Strategiczne partnerstwo to też poszanowanie praw mniejszości


Podczas swej pierwszej wizyty na Litwie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński złożył kwiaty na Cmentarzu na Rossie Fot. Marian Paluszkiewicz

Strategiczne partnerstwo Polski i Litwy powinno oznaczać także poszanowanie praw mniejszości, m.in. w zakresie własności, kultury, oświaty i języka – powiedział marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński podczas plenarnego posiedzenia litewskiego sejmu.

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, na zaproszenie przewodniczącego Sejmu RL, przybył na Litwę 26 września z jednodniową wizytą. Wygłosił przemówienie w parlamencie, spotkał się z przewodniczącym Sejmu Litwy Viktorasem Pranckietisem oraz posłami. Odwiedził również Ostrą Bramę oraz złożył kwiaty na Cmentarzu na Rossie i Cmentarzu Antokolskim. Spotkał się też z przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie. Następnie wziął udział w otwarciu wystawy „Chrzest Litwy. Obraz Wojciecha Gersona” w Pałacu Władców w Wilnie, poświęconej 630. rocznicy chrztu Litwy.

Celem wizyty marszałka jest podkreślenie znaczenia tej rocznicy dla relacji polsko-litewskich oraz przypomnienie szczególnych związków historycznych, kulturowych i religijnych łączących obydwa narody. Istotne jest też podkreślenie wspólnoty interesów w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, energetyka, infrastruktura, polityka wschodnia oraz członkostwo w Unii Europejskiej.

„Strategiczne partnerstwo Polski i Litwy powinno oznaczać także poszanowanie praw mniejszości. (…) Polacy mieszkający na Litwie, tak samo jak Litwini mieszkający w Polsce, są dziedzicami naszego wspólnego, wielkiego państwa (…), tym obywatelom należy się poszanowanie praw w zakresie własności, kultury, oświaty, języka, obecności w przestrzeni publicznej” – zaznaczył Marek Kuchciński podczas plenarnego posiedzenia litewskiego Sejmu.

Marek Kuchciński i Viktoras Pranckietis wymienili się upominkami Fot. Marian Paluszkiewicz

„Stojąc przed państwem, w parlamencie Litwy, (…) chciałbym zaapelować do państwa posłów, abyście podejmując decyzje w sprawie obywateli Polski, wzięli pod uwagę ich oczekiwania i nasze wspólne interesy, także geopolityczne. W imię przeszłości i przyszłości apeluję o odwagę, jaką mieli nasi przodkowie (…), o dobrą wolę i życzliwe zrozumienie” – powiedział marszałek Kuchciński.
Marszałek sejmu zwracał również uwagę na to, że „nasi przodkowie mieli wspólne państwo, będące potęgą na skalę całego kontynentu. Związki polsko-litewskie okazały się tak silne, że upadek wspólnego państwa nie zniszczył wspólnoty losów. (…) Polacy i Litwini stawali się nieraz w historii ofiarami zarówno Niemiec, jak i Rosji” – zaznaczył.
Kuchciński przekonywał, że trzeba pamiętać o tym, co łączy oba kraje. Zwrócił uwagę, że od kilkunastu lat jesteśmy członkami wielkich organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, która – jak powiedział – „w pewnym stopniu przypomina nam wielką unię polsko-litewską”.
Po spotkaniu w sejmie, podczas krótkiej konferencji prasowej, przewodniczący Viktoras Pranckietis zaznaczył, że zostały poruszone kwestie nie tylko historyczne, ale też dotyczące przyszłości, kwestie bezpieczeństwa, gospodarcze, oświatowe, a także współpracy międzyparlamentarnej.

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński dodał, że współpraca polsko-litewska w naszej części Europy musi być rozwijana, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.
„Razem współpracowaliśmy pięć wieków temu – nic nam nie zagraża. Mogliśmy skutecznie odpierać wszelkie zagrożenia. Dzisiaj z tego wyciągamy wnioski na przyszłość, a wymiar parlamentarny naszej współpracy może tylko dopomóc naszym rządom, żeby umacniać poczucie bezpieczeństwa i rozwój w naszej części Europy” – dodał Kuchciński.
Jak mówił, jednym z dobrych wniosków z przeszłości jest stosowanie dobrego wzajemnego traktowania, według zasady „Wolni z wolnymi, równi z równymi”.
„Dobrze współpracujące państwa są szansą na wzmocnienie Unii Europejskiej. Widzimy tutaj bardzo ważną rolę pomiędzy naszymi dwoma historycznymi narodami – Polską i Litwą. Zaproponowałem Panu Przewodniczącemu, żebyśmy wrócili do częstych, nawet bardzo częstych spotkań w wymiarze parlamentarnym: Zgromadzenia Parlamentarnego Polsko-Litewskiego. Sądzę, że im częstsze kontakty, tym lepsza nasza współpraca. Nawiązujemy do czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podczas swojej prezydentury był na Litwie 16 razy” – mówił marszałek Kuchciński, przyznając, że jest w Wilnie po raz pierwszy.

Zapytany, czy sądzi, że prawa mniejszości polskiej na Litwie są naruszane i jakich rozwiązań się spodziewa, marszałek Kuchciński odpowiedział, że nie są to łatwe sprawy.
„Chcemy rozmawiać i szukać wspólnie porozumienia. Porozumienia i zapewnienia współpracy i wszystkich możliwości rozwoju mniejszości narodowych, zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Nie tylko według standardów europejskich. Uważam, o czym już mówiłem w mowie przed Sejmem litewskim, że powinniśmy naszych rodaków mieszkających na Litwie i w Polsce potraktować jako kamień łączący naszą współpracę. Opokę, głaz, w oparciu o który przypominamy sobie stare dobre czasy sprzed pięciuset lat i myślimy pozytywnie o przyszłości. Sądzę, że parlament polski powinien się mocniej w to zaangażować” – tak o potrzebie porozumienia i współpracy mówił marszałek Kuchciński.
Wspominając o problemach mniejszości polskiej na Litwie, przewodniczący litewskiego sejmu zaznaczył, że „wspólnoty narodowe są rzeczą bardzo istotną”.
„Uważam, że drogą dającą lepsze rezultaty są spotkania, rozmowy i poszukiwanie kompromisów, aniżeli milczenie i budowanie murów między sobą” – podkreślił Kuchciński.