Wizyta posłów na Sejm RP w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

W czasie spotkania z gośćmi rozmawiano o sytuacji „Kuriera Wileńskiego”, jego misji i trudnościach, z jakimi się spotyka Fot. Marian Paluszkiewicz

Na Litwie przebywa z trzydniową wizytą delegacja Sejmu RP. Posłowie spotykają się nie tylko z władzami samorządów i politykami, ale również chcą poznać sytuację polskich mediów. W środę rano odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego”.

– Nasza obecność jest wyrazem tego, że doceniamy waszą pracę i jesteśmy zainteresowani problemami, z jakimi spotykają się polskie media na Litwie – powiedział w czasie spotkania Andrzej Maciejewski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Delegacja Sejmu RP, z Andrzejem Maciejewskim na czele, w składzie: Grzegorz Wojciechowski – zastępca przewodniczącego, Anna Kwiecień – przewodnicząca podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, Dorota Rutkowska – członek Komisji i Sławomir Jakubczak – z Biura Komisji w Kancelarii Sejmu RP przebywa na Litwie od poniedziałku.

Wizyta rozpoczęła się w Druskiennikach, gdzie posłowie spotkali się z merem miasta, Ričardasem Malinauskasem, który mówił między innymi o doświadczeniu miasta w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Goście odwiedzili także najważniejsze obiekty turystyczne w Druskiennikach.

Delegacja z Polski odwiedziła redakcję „Kuriera Wileńskiego”, ponieważ posłowie chcą poznać sytuację polskich mediów na Litwie` Fot. Marian Paluszkiewicz

W kolejnych dniach w Wilnie członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami AWPL-ZChR i litewskimi politykami: z przewodniczącym sejmu Viktorasem Pranckietisem, członkami sejmowego Komitetu Zarządzania Państwem i Samorządów, posłami należącymi do międzyparlamentarnej Grupy Relacji z Rzeczpospolitą Polską oraz z wiceministrem spraw wewnętrznych kurującym polityką regionalną. Odwiedzili również naszą redakcję.

W czasie spotkania z gośćmi, w którym uczestniczyli Zygmunt Klonowski, wydawca „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz, redaktor naczelny dziennika, dziennikarze i przedstawiciel konsulatu RP w Wilnie, Łukasz Kazimierczak, rozmawiano o sytuacji gazety, jej misji i trudnościach, z jakimi się spotyka. Przewodniczący komisji, Andrzej Maciejewski, powiedział, że ceni pracę polskich mediów na Litwie a także, że od dawna śledzi publikacje Kuriera Wileńskiego w internecie.

– Ja, jak i pani Dorota Rutkowska, doskonale rozumiemy, z jakimi trudnościami w swojej pracy spotykają się dziennikarze, ponieważ oboje mamy doświadczenie w tym zawodzie. Mamy także doświadczenie w pracy w mediach regionalnych, więc wiemy, że nie jest to łatwe – zauważył w czasie spotkania.

Poseł Grzegorz Wojciechowski, zastępca przewodniczącego komisji, podkreślał, że Wileńszczyzna jest mu szczególnie bliska ze względu na jego rodzinną historię.
– Zarówno ja, jak i przewodniczący komisji, mamy wileńskie korzenie. Moja rodzina pochodzi z Wilna, a posła Andrzeja Maciejewskiego z Nowej Wilejki. To oczywiście sprawia, że z wielką uwagą obserwujemy to, co dzieje się na Wileńszczyźnie, interesują nas sprawy polskiej mniejszości – powiedział Grzegorz Wojciechowski.

Członkowie delegacji pytali również o sprawy związane z sytuacją Polaków na Litwie i współpracą z Polską.

– Ważne jest dla nas przede wszystkim poznanie prawdy o sytuacji Polaków na Litwie, bo tylko ona pozwala na odpowiednie reakcje z naszej strony – zauważyła posłanka Anna Kwiecień.

Delegacja z Sejmu RP wzięła udział w obchodach Dnia Żałoby i Nadziei, upamiętniającego 76. rocznicę masowych wywózek mieszkańców Litwy na Syberię.