Są nowe leki kompensowane

Neringa Bernotienė, Valentin Gavrilov, Juozas Olekas przekonywali, że będzie więcej tańszych leków Fot. Marian Paluszkiewicz
Neringa Bernotienė, Valentin Gavrilov, Juozas Olekas przekonywali, że będzie więcej tańszych leków Fot. Marian Paluszkiewicz

Z dniem 29 sierpnia br. została zatwierdzona nowa lista leków kompensowanych, na której, według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia, znajduje się 2 137 preparatów, w tym 81 nowych leków. Na 56 leków została ustanowiona 100-proc. kompensata, a pacjenci mogą je odebrać w aptece bez żadnej dopłaty.

Nowy cennik jest ogłaszany co roku. Uzupełniany jest albo o leki generyczne, albo o nowe pozycje, które przedtem nie były kompensowane.
Na liście takich leków znalazło się 7 nowych preparatów: na stwardnienie rozsiane (Dimethyl fumarate i Peginterferonum beta 1-a), przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (Riociguatum), idiopatyczne zwłóknienie płuc (Nintedanibum), pokrzywkę idiopatyczną (Omalizumabum), toczeń rumieniowaty (Belimumabum), HIV (Dolutegravirum).

— Nowa lista stworzy możliwość nabycia i korzystania z leków kompensowanych dla szerszego kręgu odbiorców. Możemy się naprawdę cieszyć, gdyż w wyniku porozumienia z organizacjami pacjentów, producentami leków, obniżono ceny na niektóre leki i wciągnięto je na listę leków kompensowanych. Pozwala nam to przypuszczać, że w przyszłości pojawią się nowe możliwości dotyczące leków, które dotychczas nie były kompensowane — na konferencji prasowej mówił Juozas Olekas, czasowo pełniący obowiązki ministra ochrony zdrowia.

Na część leków dopłata zostania taka sama lub nieznacznie wzrośnie, natomiast w szerszym zakresie wzrośnie kompensata na leki przeznaczone dla szerszego kręgu pacjentów. Lista została zatwierdzona postanowieniem rządu. Zostały w niej wprowadzone trzy nowości.

— Pierwsza nowość dotyczy tego, że oferuje się najtańszy, kompensowany w 100 procentach lek, który można otrzymać całkowicie bez dopłaty. Mamy nadzieję, że ludzie będą wybierali leki racjonalnie i wybiorą ten lek, który będzie kosztował ich najmniej — mówił wiceminister ochrony zdrowia Valentin Gavrilov.

Druga nowość dotyczy tego, że w odniesieniu do doświadczenia innych sąsiednich państw czynione są starania w kierunku zbliżenia wartości części kompensowanej leków.

— Słyszy się, że ceny leków w Polsce są tańsze, więc staramy się zbliżyć poziom cen na leki do tych państw, w których ceny są niższe — mówił Valentin Gavrilov.

Po trzecie, ogranicza się możliwość trafienia drogich leków na listę cennika.
— Zostawiamy ludziom minimum 3 możliwości wyboru preparatu z tą samą substancją czynną, ale czwarty i piąty wariant musi być nie droższy niż o 40 proc., jeżeli porównamy ze średnią ceny pierwszego i drugiego leku. Jeżeli lek nie spełnia tego warunku, nie jest wciągany na listę leków kompensowanych — poinformował Valentin Gavrilov.

Jak mówiła Neringa Bernotienė, wicedyrektor Państwowej Kasy Chorych przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia, na opłacenie leków kompensowanych z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego przeznacza się ponad 217 mln euro, co stanowi sumę o 5 mln większą niż przeznaczono w ubiegłym roku.

— 1,2 mln obywateli korzysta z leków kompensowanych, co stanowi 40 proc. wszystkich mieszkańców. W tym aż 64 proc. pacjentów używa leków nasercowych. Najwięcej środków przeznacza się na kompensowanie leków na nadciśnienie (33 mln euro), cukrzycy II typu (19 mln euro). Rosną wydatki na kompensowanie leków na stwardnienie rozsiane, zapalenie wątroby typu C — zaznaczyła Neringa Bernotienė.
Ważne jest, by przy zakupie leku w aptece zapytać farmaceutę o możliwość wyboru jednego czy drugiego preparatu z tą samą substancją czynną, ale z różną dopłatą za lek.

— Z naszych sondaży wynika, że pacjenci są dobrze poinformowani i dobrze wiedzą, czym jest substancja czynna. 95 proc. respondentów zgodziło się z tym, że leczy nie opakowanie, nie kolor pigułki, lecz właśnie substancja czynna. Sześciu z 10 opowiedziało się za tańszym lekiem, posiadającym taki sam skutek terapeutyczny, jak ten droższy — powiedziała Neringa Bernotienė.