Więcej

  „Rzeczpospolita jest państwu wdzięczna” – uhonorowano najlepszych nauczycieli

  Czytaj również...

  Kwiaty i nagrody strażnikom ojczystej mowy – nauczycielom polonistom

  „Zawód nauczyciela jest jednym z najtrudniejszych, ponieważ obiektem pracy nauczyciela jest dziecko. Narzędziem pracy jest jego słowo, umiejętność, charakter, osobowość. Osobowość nauczyciela ma jeżeli nie decydujące, to z pewnością niemałe znaczenie dla formowania się młodego człowieka. Nauczyciel codziennie stając przed klasą faktycznie oddaje z siebie to, co ma najlepszego” – przemawiał Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” podczas uroczystości uhonorowania najlepszych szkół i najlepszych nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.

  Gratulacje swym kochanym nauczycielom składali również uczniowie

  Wyniki 23. edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”, organizowanego tradycyjnie przez „Macierz Szkolną”, zostały ogłoszone podczas uroczystego finału 11 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
  Jak mówił prezes Józef Kwiatkowski, ranking szkół został sporządzony na podstawie 15 kryteriów.
  Uwzględniono w nim wyniki 10 państwowych egzaminów maturalnych, a także wyniki szkolnego egzaminu z języka polskiego. Do tego egzaminu uczniowie szkół polskich podchodzą gremialnie (zdawało go 810 z ogólnej liczby 818 tegorocznych maturzystów), wbrew temu, że wynik egzaminu z języka polskiego nie jest brany pod uwagę podczas rekrutacji na wyższe uczelnie.

  Nagrody ufundowane przez Ambasadę RP w Wilnie powędrowały także do najlepszych szkół podstawowych Fot. Marian Paluszkiewicz

  Prezes „Macierzy Szkolnej” wymienił również niepokojące tendencje: pogarszające się wyniki z państwowego, ujednoliconego języka litewskiego, stabilnie słabe rezultaty na maturze z chemii, biologii, fizyki, informatyki, geografii. Najlepiej uczniowie wypadli na egzaminie z języka angielskiego.
  – W tym roku na studia wyższe dostało się o 3 proc. mniej maturzystów niż w latach poprzednich. Na pewno rzutuje na to ujednolicony egzamin z języka litewskiego. To był, nadal jest i będzie jeden z problemów szkół mniejszości narodowych – zaznaczył Kwiatkowski.
  Na święto z życzeniami i gratulacjami skierowanymi do nauczycieli przybyło wielu dostojnych gości.

  Pięknym prezentem dla nauczycieli były występy Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto Uśmiechów” z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

  Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska w swym przemówieniu wspomniała o swej nauczycielce języka polskiego, której wiele zawdzięcza. – Uczyła mnie jasno formułować myśli w mowie i piśmie oraz mówić własnymi słowami. W ciągu całego mojego życia bardzo często wspominałam jej wskazówki i na pewno ta umiejętność trafnego formułowania myśli pozwoliła mi wiele rzeczy w życiu osiągnąć (…). Z okazji Dnia Nauczyciela życzę, żeby państwa uczniowie mieli przed sobą dobrą drogę. Drogę, która ich zaprowadzi w dobre miejsce na odpowiedzialnych stanowiskach. Ważne, by mogli znaleźć dobre, właściwe miejsce w społeczeństwie – podkreśliła szefowa polskiej jednostki dyplomatycznej na Litwie.

  Urszula Doroszewska dodała:
  – Rzeczpospolita jest bardzo państwu wdzięczna. Za państwa trud – wychowawców, nauczycieli oraz trud tych osób, które wspierają nauczycieli i wychowawców.
  Pani ambasador podziękowała także politykom, samorządowcom oraz osobom zaangażowanym w pomoc polskiej oświacie na Litwie.
  Na uroczystość przybyli również polscy posłowie do litewskiego sejmu i działacze samorządowi na Litwie.

  Nagrodę dla szkoły laureatki konkursu – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego – wręczył europoseł Waldemar Tomaszewski

  – Przeszliśmy wspólnie najcięższy okres reformowania oświaty i niezmiernie się cieszymy, że na Litwie mamy 36 gimnazjów, gdzie nauczanie odbywa się po polsku od pierwszej do dwunastej klasy. Jest to 10 proc. gimnazjów na Litwie. Cud – tak bym to określił. W polskich gimnazjach uczniowie stanowią 3,5 proc. ogółu uczniów na Litwie – europoseł, przewodniczący AWPL-ZCHR Waldemar Tomaszewski dziękował wszystkim społecznościom szkolnym, które zawalczyły o wzmocnienie polskiej oświaty.
  Osobne słowa podzięki skierował do nauczycieli Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, szkoły, którą ukończył.

