Więcej

  25 lat „Macierzy Szkolnej”

  Czytaj również...

  Jarosław Czubiński, ambasador RP na Litwie, nagrodził nauczycieli medalami Komisji Edukacji Narodowej Fot. Marian Paluszkiewicz
  Jarosław Czubiński, ambasador RP na Litwie, nagrodził nauczycieli medalami Komisji Edukacji Narodowej Fot. Marian Paluszkiewicz

  Z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” na opłatkowym spotkaniu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zgromadzili się licznie członkowie kół „Macierzy”, kierownictwo szkół, nauczyciele-seniorzy, przedstawiciele władz rejonowych oraz państwowych.

  Z gratulacjami z okazji jubileuszu licznie przybyli sympatycy „Macierzy Szkolnej” z Polski, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, fundacji i organizacji wspierających szkoły polskie na Litwie. Podczas święta odznaczono medalami i nagrodami zasłużone dla polskiego szkolnictwa osoby.

  — 25 lat temu, zakładając „Macierz Szkolną” nie spodziewaliśmy się, nawet w złym śnie nie mogliśmy widzieć, że będziemy musieli walczyć o prawo do nauki w języku ojczystym na wiecach, pikietach, w sądach — zaznaczył w swym przemówieniu podsumowującym 25-letni okres działalności „Macierzy Szkolnej” prezes Józef Kwiatkowski. — Pomimo wszystkich przeciwieństw, pomimo tego, że mieliśmy ciągle przysłowiowy wiatr w oczy, udało się nam i to jest najważniejsze — zachować tradycyjną szkołę polską z zachowaniem nauczania wszystkich przedmiotów od klasy pierwszej do dwunastej w języku ojczystym. Pomimo tego, że liczba uczniów i szkół się zmniejszyła z przyczyn obiektywnych, to polska placówka oświatowa na Litwie okrzepła, uodporniła się, znajduje się w dobrej kondycji.

  Prezes Kwiatkowski zaznaczył wagę sformowania się postawy obywatelskiej wśród rodziców i nauczycieli, odwagi w obronie swych praw.

  — Należy wyrazić radość, że do walki o słuszne sprawy oświaty polskiej, prowadzonej wspólnie przez „Macierz Szkolną”, Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, Związek Polaków na Litwie, w ostatnich latach włączyły się Komitety Obrony Szkół i Forum Rodziców Szkół Polskich. Z musu powstała nowa forma walki — strajki szkolne — przemawiał prezes.

  Prezes „Macierzy Szkolnej” zaakcentował, że w samorządach, gdzie niepodzielnie władzę sprawuje AWPL — w rejonach solecznickim i wileńskim — są stworzone dogodne warunki do funkcjonowania szkół.

  — Natomiast w Wilnie, gdzie rządzi koalicja liberalno-konserwatywna, nota bene ta sama, która wprowadziła oświatową ustawę z 17 marca 2011 r., przystąpiła do działań, na skutek których zdegradowane zostały dwie prężnie działające polskie szkoły: im. Szymona Konarskiego i szkoła w Lazdynai przekształcone zostały ze szkół średnich w szkoły podstawowe. Losy kolejnych dwóch: największej szkoły im. Władysława Syrokomli, która ma 860 uczniów (jedna z największych nie tylko polskich, ale i największych w ogóle w Wilnie) oraz najstarszej szkoły, słynnej „Piątki” na Antokolu — dotychczas nie zostały rozstrzygnięte. To doprowadziło do procesów sądowych, do strajków — zwrócił uwagę prezes Kwiatkowski.

  Zaznaczył, że szkoła polska nie mogłaby się rozwijać i podołać wszystkim wyzwaniom, gdyby nie pomoc z Macierzy, zarówno pomoc materialna, jak i wsparcie duchowe, kierując podziękowania do władz polskich oraz organizacji pozarządowych.

