5
Zgłoś swego kandydata do 20. edycji „Polaka Roku 2017”

Tytuł „Polaka Roku 2016” zdobył Józef Rybak, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickieg Fot. Marian Paluszkiewicz

Tradycyjnie w pierwszym miesiącu jesieni ogłaszamy kolejny plebiscyt Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku”. Jest to już 20. edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik konkursu.

Jak i wszystkie poprzednie ma na celu uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej polskiej kronice na Litwie.
Poprzednie lata dowiodły, że mamy bardzo dużo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu.
Zapraszamy do udziału, składając listownie lub pocztą elektroniczną nazwiska osób (obowiązkowo z uzasadnieniem zgłoszenia), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2017”.

Wybierzmy osoby, które w mijającym roku wniosły największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczyniły się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.
Cieszy, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów – zarówno polityków, nauczycieli, duszpasterzy oraz zwykłych osób.

Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były wybierane „Polakami Roku”, omówi każdą zgłoszoną przez Was, drodzy Czytelnicy, kandydaturę i zaproponuje listę składająca się z 10 osób do głosowania.
Zgodnie z regulaminem plebiscytu, zwycięzcy z lat poprzednich nie mogą być powtórnie zgłaszani.
Głosowanie odbywa się poprzez kupony wycięte z gazety (nie powinny być kserowane!) i nadesłane do redakcji.

„Polaka Roku 2017” wspólnie wybiorą Czytelnicy i Kapituła. 50 procent wyniku będzie zależało od Czytelników i 50 procent od Kapituły. Decydujący głos należy do Czytelników. Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentują redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.
Po podliczeniu nadesłanych przez Czytelników kuponów z nazwiskiem faworyta, każdy z kandydatów otrzyma stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów.
1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd.

Z kolei każdy z członków Kapituły wybierze swoją „dziesiątkę”. Później wyniki Kapituły zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzyma punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd.

Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od Kapituły zsumuje się i zostanie ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” laureatów.

Tytuł „Polaka Roku 2016” zdobył Józef Rybak, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2017” do 30 października br.
Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2018 r.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego”

 

 

5 odpowiedzi to Zgłoś swego kandydata do 20. edycji „Polaka Roku 2017”

 1. SLU-ZL mówi:

  Zglaszam kandydata Pana Ryszarda Jankowskiego z Wandziogali.

 2. Rebus mówi:

  Przy zglaszaniu kandydata na Polaka Roku wartaloby w kilku zdaniach przedstawic jego zaslugi za ostatni rok, mianowicie za ostatni rok. a nie za caloksztalt dzialalnosci.

 3. Lauda mówi:

  Zasługi za ostatni rok i inne lata Pana Ryszarda Jankowskiego można oglądać w portalu http://www.vandziogala.eu

 4. tak jest mówi:

  Rzyszard Jankowski .Ciezko walczyc o Polskosc na Kowienszczyznie jednemu.

 5. pierwszy miesiąc jesieni:) mówi:

  W KW pierwszym miesiącem jesieni jest październik! He he he!:)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.