Więcej

  100 dni minister oświaty zakończone kolejnym wiecem

  Czytaj również...

  W dniu obchodów 100 dni sprawowania urzędu przez minister Audronė Pitrenienė odbył się wiec komitetów strajkowych szkół polskich oraz zapowiedź strajku oświatowych związków zawodowych Fot. Anna Pieszko
  W dniu obchodów 100 dni sprawowania urzędu przez minister Audronė Pitrenienė odbył się wiec komitetów strajkowych szkół polskich oraz zapowiedź strajku oświatowych związków zawodowych Fot. Anna Pieszko

  Na środowym spotkaniu z dziennikarzami 9 września minister oświaty i nauki Audronė Pitrenienė podsumowała 100 dni sprawowania swego urzędu. Określiła je jako wypełnione „tytaniczną pracą”, w ciągu których udało się wiele dokonać.
  Zapewniła też, że sytuacja w szkolnictwie mniejszości narodowych nie pogarsza się. Wbrew jej zapewnieniom w tym samym dniu odbyła się kolejna pikieta przed Ministerstwem Sprawiedliwości, zorganizowana przez komitety strajkowe szkół polskich, tym razem skierowana przeciwko pośpiesznym i stronniczym decyzjom sędziów Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  W dziedzinie wychowania przedszkolnego jako najważniejsze osiągnięcia minister wymieniła założenie 5 grup przedszkolnych w rejonie wileńskim. Po drugie, zostały przyszykowane rekomendacje w sprawie modernizacji przedszkoli, na które przeznaczy się 20 mln euro z funduszy europejskich. Zostały wydane dwie nowe książki dla rodziców.

  Jeżeli chodzi o kształcenie ogólnokształcące, przygotowano rekomendacje w sprawie wykorzystania w szkole 3 godzin konsultacyjnych dla dzieci, mających problemy z nauką lub wychowawcze.
  — Konsultacja musi przyjść dziecku z pomocą tu i teraz, a nie po miesiącu, bez czekania, że problem zniknie samoistnie — mówiła Audronė Pitrenienė.

  Absolutną nowością będzie tzw. praca dojrzałości maturzysty. Ponieważ, zdaniem minister, sesja egzaminacyjna nie odzwierciedla wszystkich osiągnięć ucznia, poszukano innych form zaprezentowania umiejętności, niekoniecznie w trakcie sesji egzaminacyjnej.
  W pracy tej uczeń mógłby wykazać się „swoją dojrzałością” w „ogólnych umiejętnościach”: zbierania informacji i korzystania z niej, organizowania nieformalnej edukacji i uczestnictwa w samorządzie uczniowskim, uczestniczenia w akcjach społecznych i obywatelskich, przeprowadzania badań i wyciągania wniosków.
  — Jeżeli za pracę dojrzałości uczeń otrzyma stopień 9-10, koniecznie musi być dodana przynajmniej część stopnia (1, pół czy 0,25) przy rekrutacji na studia — mówiła minister.

  Mówiła też o potrzebie wynagrodzenia za pracę dla nauczycieli, którzy pracują w zastępstwie swych kolegów.
  — Przygotowaliśmy przesłanki, jak dyrektor szkoły mógłby zapłacić nauczycielowi, który zastąpił innego nauczyciela. Ile, jak — wszystko będzie zależało od kierownictwa szkoły, gdyż pieniądze te będą naliczane z 7 proc. przeznaczanych środków — poinformowała Pitrenienė.

  Zabrano też 5 godzin kontaktowych z etatów dyrektorów szkół.
  — Mają one być oddane nauczycielom. Dyrektor musi być strategiem, musi myśleć, szukać rozwiązań, tworzyć kulturę szkoły. Wynagrodzenia dyrektorów się nie zmniejszą — zapewniła.

  W szkolnictwie wyższym bez większych zmian.
  — Nie wejdę do historii jako minister zamykający uniwersytety— mówiła. — Niektóre kierunki studiów są nierentowne, zebrały po 2-3 studentów i potrzeba tu zmian. Idziemy drogą nie zamykania uniwersytetów, lecz współpracy, szukania rentownych programów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.
  Józef Kwiatkowski
  Józef Kwiatkowski

  Cieszy obietnica zwiększenia stypendiów doktoranckich o 25 proc. Prawdopodobnie ma to nastąpić już od 1 października.

  Padły też pytania dotyczące problemów oświatowych w szkołach mniejszości narodowych. Audronė Pitrenienė przyznała, że otrzymała list od minister edukacji narodowej Polski Joanny Kluzik-Rostkowskiej po strajku pustych ławek w szkołach polskich na Wileńszczyźnie.
  — Otrzymaliśmy list, jakoby nie wszystko dzieje się u nas dobrze w stosunku do szkół mniejszości narodowych, na który szykuje się teraz odpowiedź. W istocie nic się nie zmieniło w żadnych dokumentach i nie uległo pogorszeniu — twierdziła minister.

  Audronė Pitrėnienė zaznaczyła, że Litwa przestrzega polsko-litewskich ustaleń oświatowych podpisanych w 2002 r. przez ministrów oświaty Polski i Litwy. Według niej, już tamto porozumienie zakładało, że uczniowie ze szkół mniejszości narodowych na Litwie będą musieli składać ujednolicony egzamin z języka litewskiego na równi z maturzystami ze szkół z litewskim językiem nauczania.
  — Tamto porozumienie z 2002 roku było podpisane z myślą o współpracy pomiędzy resortami oświaty Polski i Litwy — powiedział w rozmowie z „Kurierem” prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. — Dotyczyło wymiany nauczycieli, studentów, szkoleń dla nauczycieli z Litwy, innych spraw metodycznych.
  Argument „Kuriera”, że nowelizacja Ustawy o Oświacie z 2011 r. znacznie pogorszyła sytuację szkół mniejszości narodowych, minister odrzuciła, twierdząc, że wszystko zostało ustalone już w 2002 r. i od tego czasu nie ma żadnego pogorszenia.

  Zapytana, jak ocenia pośpieszną decyzję stołecznej rady w sprawie reorganizacji 9 wileńskich szkół mniejszości narodowych (mimo że Sejm do 1 września 2017 r. przedłużył czas na przygotowania do akredytacji), powiedziała dla „Kuriera”, że bardzo dobrze zna ten problem.
  — Sama podpisałam rekomendację, żeby nie forsować decyzji, ale nie mogę oceniać decyzji samorządu i nie możemy się wtrącać, możemy tylko sugerować rozwiązania. To są decyzje samorządu, mają do nich prawo — powiedziała.

  Padło również pytanie „Kuriera” skierowane do minister o potrzebie uznania stopnia z języka ojczystego — polskiego lub rosyjskiego — przy rekrutacji na studia.

  — Jest to sprawa dyskusyjna, takie pytanie jeszcze nie było rozpatrywane. Szkoła dzisiaj może zmienić status egzaminu ze szkolnego na państwowy, określić się i składać egzamin z języka ojczystego nie na poziomie szkolnym, lecz jako egzamin państwowy. Szkoły mogą to zrobić. Ale muszą przyjąć decyzję. Same, po uzgodnieniu z rodzicami — zapewniła Pitrėnienė.

  Print

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...