  Gratulacje składała senator Janina Sagatowska: „Polacy tworzą elitę państwa litewskiego” Fot. Marian Paluszkiewicz
  Gratulacje składała senator Janina Sagatowska: „Polacy tworzą elitę państwa litewskiego” Fot. Marian Paluszkiewicz

  List gratulacyjny od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytała Wioletta Pruchnik z Biura Szefa Gabinetu Prezydenta RP. „Jestem pełen uznania dla konsekwentnej, wyrażającej się w różnorodnych formach, działalności polskiej „Macierzy Szkolnej”. Cieszę się, że Państwa Stowarzyszenie liczy tak wielu członków i skupia prawie 150 szkół. Skutecznie wspierają Państwo sieć polskiej edukacji na Litwie poprzez wiele wartościowych inicjatyw oświatowych i przedsięwzięć, które umacniają więzi litewskich Polaków z Polską. Za to wszystko składam Państwu bardzo serdeczne podziękowanie. (…) Święto 25-lecia „Macierzy Szkolnej” to przede wszystkim radość i duma. Wiem, że mają Państwo również problemy. Podzielam Państwa troskę o dalsze losy polskiej edukacji na Litwie. Mam nadzieję, że na drodze współpracy, wzajemnego zrozumienia i dobrej woli uda się te problemy rozwiązać. (…) Mogą Państwo być pewni, że polskie władze zawsze będą Państwa wspierać” — napisał prezydent Andrzej Duda.

  Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP, nadesłał list gratulacyjny, który został przeczytany przez posła na Sejm RP, wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Artura Górskiego.
  Gratulacje popłynęły również od Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. List do „Macierzy Szkolnej” skierowała również minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska. List został odczytany przez ambasadora RP na Litwie Jarosława Czubińskiego. „Polskie władze będą konsekwentnie upominać się o prawa polskiej mniejszości narodowej na Litwie do rozwoju oświaty w języku polskim” — zapewniła szefowa MEN.

  Do zebranych zwróciła się przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Janina Sagatowska: „Tylko zachowując Polskę w sercu, pielęgnując mowę polską można być także obywatelami świata, obywatelami w tych państwach, w których się żyje. Tu, na Litwie, Polacy w sposób piękny tworzą dobrobyt państwa litewskiego, bo są prowadzeni wspaniałymi dłońmi, sercem polskich pedagogów. Dbają oni nie tylko o język, ale też o jakość nauczania, która powoduje, że dostają się prawie bez wyjątku do szkół wyższych i tym samym tworzą elitę państwa litewskiego, przynosząc chlubę nam wszystkim mieszkającym w Polsce, gdziekolwiek”.

  Miłym akcentem uroczystości było przyznanie wysokich odznaczeń państwowych i medali zasłużonym dla szkolnictwa polskiego na Litwie osobom. Wręczając nagrody ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński w swym przemówieniu zaznaczył, że powiedzenie „Obyś cudze dzieci uczył” często traktowane jest jako wręcz przekleństwo pod adresem nauczyciela.

  — Ale kuriozalnie słowa te oddają też istotę bardzo ciężkiej pracy, którą na co dzień nauczyciele wkładają w to dzieło, które chcą osiągnąć, w młodzież, którą kształcą — mówił ambasador. — Muszę powiedzieć słowa, które kieruję do najlepszych z najlepszych, mając na myśli dobro dzieci i zadowolenie rodziców, uwzględniając niezwykle wysoki poziom i profesjonalizm oraz szlachetne zaangażowanie polskich nauczycieli, kierując te słowa do wszystkich razem i każdego z osobna, prosząc „Obyś polskie dzieci uczył!”.

  Na wniosek Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP otrzymała wieloletnia dyrektor Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie Teresa Michajłowicz. Złotym Krzyżem Zasługi RP odznaczeni zostali: Walentyna Treszczyńska, polonistka, wicedyrektor Gimnazjum w Pogirach; Zbigniew Maciejewski, dyrektor Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Henryk Danulewicz, starszy specjalista Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie Rejonu Solecznickiego.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Dziękując za wysokie odznaczenie państwowe Zbigniew Maciejewski powiedział, że jest to ogromny zaszczyt, ale jak zaznaczył, „mamy nadzieję, że Państwo Polskie nareszcie, po 25 latach starań, sprawi nagrodę wszystkim Polakom mieszkającym na Litwie — czyli zapewni przestrzeganie ich praw i to będą najbardziej wartościowe odznaczenia”.

  Grupa nauczycieli szkół polskich na Litwie została uhonorowana Medalami Komisji Edukacji Narodowej: Anna Michajłowska, Danuta Michno, Edyta Zubel, Robert Polakowski, Halina Molis, Jan Mażejko, Regina Komar, Janina Małyszko, Daniela Bogdziewicz, Olga Bielasz, Andżeła Dajlidko, Euredyta Damarackiene, Wiesława Dowejko, Mieczysław Jasiulewicz, Halina Gołoburdo.

