Wizyta posłów na Sejm RP w redakcji „Kuriera Wileńskiego”

117
W czasie spotkania z gośćmi rozmawiano o sytuacji „Kuriera Wileńskiego”, jego misji i trudnościach, z jakimi się spotyka Fot. Marian Paluszkiewicz

Na Litwie przebywa z trzydniową wizytą delegacja Sejmu RP. Posłowie spotykają się nie tylko z władzami samorządów i politykami, ale również chcą poznać sytuację polskich mediów. W środę rano odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego”.

– Nasza obecność jest wyrazem tego, że doceniamy waszą pracę i jesteśmy zainteresowani problemami, z jakimi spotykają się polskie media na Litwie – powiedział w czasie spotkania Andrzej Maciejewski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Delegacja Sejmu RP, z Andrzejem Maciejewskim na czele, w składzie: Grzegorz Wojciechowski – zastępca przewodniczącego, Anna Kwiecień – przewodnicząca podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, Dorota Rutkowska – członek Komisji i Sławomir Jakubczak – z Biura Komisji w Kancelarii Sejmu RP przebywa na Litwie od poniedziałku.

Wizyta rozpoczęła się w Druskiennikach, gdzie posłowie spotkali się z merem miasta, Ričardasem Malinauskasem, który mówił między innymi o doświadczeniu miasta w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Goście odwiedzili także najważniejsze obiekty turystyczne w Druskiennikach.

Delegacja z Polski odwiedziła redakcję „Kuriera Wileńskiego”, ponieważ posłowie chcą poznać sytuację polskich mediów na Litwie` Fot. Marian Paluszkiewicz

W kolejnych dniach w Wilnie członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami AWPL-ZChR i litewskimi politykami: z przewodniczącym sejmu Viktorasem Pranckietisem, członkami sejmowego Komitetu Zarządzania Państwem i Samorządów, posłami należącymi do międzyparlamentarnej Grupy Relacji z Rzeczpospolitą Polską oraz z wiceministrem spraw wewnętrznych kurującym polityką regionalną. Odwiedzili również naszą redakcję.

W czasie spotkania z gośćmi, w którym uczestniczyli Zygmunt Klonowski, wydawca „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz, redaktor naczelny dziennika, dziennikarze i przedstawiciel konsulatu RP w Wilnie, Łukasz Kazimierczak, rozmawiano o sytuacji gazety, jej misji i trudnościach, z jakimi się spotyka. Przewodniczący komisji, Andrzej Maciejewski, powiedział, że ceni pracę polskich mediów na Litwie a także, że od dawna śledzi publikacje Kuriera Wileńskiego w internecie.

– Ja, jak i pani Dorota Rutkowska, doskonale rozumiemy, z jakimi trudnościami w swojej pracy spotykają się dziennikarze, ponieważ oboje mamy doświadczenie w tym zawodzie. Mamy także doświadczenie w pracy w mediach regionalnych, więc wiemy, że nie jest to łatwe – zauważył w czasie spotkania.

Poseł Grzegorz Wojciechowski, zastępca przewodniczącego komisji, podkreślał, że Wileńszczyzna jest mu szczególnie bliska ze względu na jego rodzinną historię.
– Zarówno ja, jak i przewodniczący komisji, mamy wileńskie korzenie. Moja rodzina pochodzi z Wilna, a posła Andrzeja Maciejewskiego z Nowej Wilejki. To oczywiście sprawia, że z wielką uwagą obserwujemy to, co dzieje się na Wileńszczyźnie, interesują nas sprawy polskiej mniejszości – powiedział Grzegorz Wojciechowski.

Członkowie delegacji pytali również o sprawy związane z sytuacją Polaków na Litwie i współpracą z Polską.

– Ważne jest dla nas przede wszystkim poznanie prawdy o sytuacji Polaków na Litwie, bo tylko ona pozwala na odpowiednie reakcje z naszej strony – zauważyła posłanka Anna Kwiecień.

Delegacja z Sejmu RP wzięła udział w obchodach Dnia Żałoby i Nadziei, upamiętniającego 76. rocznicę masowych wywózek mieszkańców Litwy na Syberię.

 

 

 

2 KOMENTARZE

  1. Doceniam przyjazd naszych rodaków do Wilna dla pomocy w rozwiązywaniu naszych praw jako obywateli państwa litewskiego jako Polaków byłych obywateli Polski i tych, które nam się należy jako mniejszości narodowej żyjących w państwa,członka Unii Europejskiej.Litwa podpisała konwencję ramową gdzie dobitnie napisano według jakich standartów mają żyć mniejszoci narodowe i co im się należy od państwa.Ten problem wałkuje się od wstąpienia Litwy do U.E.,odbyło się wiele spotkań najwyższyższych władz Polski z odpowiednimi władzami litewskimi,podpisano mnóstwo dokumentów zorganizowano wiele wieców protestacyjnych i….nici,strona litewska nie życzy wypałniać swoich zobowiązań.Czy można mieć jakąś nadzieję że dzisiejsza parlamentarna delegacja R.P.czegoś dokona? Chciałoby się,i”piłeczka” jest po stronie litewskiej.

  2. Kurier Wileński nie cieszy się uznaniem ani wsparciem należnym jako gazecie mniejszości. Nieprzychylność wobec Redakcji i ograniczanie należnej pomocy finansowej trwa już od dawna – można to prześledzić i poprzeć dowodami.Jest to sytuacja chora a właściwie dyskryminacja. Nie można wymagać by pracownicy Kuriera Wileńskiego wykonywali swoje obowiązki i to w długim okresie czasu jako pracę nisko płatną lub jako społeczną.

Comments are closed.