Posłowie na Sejm RP w redakcji „Kuriera Wileńskiego“

Posłowie pytali o sytuację polskich mediów na Litwie

Na Litwie przebywa z trzydniową wizytą delegacja Sejmu RP. Członkowie Komisji Obrony Narodowej spotykają się w tym czasie z politykami, odwiedzają litewskie instytucje związane z obronnością.

Interesują ich także sprawy polskiej mniejszości na Litwie. W środę odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego”.

Delegacja Sejmu RP, na czele z przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Michałem Jachem, w składzie: zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Czesław Mroczek, Andrzej Smirnow, Artur Soboń – członkowie komisji, wicedyrektor Biura Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP Michał Madaj, przebywa na Litwie od środy.
Posłowie mają w planie spotkania z przewodniczącym oraz członkami Komitetu Bezpieczeństwa Nagrodowego i Obrony Sejmu Republiki Litewskiej, a także z członkami Sejmowych Komitetów Spraw Zagranicznych i Spraw Europejskich. Głównym tematem spotkań jest bezpieczeństwo regionalne.

Michał Jach

Posłowie, w czasie swojej wizyty, nie zapominają także o Polakach mieszkających na Litwie.
W pierwszym dniu pobytu w Wilnie odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego”. W czasie spotkania z wydawcą, Zygmuntem Klonowskim, redaktorem naczelnym, Robertem Mickiewiczem, i dziennikarzami posłowie pytali o sytuację polskich mediów na Litwie.
– Chcemy wiedzieć, czym żyjecie, jakie są wasze problemy – podkreślał wiceprzewodniczący komisji Czesław Mroczek.

Andrzej Smirnow

Poseł Andrzej Smirnow wyraził zainteresowanie sprawami polskiego szkolnictwa na Litwie.
– Ta kwestia jest mi szczególnie bliska, przede wszystkim ze względu na moje wcześniejsze doświadczenie parlamentarne, które zdobyłem jako przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Z wielką uwagą śledziłem wówczas niepokojące zmiany, jakie zachodzą w oświacie na Litwie – podkreślił poseł.

Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej podzielił się z członkami redakcji swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji w regionie, a także w Unii Europejskiej.
– Unia Europejska jest dla nas niewątpliwie wielką szansą. Ale, jak każdą szansę, musimy ją mądrze wykorzystać – zaznaczył.

W programie wizyty polskiej delegacji na Litwie znalazło się także spotkanie z dowództwem i personelem Jednostki Integracji Sił NATO, wizyta w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Centrum Kompetencyjnym Bezpieczeństwa Energetycznego NATO. Posłowie zwiedzili również Muzeum Ofiar Ludobójstwa.

Fot. Marian Paluszkiewicz