Skvernelis poda się do dymisji

Skvernelis zostanie na stanowisku dopóki partia „Porządek i Sprawiedliwość” przedstawi innego kandydata Fot. ELTA
Skvernelis zostanie na stanowisku dopóki partia „Porządek i Sprawiedliwość” przedstawi innego kandydata Fot. ELTA

Minister spraw wewnętrznych Saulius Skvernelis, który został oddelegowany przez partię „Porządek i Sprawiedliwość” oświadczył wczoraj, 29 marca podczas konferencji prasowej, że poda się do dymisji.

Zostanie na stanowisku dopóty, dopóki partia „Porządek i Sprawiedliwość” przedstawi innego kandydata na stanowisko ministra spraw wewnętrznych.

— Jestem gotów podać się do dymisji. Oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska złożę wtedy, gdy mi każe premier Algirdas Butkevičius. Nie odchodzę z własnej woli, jestem po prostu usuwany ze stanowiska nie za złą pracę, nie z powodu skandali politycznych. Cieszę się, że pozwolono mi dokończyć rozpoczęte prace — powiedział Saulius Skvernelis.

Jak zaznaczył, nie ucieka od odpowiedzialności, był gotów kontynuować swoją pracę i rozpoczęte zmiany.

— Będąc ministrem spraw wewnętrznych zawsze swoją pracę wykonywałem uczciwie i rzetelnie, podjąłem decyzje, które nie były przyjęte przez kilka lub dziesiątki lat. Procesy posuwają się naprzód i nie mam wątpliwości, że zostaną zrealizowane. Nigdy nie brałem i nie biorę udziału w grach politycznych, niech to robią ci, którzy są do tego przyzwyczajeni, którym wartości społeczeństwa i ich interesy są gdzieś na dole, a najważniejsza jest tylko zależność partyjna oraz lojalność i posłuszeństwo partyjne. Mówiłem już nieraz, że nie będę przeszkodą i ze stanowiska zrezygnuję od razu, gdy mi tylko każą — podkreślił minister.

Lider partii Porządek i Sprawiedliwość Rolandas Paksas stwierdził, że jest to uczciwie ze strony Skvernelisa, gdy postanowił ustąpić ze stanowiska, na które został oddelegowany przez partię Porządek i Sprawiedliwość. Zdaniem Paksasa Skvernelisa powinien zastąpić inny minister, oddelegowany przez partię.

Rolandas Paksas
Rolandas Paksas

— Saulius Skvernelis powinien ustąpić ze stanowiska. To nic osobistego, taka jest polityka. Jeżeli wybierasz inną partię, powinieneś zrezygnować z obecnego stanowiska, które otrzymałeś delegowany z tej partii. Wyborcy głosujący na partię Porządek i Sprawiedliwość dali nam możliwość zaproponować Skvernelisa jako kandydata na ministra spraw wewnętrznych. Teraz on wybrał inną partię i innych wyborców. Myślę, że logiczne jest, żeby złożył swój mandat, który otrzymał dzięki naszej partii — powiedział „Kurierowi” Rolandas Paksas.

Jak zaznaczył, obecnie partia rozważa nad innymi kandydaturami na ministra spraw wewnętrznych. W ciągu dwóch, trzech dni kandydaci będą już znani. Zgodnie z umową koalicyjną, to stanowisko nadal należy do partii Porządek i Sprawiedliwość.

— Gdyby nie zrezygnował ze stanowiska dobrowolnie, wówczas zarząd partii Porządek i Sprawiedliwość postanowiłby odwołać go ze stanowiska — zaznaczył Paksas.
Wczoraj premier Algirdas Butkevičius spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych Sauliusem Skvernelisem i Rolandasem Paksasem, szefem partii „Porządek i Sprawiedliwość”.

Algirdas Butkevičius
Algirdas Butkevičius

„Minister spraw wewnętrznych Saulius Skvernelis nie będzie mógł piastować swojego stanowiska, natomiast to, kiedy poda się do dymisji, będzie zależało od przedstawionych kandydatów na szefa resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tylko po przedstawieniu kandydata będę mógł zdecydować w sprawie dymisji tego ministra. Pragnę zaznaczyć, że kandydatów będę oceniał odpowiedzialnie, uwzględniając ich kompetencję i informację, którą przedstawić mają odpowiednie instytucje i służby” — oświadczył premier.

Jak dodał, jeszcze przed wyjazdem do Chin wiedział, że Skvernelis będzie kandydował w sejmowych wyborach z listy Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych.

„Przed wyjazdem do Chin spotkałem się z Karbauskisem i ministrem spraw wewnętrznych (…). Wówczas rozmawialiśmy o tym, że Skvernelis będzie kandydował w sejmowych wyborach z listy Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz będzie przewodniczącym tej partii. Umówiliśmy się, że ta informacja do opinii publicznej trafi 9 kwietnia, kiedy oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza” — poinformował premier oraz podkreślił, że szef MSW od samego początku wiedział o swojej dymisji.
Saulius Skvernelis jest szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od jesieni 2014 r. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych polityków. Jego działalność pozytywnie ocenia blisko 61 procent mieszkańców kraju.