Litwa nie wierzy w stress testy elektrowni atomowej w Ostrowcu

Litwa przedstawiła ponad 100 uwag i pytań dotyczących odporności Ostrowca na wydarzenia ekstremalne – powiedział Sigitas Šlepavičius, kierownik grupy litewskich ekspertów, zastępca kierownika Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Energii Atomowej Fotomontaż Marian Paluszkiewicz

Białoruś nie przekonała Litwy o bezpieczeństwie nowo powstającej elektrowni atomowej w Ostrowcu. Budowana na Białorusi elektrownia atomowa nie odpowiada współczesnym standardom bezpieczeństwa – twierdzi grupa litewskich ekspertów, która przeprowadziła analizę sprawozdania ze stress testów (testów odpornościowych) i przedstawiła swoje uwagi międzynarodowej grupie eksperckiej.

– Przede wszystkim należy zaznaczyć, że przegląd wykonanych stress testów elektrowni jądrowej w białoruskim Ostrowcu nie stanowi dowodu na to, że elektrownia ta jest budowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej użytkowania w przyszłości. Projekt ma wiele wad, które należy usunąć. To, co należy wyróżnić i to, co jest najważniejsze dla Litwy, to kwestia dotycząca wyboru placu pod budowę – w sprawozdaniu nie jest omawiana, toteż zarówno to pytanie, jak i inne – dotyczące oceny wpływu na środowisko, jakości budowy i przyszłej eksploatacji, zapewnienia kultury bezpieczeństwa, pozostają bez odpowiedzi – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Sigitas Šlepavičius, kierownik grupy litewskich ekspertów, zastępca kierownika Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Energii Atomowej.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Energii Atomowej podała, że Litwa przedstawiła ponad 100 uwag i pytań dotyczących odporności Ostrowca na wydarzenia ekstremalne.

– Wątpliwości naszej grupy roboczej wywołuje między innymi brak uzasadnienia odporności elektrowni atomowej w Ostrowcu na skutki rozbicia się ciężkiego samolotu oraz zapewnienia niezależności systemu zarządzania po poważnych awariach. Wątpliwościom podlega także analiza odporności na ekstremalne trzęsienie ziemi, ponieważ opiera się ona na starych danych z 1997 roku. Nie wzięto też pod uwagę bliskości lasów, które w razie pożaru mogą stanowić zagrożenie – zaznaczył Sigitas Šlepavičius.

Na Litwie wielokrotnie odbywały się protesty przeciwko budowanej, zaledwie 50 km od Wilna, elektrowni atomowej w Ostrowcu Fot. Marian Paluszkiewicz

Testy odpornościowe białoruskiej elektrowni były przeprowadzone w grudniu 2016 roku. W październiku 2017 roku Białoruś przekazała Komisji Europejskiej narodowy raport dotyczący stress testów elektrowni w Ostrowcu. Przedstawiciele władz w Mińsku twierdzą, że zostały one wykonane według standardów obowiązujących w Europie.

– Nasza grupa ekspertów swój raport dotyczący testów odpornościowych budowanej pod Ostrowcem elektrowni atomowej do 25 stycznia przekaże Komisji Europejskiej i Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG). Po przeanalizowaniu wszystkich raportów, w marcu 2018 r., europejscy specjaliści mają przyjechać na Białoruś, by przeprowadzić konsultacje i przekazać ewentualne rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa elektrowni – podkreślił Sigitas Šlepavičius, kierownik grupy litewskich ekspertów, zastępca kierownika Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Energii Atomowej.

Elektrownia atomowa pod Ostrowcem w obwodzie grodzieńskim, budowana przez rosyjski koncern Rosatom, będzie się składała z dwóch bloków energetycznych, których łączna moc ma wynieść do 2 400 megawatów. Pierwszy blok ma być wprowadzony do eksploatacji do końca 2019 r. Załadunek paliwa do pierwszego reaktora jest planowany na I kwartał 2019 r.

Litwa znajduje się w gronie największych krytyków budowy elektrowni atomowej w pobliżu swojej granicy. Władze Litwy twierdzą, że Białoruś nie może zapewnić bezpieczeństwa projektu. Wilno zarzuca Białorusinom m.in. wybiórcze podejście do kwestii bezpieczeństwa, a także nieudzielanie pełnych informacji na temat budowy elektrowni, która powstaje w odległości zaledwie 40 km od litewskiej stolicy.