Więcej

  Legionella w Wilnie: nadal stan sytuacji ekstremalnej

  Czytaj również...

  Na skutek zakażenia bakterią legionella w Wilnie odnotowano trzy przypadki śmiertelne Fot. Marian Paluszkiewicz

  10 marca w Wilnie z powodu wykrycia legionelli w wodociągach kilku bloków mieszkalnych ogłoszono stan sytuacji ekstremalnej. Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że bakterię wykryto w domach wielomieszkaniowych przy ulicy Tuskulėnų 5, Ladygos 3 i Architektų  79.

  W wyniku zakażenia odnotowano w Wilnie trzy przypadki zachorowań ze skutkiem śmiertelnym. Samorząd powołał Centrum Sytuacji Ekstremalnych w celu naprawy zaistniałej sytuacji oraz zlecił spółkom administrującym budynki przeprowadzenie termicznej dezynfekcji w wodociągach.

  – Obecnie sytuacja jest opanowana. W trzech domach wielomieszkaniowych, w których wykryto bakterie, zostały przeprowadzone działania skierowane na spowodowanie szoku termicznego. Pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych, aby zbadać, czy termiczna dezynfekcja się udała – powiedział Kurierowi Wileńskiemu Raimondas Vaidginas, kierownik działu ochrony zdrowia publicznego z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia, który kieruje pracą centrum operacyjnego.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Termiczna dezynfekcja oznacza, że gorąca woda w kranach użytkowników została podniesiona do temperatury 65 st. C. W takim środowisku legionella ginie. We wspomnianych 3 domach badania gorącej wody będą przeprowadzane kilkakrotnie – po upływie jednej doby po dezynfekcji, następnie po 10 dniach, później co dwa tygodnie przez trzy miesiące. Zakażenia można uniknąć, jeżeli temperatura wody w kranie jest wyższa niż 50 st. C.

  Jak poinformował Kurier Wileński Raimondas Vaidginas, dzisiaj 15 marca, odbędzie się narada komisji ds. sytuacji ekstremalnych, na której zostaną zaprezentowane efekty działań pierwszego etapu odkażania systemu w drodze podniesienia temperatury wody w ciągu kilku dni z rzędu. Kierownik operacji poinformuje komisję o przebiegu dotychczasowych czynności, po czym na posiedzeniu komisji zostaną omówione dalsze działania. Przypuszczalnie samorządowi zostanie zaproponowane podniesienie temperatury termofikatu, by inne bloki wielomieszkaniowe mogły również przeprowadzić u siebie odkażanie wody. O dalszych krokach społeczność zostanie poinformowana w komunikacie prasowym.

  Powodem rozmnażania bakterii może być zbyt niska temperatura wody w systemie wodociągu Fot. Marian Paluszkiewicz

  – Dzisiaj w wileńskim departamencie Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego zostało zorganizowane szkolenie skierowane do administratorów na temat odpowiedniej eksploatacji punktów cieplnych. Szkolenia zostały poświęcone omówieniu zasad bezpiecznej eksploatacji tak, by podobne problemy nie powstawały – zapewnił Raimondas Vaidginas.

  Sytuacja zakażenia wody bakterią legionella wywołuje zaniepokojenie u mieszkańców innych bloków wielomieszkaniowych w Wilnie, którzy obawiają się, że gorąca woda jest podawana w sposób scentralizowany i stanowi zagrożenie również w ich mieszkaniach.
  – Chodzi o to, że w sposób scentralizowany podawana jest zimna woda, która jest ogrzewana i to jest problem każdego domu z osobna, w jakim stopniu ta
  woda jest ogrzana – stwierdził Vaidginas.

  Raimondas Vaidginas, który kieruje pracą centrum operacyjnego, jest pewien, że bakterie legionelli nie są przenoszone drogą powietrzną i nie mogą się przedostawać z bloku do bloku.

  – Dom nie może zarazić domu, człowiek nie może zarazić człowieka, zwierzę nie może zarazić  zwierzęcia. Nie można zarazić się również, pijąc skażoną wodę ani poprzez pożywienie. Zarazić się można poprzez drobne kropelki wody skażone legionellą, które odbijają się od powierzchni. Ich wpływ na zdrowie człowieka zależy też stanu zdrowia danej osoby. Bardziej podatne na zakażenie są osoby o obniżonej odporności – mówił.

  Mieszkańcy wymienionych bloków są proszeni o tymczasowe korzystanie z zimnej wody, która jest bezpieczna.
  Sytuacja ekstremalna w Wilnie na razie nie została odwołana.

  Legionelloza jest chorobą układu oddechowego wywołaną przez drobnoustroje z rodzaju Legionella pneumophila. Najczęściej przenosi się drogą powietrzną przez wdychanie zakażonego pyłu wodnego, spowodowanego przez nieodpowiednio skonstruowany lub eksploatowany wodociąg. Bakterie legionelli rozmnażają się w wodzie o temperaturze 20-50 st. C, w wodzie o temperaturze 50 st. C żyją, ale nie rozmnażają się. Giną w temperaturze wody powyżej 65 st. C.
  Państwowa Inspekcja Energetyki przypomina mieszkańcom o zasadach zapobiegania zakażeniem legionellą: czyszczeniu i dezynfekowaniu grzejników wodnych, filtrów wodnych, regularnym czyszczeniu kranów tak, by nie tworzył się w nich osad. Zaleca  się również odkręcić na kilka minut kurki i pozwolić wodzie spłynąć.
  Jeżeli płynąca w kranie woda ma zbyt niską temperaturę, mieszkańcy zachęcani są do zwrócenia się do administratora swego bloku mieszkalnego z żądaniem, by została zapewniona odpowiednia temperatura wody.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  W LAM podsumowano wyniki olimpiady polonistycznej na etapie miejskim

  Olimpiada rozpoczęła się 25 stycznia, w dniu, w którym stolica obchodziła swe 700-lecie. Toteż nieprzypadkowo zmaganiom konkursowym towarzyszyło motto: „Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać” z wiersza związanego z Wilnem noblisty Czesława Miłosza. W ciągu dwóch dni trwania konkursu...

  Liczba zwierząt domowych podwoiła się w ciągu roku

  — Jakiś czas temu postanowiliśmy, że przygarniemy z żoną kota. Dlaczego? Chyba żeby było weselej. Zastanawialiśmy się, jaką rasę wybrać i stanęło na tym, że będzie to kot brytyjski krótkowłosy. Kupiliśmy go niedawno ze wszystkimi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację...

  Eksposeł Bartoševičius przed poważnymi zarzutami

  Bartoševičius, należący do konserwatywnego ugrupowania w Sejmie RL, ogłosił w poniedziałek rano, że z powodów osobistych rezygnuje z mandatu posła. Tego samego dnia we wczesnych godzinach popołudniowych prokurator generalna Nida Grunskienė zwróciła się do przewodniczącej Sejmu o zwołanie nadzwyczajnego...

  Czwartoklasiści i ósmoklasiści sprawdzą swoje osiągnięcia w nauce

  — Uczniowie klas 4 złożą dwa testy. We wtorek przystąpili do testu czytania w języku polskim, za tydzień złożą test z matematyki. Uczniowie klas 8 przystąpią do 3 sprawdzianów: testu czytania z języka litewskiego, matematyki, jako ostatni złożą test...