  Słowa wdzięczności płynęły również do lituanistów Fot. Marian Paluszkiewicz

  W imieniu frakcji AWPL-ZChR gratulacje nauczycielom składał poseł Jarosław Narkiewicz.
  – Cieszymy się, że stan oświaty polskiej na Litwie jest dobry. Może ktoś by powiedział, że jest bardzo dobry, ale doskonałość granic nie ma. Statystycznie wynik jest wyśmienity, a w treści na pewno nie gorszy. Nasi uczniowie dostają się na wyższe uczelnie z wynikiem procentowo wyższym niż średnia krajowa, o czym dobrze wiemy. To 70-72 proc. przy średniej krajowej około 60 proc. Notujemy też bardzo dobre wyniki na olimpiadach. Mamy za co dziękować – mówił Jarosław Narkiewicz.

  Zasłużone kwiaty i nagrody dla nauczycieli języka angielskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

  Polityk wspomniał też o zmianach czekających szkoły:
  – Nauczycieli czeka przejście na etatową pracę i finansowanie koszyczka klasy. W kontekście ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego niebawem w sejmowym komitecie oświaty będzie rozpatrywana kwestia ewentualnych zmian, które pozwolą na lepsze wyniki i zmiany w ustawie oświatowej.

  Szkoły polskie na Litwie niezmiennie cieszą się wszechstronnym wsparciem z Macierzy. Na uroczystość przybył prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski, który w imieniu fundacji poinformował o „ekstra dodatkowych środkach”: uruchomieniu bonu maturzysty oraz stypendium dla uczniów polskiego pochodzenia studiujących na Litwie.

  Nagrodzono również społeczność szkół za aktywną działalność pozalekcyjną

  – Dzisiaj jest szczególny dzień, bo jest to rzeczywiście święto dyrekcji, nauczycieli i działaczy zaangażowanych we wspieranie polskiej oświaty na Litwie – powiedział dla „Kuriera Wileńskiego” Mikołaj Falkowski. – Jest to szczególny dzień, w którym postanowiliśmy wszystkich poinformować o tym, że uruchamiamy wypłacanie dodatkowego bonu, czyli bonu maturzysty, który będzie dedykowany w tej chwili w semestrze zimowym, czyli od końca października, przez listopad i grudzień dla wszystkich tegorocznych maturzystów. Kontynuację tego działania, tak samo jak bon pierwszaka, będziemy oczywiście uwzględniać w naszych działaniach i projektach w budżecie na 2018 rok – zaznaczył.

  Nauczyciele języka rosyjskiego również zasłużyli na wdzięczność swych wychowanków Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jak zdradził prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w przyszłym roku maturzyści mogą się spodziewać również ekstra prezentu w postaci „półki książek” dla każdego maturzysty.
  – Jest to podstawowy kanon lektur, fundamentalnych i najważniejszych, które znają polscy maturzyści w Polsce. Będzie to element dodatkowy przy bonie maturzysty – mówił.
  Mikołaj Falkowski poinformował też o dodatkowych środkach – kwocie ponad 700 tys. złotych – przeznaczonej na bon maturzysty oraz na stypendia dla maturzystów szkół polskich na studiach licencjackich, magisterskich czy doktoranckich studiujących na Litwie, zaangażowanych w działalność na rzecz promocji polskiej kultury, osiągających dobre wyniki w nauce.
  – Stypendium wcześniej było przekazywane przez Fundację „Semper Polonia”, teraz my przejęliśmy to zadanie. To stypendium jest przewidziane z puli pół miliona złotych, które jest dedykowane dla Litwy. Jest przewidziane na pierwszy semestr akademickiego roku 2017/18 – poinformował Mikołaj Falkowski.

  Uroczystość podsumowania konkursu była dobrą okazją do złożenia podziękowań i gratulacji

  – Staramy się w tym ostatnim kwartale przekazać dodatkowe środki wzmacniające polską edukację. Uważam, że nadal jest bardzo wiele do zrobienia i chociażby dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Forum Polskiej Przedsiębiorczości „Korona”, z którym zrealizowaliśmy w lipcu tego roku bardzo dobre zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i dyrekcji ze szkół polskich na Litwie. Tego typu działania będziemy kontynuować w przyszłym roku, również we współpracy z „Macierzą Szkolną” – dodał.

