Goście redakcyjni z MIDAS-u

Goście spotkali się z kierownictwem jedynego polskiego dziennika na Litwie, zapoznali się z jego rytmem pracy Fot. Marian Paluszkiewicz

Do redakcji „Kuriera Wileńskiego”,w piątek 6 października, zawitali przedstawiciele MIDAS–u (The European Assoc​​iation of Daily Newspapers in Minority and Regional Languages) oraz studenci uniwersytetu Andrássy w Budapeszcie.

Goście spotkali się z kierownictwem jedynego polskiego dziennika na Litwie, zapoznali się z jego rytmem pracy, a także z nurtującymi dziennik problemami. Goście zwiedzili newsroom, obejrzeli maszyny, na których drukuje się gazetę. Byli ciekawi wszystkiego: jak funkcjonuje dziennik, jaki jest jego nakład, ilu jest potencjalnych czytelników.
– MIDAS jest organizacją zrzeszającą dzienniki mniejszości narodowych i etnicznych krajów Europy. Obecnie do MIDAS-u należy 28 dzienników. Każdego roku jest organizowana wizyta studyjna, żeby dowiedzieć się więcej o sytuacji mniejszości narodowej w odwiedzanym miejscu. „Kurier Wileński” w MIDAS-ie jest reprezentowany przez Rajmunda Klonowskiego już od dłuższego czasu. W tym roku przybyliśmy do Wilna, aby zobaczyć, jak sytuacja mniejszości narodowych wygląda na miejscu. Już wcześniej wiedzieliśmy o trudnej sytuacji polskiej mniejszości na Litwie, o zamykaniu polskiej szkoły przez litewskie władzy, co dla członków MIDAS-u jest bardzo niepokojące – powiedział Marc Röggla.

Podczas pobytu goście odwiedzili polskie gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Pałac Balińskich w Jaszunach, Departament Mniejszości Narodowych oraz wzięli udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu Białostockiego.
– Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby zobaczyć, jak pracuje redakcja, jak moglibyśmy pomóc oraz żeby nawiązać bliższe kontakty. Wszędzie, gdzie są mniejszości narodowe, sytuacja ich jest różna, a także sytuacja dzienników mniejszości narodowych. W Tyrolu Południowym sytuacja mniejszości narodowych jest bardzo dobra. Zdarzają się też trudne sytuacje, na przykład dziennik baskijski „Euskaldunon Egunkaria”, który został zamknięty przez hiszpańskie władze pod fałszywymi, jak się później okazało, zarzutami współpracy z organizacjami terrorystycznymi – zaznaczył Marc Röggla.

Goście poinformowali, że z reguły ich dzienniki otrzymują fundusze na działalność bieżącą od rządów w krajach zamieszkania.
Wizyta studyjna MIDAS w Wilnie jest finansowana przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polakami za granicą.