  Z okazji 25-lecia „Macierzy Szkolnej” zostały „wywołane do tablicy” i wyróżnione osoby, które stały u źródeł Stowarzyszenia, z wielkim entuzjazmem tworzyły go i stanowiły pierwszy Zarząd Główny. Józef Kwiatkowski przywołał pamięć osób, które już odeszły: Łucji Wojśniewicz, Piotra Jurgiela, Józefa Sasimowicza.

   Dyplom i medal „Meritus Patriae” dla wiceprezes „Macierzy Szkolnej” Krystyny Dzierżyńskiej Fot. Marian Paluszkiewicz
  Dyplom i medal „Meritus Patriae” dla wiceprezes „Macierzy Szkolnej” Krystyny Dzierżyńskiej Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dyplomy wraz z załącznikami zostały wręczone członkom pierwszego zarządu: Annie Adamowicz, Marianowi Adamowiczowi, Bernardowi Awłasewiczowi, Wacławowi Baranowskiemu, Marianowi Bujnickiemu, Pawłowi Giedrojciowi, Jerzemu Grygorowiczowi, Danucie Jankowskiej, Irenie Karpawicziene, Kazimierzowi Karpiczowi, Wiktorowi Kirkiewiczowi, Janinie Kondratowicz, Józefowi Kwiatkowskiemu, Edwardowi Mackiewiczowi, Danucie Obłoczyńskiej, Czesławie Osipowicz, Janowi Syrojciowi, Krystynie Słaboda, Teresie Sokołowskiej, Janowi Tomaszewiczowi, Zygmuntowi Wierbajtisowi, Franciszkowi Żeromskiemu.

  Uhonorowani zostali również nauczyciele seniorzy, zasłużeni dla szkolnictwa polskiego na Litwie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W imieniu szefowej litewskiego resortu oświaty Audronė Pitrėnienė doradca Ritas Vaiginas złożył gratulacje oraz wręczył listy dziękczynne od Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy zasłużonym nauczycielom: Veronice Karkienė, lituanistce z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki z Kowalczuk, Czesławie Osipowicz, polonistce z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Jadwidze Sinkiewicz, nauczycielce klas początkowych z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

  Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski wraz z wiceprezes zarządu Fundacji Ewą Ziółkowską wręczyli dyplomy i medale honorowe Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” „Meritus Patriae” za wielki wkład w rozwój i umacnianie polskiego szkolnictwa na Litwie prezesowi „Macierzy Szkolnej” Józefowi Kwiatkowskiemu oraz wiceprezes Krystynie Dzierżyńskiej, a także prezesowi Związku Polaków na Litwie Michałowi Mackiewiczowi.

  Z okazji jubileuszu płynęły niekończące się gratulacje i życzenia. Kierownik Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė pogratulowała pedagogom prawdzie fantastycznych wyników: „Gratuluję fantastycznie wykształconych absolwentów szkół polskich. Są to ludzie inteligentni”, dodając jako ciekawostkę, że trzecia część pracowników Departamentu skończyła szkoły polskie.

  Wyrazy uznania złożył również Dariusz Bonisławski, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski, posłanka Rita Tamašuniene, mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść, radna samorządu m. Wilna Renata Cytacka, przedstawiciele polskich organizacji społecznych.

  Uroczystość została zwieńczona przełamaniem się opłatkiem.
  Print

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatroszczmy się o swoje zdrowie już teraz

  Dokąd na badanie Na Litwie istnieje pięć nieodpłatnych programów zapobiegania chorobom, których koszty są refundowane przez Kasy Chorych z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby skorzystać z badań profilaktycznych, należy najpierw skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który oceni stan zdrowia i...

  Prezydent wręczył odznaczenie państwowe dla Adama Błaszkiewicza

  — Odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla społeczności polskiej, która pracuje u podstaw. To nagroda dla moich współpracowników, z którymi społecznie działamy, czy to w harcerstwie, czy w Społecznym Komitecie Opieki nad Starą Rossą. A że padło na mnie,...

  Matura 2025. Czego się spodziewać?

  Minister oświaty Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, która przedstawiła cel konferencji, przyznała, że w tym roku egzaminy pośrednie zakończyły się fiaskiem, ale wyraziła zadowolenie, że już w krótkim okresie urzędowania udało się znaleźć kompromisy. Uwzględniono życzenia i uwagi Wiceminister Ignas Gaižiūnas, który przedstawił nowy...

  W stulecie Święta Pieśni na Litwie zaprezentowały się również polskie zespoły

  Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również...