  Jak mówił, fundacja dołoży starań, żeby w ofercie programowej było jak najwięcej projektów dotyczących podnoszenia kwalifikacji dla menedżerów prowadzących szkoły, dla dyrekcji, dla nauczycieli, dla wychowawców, jak również jak najwięcej działań pozalekcyjnych, około programowych, które uzupełniają nie tylko nauczanie języka polskiego, ale też nauczanie historii Polski, wiedzy o Polsce, które zbliżają do siebie środowiska tutaj na miejscu i powodują współpracę z polskimi środowiskami szkolnymi czy studenckimi w Polsce.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
  Kwiaty dla najlepszych nauczycieli fizyki i informatyki

  – Choć oczywiście wszyscy laureaci konkursu mają ogromne zasługi i ogromny wkład w proces wychowawczy, to nadal jest wiele do zrobienia. A naszym wspólnym obowiązkiem jest to, żebyśmy wdrażając ten piękny, polski zwyczaj dobroczynnej, pozytywistycznej pracy od podstaw, przechodzili do perfekcji, wymagali i od siebie, i od najbliższych jak najwięcej – mówił Mikołaj Falkowski.

  Fot. Marian Paluszkiewicz

  SZKOŁY LAUREATKI 23 EDYCJI KONKURSU
  „NAJLEPSZA SZKOŁA, NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”

  Najlepsza szkoła Wilna – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego
  Najlepsza szkoła wśród miast rejonowych – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  Najlepsza szkoła rejonu wileńskiego – Gimnazjum w Pogirach
  Najlepsza szkoła rejonu solecznickiego – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

  WYRÓŻNIONE GIMNAZJA

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Gimnazjum w Trokach
  Gimnazjum w Ejszyszkach
  Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach
  Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

  WYRÓŻNIONE SZKOŁY PODSTAWOWE

  Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Szkoła Podstawowa w Mościszkach
  Szkoła Podstawowa w Sużanach
  Szkoła Podstawowa w Dajnowie

  SZKOŁY WYRÓŻNIONE ZA DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNĄ

  Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  Szkoła im. S. Konarskiego w Wilnie
  Szkoła Lazdynai w Wilnie
  Gimnazjum w Mickunach
  Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi
  Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

   

  NAUCZYCIELE LAUREACI KONKURSU
  „NAJLEPSZA SZKOŁA, NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  NAJLEPSI NAUCZYCIELE MATEMATYKI
  Jadwiga Bujel – Gimnazjum w Pogirach
  Irena Kalinowa – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  Anna Barkowskaja – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
  Nijola Siniawska – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
  Janina Nowicka – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
  Teresa Michniewicz – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  Wiesława Dowejko – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  Irena Świglińska – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  Wanda Raczyńska – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  Raisa Nowickaja – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach
  Wanda Talmont – Gimnazjum w Ejszyszkach

  NAJLEPSI NAUCZYCIELE HISTORII

  Alina Kiriłowa – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  Waleria Adamaitis – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
  Robert Polakowski – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  Albert Wołk – Gimnazjum im. St. Batorego w Ławaryszkach
  Danuta Radewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Waldemar Szełkowski – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  Anna Nester – Gimnazjum im J. Śniadeckiego w Solecznikach
  Laima Narodowskaja – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

  NAJLEPSI NAUCZYCIELE BIOLOGII I CHEMII

  Tatjana Mincewicz – Gimnazjum w Bujwidzach (biologia)
  Krystyna Wojciechowicz – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (biologia)
  Lucija Čečiotkinienė – Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (biologia)
  Margaryta Szpilewska – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (biologia)
  Ewelina Grycewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (biologia)
  Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (biologia)
  Walentyna Ćwilik – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach (biologia)
  Danuta Mureikienė – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (chemia)
  Ingrita Pawłowska – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (chemia)
  Marian Kuzborski – Gimnazjum w Trokach (chemia)
  Ewa Walma – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (chemia)

  NAJLEPSI NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  Renata Krasowska – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
  Żana Narbutienė – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze
  Daiva Bernatavičienė – Gimnazjum w Trokach (angielski)
  Maria Kleczkowska– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Irena Litwinowicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  Aurelija Urbonavičienė – Szkoła im. S. Konarskiego w Wilnie
  Jelena Wojtkiewicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
  Regina Malinowskaja – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach

  NAJLEPSI NAUCZYCIELE MUZYKI I CHOREOGRAFII

  Olga Krasodomska – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (muzyka)
  Irena Iljina – Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (muzyka)
  Edward Mogilnickij  – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (muzyka)
  Iwona Grigienė – Szkoła Średnia w Połukniu (choreograf)

