Więcej

  Wizyta posłów na Sejm RP w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

  Czytaj również...

  W czasie spotkania z gośćmi rozmawiano o sytuacji „Kuriera Wileńskiego”, jego misji i trudnościach, z jakimi się spotyka Fot. Marian Paluszkiewicz

  Na Litwie przebywa z trzydniową wizytą delegacja Sejmu RP. Posłowie spotykają się nie tylko z władzami samorządów i politykami, ale również chcą poznać sytuację polskich mediów. W środę rano odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego”.

  – Nasza obecność jest wyrazem tego, że doceniamy waszą pracę i jesteśmy zainteresowani problemami, z jakimi spotykają się polskie media na Litwie – powiedział w czasie spotkania Andrzej Maciejewski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

  Delegacja Sejmu RP, z Andrzejem Maciejewskim na czele, w składzie: Grzegorz Wojciechowski – zastępca przewodniczącego, Anna Kwiecień – przewodnicząca podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, Dorota Rutkowska – członek Komisji i Sławomir Jakubczak – z Biura Komisji w Kancelarii Sejmu RP przebywa na Litwie od poniedziałku.

  Wizyta rozpoczęła się w Druskiennikach, gdzie posłowie spotkali się z merem miasta, Ričardasem Malinauskasem, który mówił między innymi o doświadczeniu miasta w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
  Goście odwiedzili także najważniejsze obiekty turystyczne w Druskiennikach.

  Delegacja z Polski odwiedziła redakcję „Kuriera Wileńskiego”, ponieważ posłowie chcą poznać sytuację polskich mediów na Litwie` Fot. Marian Paluszkiewicz

  W kolejnych dniach w Wilnie członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami AWPL-ZChR i litewskimi politykami: z przewodniczącym sejmu Viktorasem Pranckietisem, członkami sejmowego Komitetu Zarządzania Państwem i Samorządów, posłami należącymi do międzyparlamentarnej Grupy Relacji z Rzeczpospolitą Polską oraz z wiceministrem spraw wewnętrznych kurującym polityką regionalną. Odwiedzili również naszą redakcję.

  W czasie spotkania z gośćmi, w którym uczestniczyli Zygmunt Klonowski, wydawca „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz, redaktor naczelny dziennika, dziennikarze i przedstawiciel konsulatu RP w Wilnie, Łukasz Kazimierczak, rozmawiano o sytuacji gazety, jej misji i trudnościach, z jakimi się spotyka. Przewodniczący komisji, Andrzej Maciejewski, powiedział, że ceni pracę polskich mediów na Litwie a także, że od dawna śledzi publikacje Kuriera Wileńskiego w internecie.

  – Ja, jak i pani Dorota Rutkowska, doskonale rozumiemy, z jakimi trudnościami w swojej pracy spotykają się dziennikarze, ponieważ oboje mamy doświadczenie w tym zawodzie. Mamy także doświadczenie w pracy w mediach regionalnych, więc wiemy, że nie jest to łatwe – zauważył w czasie spotkania.

  Poseł Grzegorz Wojciechowski, zastępca przewodniczącego komisji, podkreślał, że Wileńszczyzna jest mu szczególnie bliska ze względu na jego rodzinną historię.
  – Zarówno ja, jak i przewodniczący komisji, mamy wileńskie korzenie. Moja rodzina pochodzi z Wilna, a posła Andrzeja Maciejewskiego z Nowej Wilejki. To oczywiście sprawia, że z wielką uwagą obserwujemy to, co dzieje się na Wileńszczyźnie, interesują nas sprawy polskiej mniejszości – powiedział Grzegorz Wojciechowski.

  Członkowie delegacji pytali również o sprawy związane z sytuacją Polaków na Litwie i współpracą z Polską.

  – Ważne jest dla nas przede wszystkim poznanie prawdy o sytuacji Polaków na Litwie, bo tylko ona pozwala na odpowiednie reakcje z naszej strony – zauważyła posłanka Anna Kwiecień.

  Delegacja z Sejmu RP wzięła udział w obchodach Dnia Żałoby i Nadziei, upamiętniającego 76. rocznicę masowych wywózek mieszkańców Litwy na Syberię.

   

   

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Traktat wyjątkowy” – ważna publikacja poświęcona relacjom polsko-litewskim 

  W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską a Litwą w Ambasadzie RP w Wilnie została zaprezentowana anglojęzyczna publikacja pod redakcją dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i doc. dr. Andrzeja...

  Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia w Wilnie. „Nie jest za późno upominać się o sprawiedliwość”

  W pierwszym dniu zjazdu odbyła się otwarta dla uczestników z zewnątrz konferencja na temat: „Zbrodnie totalitaryzmu — sprawiedliwość i pamięć w XXI wieku”. Konferencję otworzyli Marek Mutor, prezes PEMC oraz Arūnas Bubnys, dyrektor generalny Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu...

  35 lat krzewienia polskiego folkloru

  „Rudomianka” jest przykładem tego, że folklor nie tylko nie przestaje być aktualną propozycją kulturową, ale wręcz staje się coraz bardziej atrakcyjny. Przez 35 lat działalności zespół urósł z 17-osobowej grupy, która dała mu początek, aż do 170 osób. –...

  Ziarna nadziei. Ukrainie potrzebna jest pomoc wojskowa i wiara w zwycięstwo [Z GALERIĄ]

  Organizatorzy akcji od początku wojny poprzez sianie ziarenek słoneczników demonstrują solidarność z walczącą Ukrainą. Jak podkreślają, słoneczniki to nie tylko piękne, żółte kwiaty lata, które zawsze zwracają się w stronę światła, lecz także nieoficjalny symbol państwa ukraińskiego, przypominający o...