Edyta Tamošiūnaitė – nowa wicemer Wilna

Nową wicemer Wilna została Edyta Tamošiūnaitė z AWPL-ZChR

Rada stołecznego samorządu zdecydowała o odwołaniu z funkcji wicemera przedstawiciela konserwatystów, Valdasa Benkunskasa.
Nową wicemer została Edyta Tamošiūnaitė z AWPL-ZChR. Tak jak jej poprzednik będzie odpowiedzialna za sprawy oświaty i energetyki.

– Całe nasze posiedzenie przebiegało w bardzo roboczej atmosferze. Samo głosowanie również odbyło się bardzo spokojnie, o czym najlepiej świadczy jego wynik. Na 48 głosów aż 42 było za kandydaturą Edyty Tamošiūnaitė. Nie było większych dyskusji, kandydatka wypadła zresztą bardzo dobrze podczas prezentacji i w czasie odpowiedzi na pytania – skomentował dla „Kuriera Wileńskiego” Artur Ludkowski, radny miasta Wilna.
Edyta Tamošiūnaitė podczas prezentacji swojej kandydatury wskazała obszary działań, które uważa za najbardziej istotne w pracy samorządowej. Zapowiedziała m.in. większą troskę o dzielnice znajdujące się na obrzeżach Wilna, pracę nad uregulowaniem kwestii zwrotów ziemi i poprawą infrastruktury placówek oświatowych, czyli sprawy, które za priorytetowe uważa AWPL-ZchR. Wskazała również na obszar działań w dziedzinie oświaty, który jest jej szczególnie bliski.

– Na pewno chciałabym zwrócić większą uwagę na dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawsze, także w czasie mojej pracy w Ministerstwie Oświaty, uważałam, że ten obszar traktowany jest nieco po macoszemu, tymczasem zasługuje on na znacznie większą uwagę. Chodzi np. o obecność w szkołach takich osób jak pomoc wychowawcza czy nauczyciel wspomagający. Być może nie jest to sprawa, która wysuwa się jako priorytet, jednak doskonale wiem, że rodzice dzieci z autyzmem czy zespołem Downa borykają się z wieloma problemami. Jestem przekonana, że powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę – mówiła Tamošiūnaitė.
Kolejne wybory samorządowe na Litwie odbędą się już za 2 lata, stąd nowa wicemer nie ma dużo czasu na realizację planów w tej kadencji.

– Czasu do końca kadencji faktycznie jest mało. Wydaje mi się jednak, że kompetencje nowej wicemer pozwalają na jak najlepsze prognozy. Edyta Tamošiūnaitė pracuje w samorządzie od 2007 r., doskonale zna sytuację w obszarach, którymi będzie się zajmować, stąd na pewno będzie mogła dużo zdziałać w tym czasie – uważa Artur Ludkowski.
W czasie posiedzenia rady padało pytanie o to, kto w tej chwili jest większością w radzie miasta. AWPL-ZchR nie zdecydowała się dołączyć do koalicji, zapowiadając jedynie bycie w „konstruktywnej opozycji”.
– Dziś jest tak, trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja ze kilka miesięcy czy rok. Mnie cieszy najbardziej konstruktywna atmosfera naszych rozmów. Wszyscy rozumiemy, że czasu jest niewiele, nie ma go sensu tracić na kłótnie. W niektórych sprawach, niezależnie od poglądów politycznych, potrzebne są po prostu konsekwencja i praca – wyjaśnia radny.
Nowa wicemer jako radna stołecznego samorządu obecnej kadencji należała do Komitetu Kultury, Oświaty i Sportu. Ma duże doświadczenie, zarówno w pracy w oświacie, jak i w działalności samorządowej. Od 2002 r. była dyrektorką Gimnazjum (wówczas Szkoły Średniej) im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Od 2007 do 2013 pracowała w Administracji Samorządu Miasta Wilna, gdzie w latach 2007–2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kultury i Oświaty, od 2009 do 2011 kierowała Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki, a od 2011 była zastępcą dyrektora administracji. 11 stycznia 2013 objęła stanowisko wiceministra oświaty i nauki, które piastowała do lipca 2014 roku.

Edyta Tamošiūnaitė jest pierwszą kobietą, która zajęła stanowisko wicemer w Radzie Miasta Wilna. Jej kandydaturę poparło 42 członków rady, przeciwko głosowało 5, 1 głos został uznany za nieważny.