  NAJLEPSI NAUCZYCIELE JĘZYKA ROSYJSKIEGO

  Jelena Gurskaja – Szkoła Średnia w Zujunach
  Anna Czerniawska – Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach
  Tatjana Oskirko – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach
  Stanisława Kaczanowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  Halina Untanienė – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  Teresa Barkowska – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
  Anna Walicka – Gimnazjum w Ejszyszkach
  Stela Sankowska – Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach
  Walentyna Jaglińska – Gimnazjum im. ks. P.K. Brzostowskiego w Turgielach
  Lilia Urbielewicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

  NAJLEPSI NAUCZYCIELE FIZYKI I INFORMATYKI

  Danuta Golnis – Gimnazjum w Pogirach (fizyka)
  Paweł Stankiewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (fizyka)
  Regina Nikrewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach (fizyka)
  Alina Špakauskienė – Gimnazjum w Pogirach (informatyka)
  Jolanta Andrukonienė – Gimnazjum w Ejszyszkach (informatyka)
  Jelena Masalska – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (informatyk)
  Irena Giniewicz – Gimnazjum w Rukojniach (informatyka)

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE INNYCH PRZEDMIOTÓW
  Alina Szyrwińska – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (geografia)
  Waldemar Szumski – Gimnazjum w Awiżeniach (wf)
  Mark Waitonis – Gimnazjum w Mickunach (wf)
  Elwira Cejko – Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu (rysunki, technologie)
  Jolanta Borys – Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (plastyka, technologie)
  Waldemar Oleszkiewicz – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (technologie)

  NAJLEPSI POLONIŚCI

  Krystyna Witlicka – Gimnazjum w Mickunach
  Aldona Sudenis – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  Łucja Minowicz – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  Anna Jasińska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Ilona Herman – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  Krystyna Turkot – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  Wacława Iwanowska – Gimnazjum w Ejszyszkach
  Liudmiła Siekacka – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

  NAJLEPSI LITUANIŚCI

  Lilia Jeremiejewa – Gimnazjum w Rukojniach
  Irena Kropienė – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
  Danguolė Vasiliauskienė – Gimnazjum w Trokach
  Halina Stankiewicz-Mordas – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  Lina Spetylaitė – Szkoła im. S. Konarskiego w Wilnie
  Marija Česonienė – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  Elwira Lavrukaitienė – Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (klasy początkowe)
  Irena Szostak  – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonista)
  Nadieżda Rusiecka – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (angielski)
  Leokadia Kurdeko – Progimnazjum im. Jana Pawła II w WIlnie (matematyka)
  Anna Grycewicz – Szkoła Podstawowa w Mościszkach (nauczyciel religii)
  Łucja Łapszewicz – Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi (historia)
  Henryka Pawlun – Szkoła Podstawowa w Sużanach (nauczyciel technologii)
  Iwan Warsocki – Szkoła Podstawowa w Dajnowie (fizyk)
  Diana Markiewicz – Szkoła Lazdynai w Wilnie (angielski, metodyk teatru)

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zignorowano stanowisko sądu. Rejon trocki zwolnił dyrektora polskiej szkoły

  Decyzją władz samorządowych rejonu trockiego zdymisjonowany został Romuald Grzybowski, dyrektor polskojęzycznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Powodem decyzji, jaka zapadła 10 maja, był brak zgody dyrektora na reorganizację szkoły. Na stanowisku zastąpiła go Indrė Pigulevičienė, dyrektorka...

  Po nieudanym referendum — dyskusja w Sejmie ws. zachowania podwójnego obywatelstwa

  W dyskusji wzięli udział minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė, posłowie Dalia Asanavičiūtė, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Julius Sabatauskas, Lukas Savickas, Giedrius Surplys, Rita Tamašunienė, a także Dalia Henke, przewodnicząca Światowej Wspólnoty Litwinów. Czytaj więcej: Podwójne obywatelstwo: „tak” dla UE i NATO,...

  Kontrasty i paradoksy 11. rankingu „Reitingai”

  Wskazali przy tym, że małe gimnazja, pozbawione prawa do nauczania uczniów klas jedenastych-dwunastych, skuteczniej przygotowują absolwentów do egzaminów niż wiele dużych gimnazjów, w których uczy się 100 lub więcej absolwentów. Polskie szkoły z bardzo dobrymi i dobrymi wynikami Spośród 360 placówek...

  Oszuści podają się za pracowników Google. Nie klikajmy w podsyłane linki

  — Zadzwonił do mnie ktoś z nieznanego numeru, który był poprzedzony litewskim prefiksem +370. Telefonował mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik Google. Poinformował mnie, że zauważył, iż z mojej poczty elektronicznej rzekomo odbywa się ucieczka danych, które są przekierowywane...