Historia Polski jest wyjątkowa – spotkanie z prof. Janem Żarynem

Prof. J. Żaryn wizytę rozpoczął od spotkania z uczniami Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach Fot. Marian Paluszkiewicz

Prof. Jan Żaryn, senator RP, przebywa na Litwie na zaproszenie Instytutu Polskiego. Wizytę rozpoczął od spotkania z uczniami Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.
– Jestem tutaj po to, by powiedzieć kilka słów na temat naszej wyjątkowej historii, bo historia Polski i Polaków jest wyjątkowa – mówił do zebranych – Przyjechałem do was jako historyk, ale także jako senator, członek komisji, która zajmuje się Polakami poza granicami kraju. Zachęcam was więc do zadawania pytań, nie tylko z dziedziny historii, ale także tych dotyczących polityki – witał się z uczniami prof. Jan Żaryn.
Wykład rozpoczął się od tematu Żołnierzy Wyklętych, do historii których, jak mówił profesor, chętnie się odwołuje młode pokolenie Polaków.
– Ta potrzeba wynika między innymi z tego, że w Polsce młode pokolenie zostało skonfrontowane z moim pokoleniem, czyli pokoleniem Solidarności, które od sierpnia 1981 r. jawiło się jako pokolenie walczące z komunizmem, nie tylko walczyło, ale także doprowadziło do pełnego zwycięstwa. To pokolenie wpisało się w obecną od wieków w naszej historii walkę o wolność tych wszystkich, którzy tej wolności zostali pozbawieni. Ponieważ okazało się, że nie jest to ideał bez skazy, młodzież zwróciła się do innego pokolenia, tego, które nigdy nie dało się złamać, czyli Żołnierzy Wyklętych, czy też jak coraz częściej mówimy, Żołnierzy Niezłomnych – mówił profesor.

Był to prawdziwy wykład akademicki, który dotykał bardzo ważnych kwestii dla młodych ludzi Fot. Marian Paluszkiewicz

– Był to prawdziwy wykład akademicki, który dotykał bardzo ważnych kwestii dla młodych ludzi. Przede wszystkim prof. Żaryn starał się zachęcić młodzież do zadania sobie podstawowego pytania, czyli tego, kim jestem. Właśnie ten wymiar spotkania jest według mnie szczególnie cenny. Bardzo bliska jest dla mnie również myśl, jaką dzielił się profesor, o związku pomiędzy polskością a wiarą. Jak mówił, Polak i katolik to jedno. Ta myśl była obecna w ciągu całego wykładu, oczywiście szczególnie wtedy, gdy profesor mówił o chrzcie Polski czy 300-leciu koronacji Matki Bożej Częstochowskiej – podkreślał Aleksander Pieszko, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach – Bardzo chciałbym, żeby spotkania, takie jak to, przyczyniły się do rozwoju zainteresowania poruszanymi tematami naszych uczniów. Mam nadzieję, że pytania, które profesor postawił przed nimi, będą motywacją do pogłębiania wiedzy – dodał.
W drodze na dyskusję „Polityka historyczna i bezpieczeństwo informacyjne w Europie Środkowej” organizowaną przez Instytut Polski w Wilnie i Polski Klub dyskusyjny senator Jan Żaryn odwiedził także redakcję Kuriera Wileńskiego.

Senator Jan Żaryn odwiedził także redakcję „Kuriera Wileńskiego“ Fot. Marian Paluszkiewicz

Prof. Jan Żaryn jest historykiem specjalizującym się w badaniu dziejów współczesnej Polski. Jest wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i stołecznej, katolickiej uczelni, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorem wielu publikacji książkowych i prasowych oraz działaczem społecznym. Był m. in. współtwórcą Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”, dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej i prezesem stowarzyszenia edukacyjnego „Polska Jest Najważniejsza”. Obecnie jest senatorem i redaktorem miesięcznika „W Sieci Historii”. Jego książka „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej”, wydana w 2016 roku, uchodzi za pionierską pracę w dziedzinie analizy i kształtowania polskiej polityki historycznej.