Projekt „Tandem umiejętności” dobiega końca!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) informuje, że rozpoczęty 5 października projekt edukacyjny promujący integrację kulturową w Wilnie „Tandem umiejętności” jest już na półmetku. Główne zadanie projektu to integracja społeczna młodzieży z różnych grup narodowościowych — Litwini, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Żydzi, Karaimi oraz inni — poprzez wykorzystanie metody edukacyjnej „tandemu”.
Warto zaznaczyć, że aktywny udział w tym projekcie biorą uczniowie z różnych szkół Wilna, rejonów wileńskiego oraz solecznickiego, jak na przykład z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, ze Szkoły Średniej w Zujunach oraz ze Szkoły Średniej im. Aleksandra Puszkina. Uczniowie z różnych szkół dzielą się swoimi umiejętnościami artystycznymi, językowymi, technicznymi i innymi. Między innymi uczestnicy podczas spotkań przedstawiali historię Litwy oraz Polski, uczyli się podstaw języka polskiego oraz poznawali religię islamu w miejscowości, w której mieszkają. Uczestnicy projektów są reprezentantami m. in. narodowości polskiej, litewskiej oraz rosyjskiej. Relacje ze spotkań można znaleźć na platformie tandem.efhr.eu.
Zdobyte umiejętności zostaną zaprezentowane przez uczestników na uroczystej gali kończącej projekt 27 listopada o godzinie 17.30 w hotelu Runmis przy ul. Liepkalnio 103 w Wilnie. Zapraszamy na nią wszystkich członków drużyn z rodzinami oraz przyjaciółmi. Wszyscy biorący udział w projekcie otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe. Przewidziany jest również słodki poczęstunek.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

EFHR