Sejm Litwy solidaryzuje się z Polską

Linas Linkevičius, minister spraw zagranicznych Fot. ELTA

Litewski sejm przyjął rezolucję, w której wspiera polskie reformy i rozważa ich realizację na Litwie. Posłowie wyrazili także poparcie i solidarność z Polską odnośnie stanu praworządności w sporze z Komisją Europejską. W rezolucji napisano, że wewnątrz Unii oba kraje powinny trzymać się razem.

– Stosunki Polski z Litwą są konstruktywne, pragmatyczne i przyjazne. Przyjęta rezolucja nie ma na to żadnego wpływu. Chcę przypomnieć, że rezolucje związane bezpośrednio z Polską były przyjmowane już wcześniej. Nie myślę, że dana rezolucja będzie miała jakiś wpływ na nasze stosunki, czy to na przyjętą rezolucję przez Parlament Europejski. Polsce trzeba życzyć powodzenia w obcowaniu z instytucjami Europejskimi. Niestety, dla naszych sąsiadów to bardzo trudny czas. Możemy tylko być solidarni z Polską. Niestety zmienić nic nie możemy. Żadne nasze rezolucje nic nie zmienią. Trzeba znaleźć jakiś wspólny język i kompromisy. Miejmy nadzieję, że problemy Polski szybko się skończą – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Linas Linkevičius, minister spraw zagranicznych.

W dokumencie podziękowano za wizytę marszałka SEjmu RP Marka Kuchcińskiego, podkreślając wagę wzajemnych kontaktów pomiędzy Litwą a Polską.

O decyzji organu ustawodawczego Litwy poinformował na Twitterze również Marek Kuchciński, który 26 września złożył wizytę na Litwie i uczestniczył w obchodach 630. rocznicy chrztu tego kraju. „Litewski Sejm przyjął rezolucję, w której wspiera polskie reformy i rozważa ich realizację na Litwie. Posłowie wyrazili także poparcie i solidarność z Polską odnośnie stanu praworządności w sporze z KE. W rezolucji napisano, że wewnątrz Unii oba kraje powinny trzymać się razem” – napisał Marszałek Sejmu.

– Stosunki między Litwą a Polską są przyjazne w każdym tego słowa znaczeniu. Prowadzi się intensywny dialog między głowami państw. We wrześniu z wizytą na Litwie był marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Mam nadzieję, że na 100-lecie niepodległości Litwy przyjedzie prezydent Polski Andrzej Duda. W tym roku osobiście spotykałem się z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim i marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim. Myślę, że nasze stosunki będą nadal ciepłe i konstruktywne. Polska jest ważnym partnerem strategicznym naszego kraju i towarzyszem – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Viktoras Pranckietis, przewodniczący Sejmu Litwy.

15 listopada w PE przegłosowana została krytyczna wobec sytuacji w Polsce rezolucja ws. ryzyka naruszenia wartości UE, o których mowa w artykule 2. Traktatu o Unii Europejskiej. Za przyjęciem decyzji głosowało 438 europosłów, przeciw jej uchwaleniu było 152 eurodeputowanych.
Projekt rezolucji zawiera wezwanie do uruchomienia wobec Polski procedury wynikającej z art. 7 Traktatu, związanego z „poważnym naruszeniem wartości europejskich”. Po przyjęciu takiej rezolucji opracowanie dalszego planu działania należeć będzie do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE. W najgorszym wypadku procedura może doprowadzić do sankcji polegających na zawieszeniu części praw członkowskich Polski w Unii Europejskiej.