Obchody 11 Marca z udziałem szefów parlamentów Polski i państw bałtyckich

84
Szefowie parlamentów Polski, Litwy i Łotwy podpisali „List Otwarty do Przewodniczących Państw Europejskich” w sprawie gazociągu Nord Stream 2.

Uroczystości związane z 28. rocznicą odrodzenia niepodległości, Litwa świętowała razem z przedstawicielami państw bałtyckich i Polski.

Po oficjalnych obchodach na placu Niepodległości podpisany został list otwarty do parlamentów europejskich w sprawie gazociągu Nord Stream 2. „Jeśli nasze państwa występują pojedynczo, to ich głos jest mało słyszalny; jeżeli występuje cała grupa, to jej głos musi być mocniejszy i bardziej słyszalny” – mówił Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.
Litwa świętowała w niedzielę kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. W uroczystościach wziął udział również marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
– Powrót Litwy do grona suwerennych państw ma dla nas olbrzymie znaczenie. Był to triumf Solidarności i Sąjūdisu, dwóch wielkich ruchów społecznych, które wyszły daleko poza granice naszych państw – mówił podczas swojego wystąpienia w litewskim parlamencie.
Marszałek Sejmu RP nawiązał także do historii obojga narodów, przywołując dzieło unii lubelskiej.

– Polacy i Litwini, kierując się zasadą „wolni z wolnymi, równi z równymi”, zawarli równoprawny związek obojga narodów, stając się w pewnym sensie prekursorami UE i zbudowali nowoczesny parlamentaryzm – podkreślił polski parlamentarzysta. Marek Kuchciński wskazywał również na potrzebę przywrócenia aktywności zgromadzenia parlamentarnego Polski i Litwy i zaproponował wzmocnienie współpracy parlamentarnej z państwami bałtyckimi.
Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy upamiętnia wydarzenia z 11 marca 1990 r. W tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej w wolnych wyborach Rady Najwyższej Litwy. Podczas pierwszego posiedzenia Rada uchwaliła akt w sprawie odrodzenia niepodległego Państwa Litewskiego.

Marszałek Semu RP nawiązał do historii obojga narodów, przywołując dzieło unii lubelskiej

Na obchody 28. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości przybyli również szefowie parlamentów Łotwy i Estonii: Ināra Mūrniece i Eiki Nestor. Marszałkowi Sejmu RP podczas wizyty w Wilnie towarzyszyli posłowie: Tadeusz Aziewicz, Tomasz Latos i Jerzy Meysztowicz.
W południe na placu Niepodległości (lit. Nepriklausomybės) obok sejmu, w obecności litewskich władz państwowych oraz gości odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszty flag trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości szefowie parlamentów Polski, Litwy i Łotwy podpisali „List Otwarty do Przewodniczących Państw Europejskich” w sprawie gazociągu Nord Stream 2.

„Nord Stream 2 nie ma na celu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw UE, w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej, od Rosji” – głosi deklaracja. Sygnatariuszami listu są również Ukraina i Mołdawia.
W ostatnim czasie nastąpiła wyraźna intensyfikacja polsko-litewskich spotkań. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca na Litwie przebywali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.
– Cieszy mnie wyraźna poprawa polsko-litewskich relacji – mówił Leonardas Vilkas, litewski działacz opozycji antykomunistycznej – 11 marca 1990 r. przebywałem w Krakowie i we Wrocławiu. Jako reprezentant Ligi Wolności Litwy podpisywałem umowę o współpracy z Kornelem Morawieckim, przewodniczącym Solidarności Walczącej. Bardzo odczułem wtedy, jak bardzo Polacy cieszą się z ogłoszenia przez Litwę niepodległości. Wydawało się, że współpraca między naszymi państwami po odzyskaniu niepodległości będzie się układać bardzo dobrze. Niestety, w następnych latach Polska zrezygnowała z roli lidera w regionie. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że poprzednim ekipom rządzącym zależało przede wszystkim na dobrych relacjach z Moskwą.

W południe na placu Niepodległości odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszty flag trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii

Strona litewska również dawała powody do ochłodzenia relacji, z powodu nierozwiązanych kwestii dotyczących polskiej mniejszości na Litwie. Jak zrozumieć to, że Litwini boją się litery „w”? Te niezałatwione sprawy, takie jak zwrot ziemi na Wileńszczyźnie czy pisownia były bardzo dobrym pretekstem do utrzymywania dystansu i mogą stać się nim znowu. Mam nadzieję, że Litwie uda się rozwiązać te problemy, gdyż jest to bardzo niebezpieczny punkt, który wystarczy nacisnąć, by popsuć polsko-litewskie relacje, które mają bardzo duże znaczenie dla całego regionu – wyjaśniał Vilkas.

Fot. Marian Paluszkiewicz
Fot. 1 Szefowie parlamentów Polski, Litwy i Łotwy podpisali „List Otwarty do Przewodniczących Państw Europejskich” w sprawie gazociągu Nord Stream 2.
Fot. 2 .
Fot. 3 W południe na placu Niepodległości odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszty flag trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii

8 KOMENTARZE

 1. Dzisiejsi Litwini to przeważnie potomkowie chłopów żmudzkich, którzy żadnych unii z Polską jako „wolni z wolnymi, równi z równymi” nie zawierali… Natomiast szlachta litewska najpierw mówiła po rusku (starobiałorusku), w tym języku zostały spisane Statuty Litewskie, Jan Kazimierz Paszkiewicz w 1621 roku napisał wiersz Polska kwitniet łatinoju, Litwa kwitniet rusziznoju… Ziemie obecnej Białorusi stanowiły podstawę terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego… Owszem potem szlachta litewska się spolonizowała…

 2. Zgadza się Lenkas. M. Kuchciński i jego spotkania z banderowskimi politykami (m.in. z synem ludobójcy Polaków Szuchewyczem) pokazują że nie można go traktować poważnie

 3. @Lenkas : Twoja wypowiedź trąci demagogią. Czy chłopi polscy, stanowiący zdecydowaną większość narodu, zawierali we własnym imieniu unię z Litwą ? Gdzie w tamtym czasie chłopi mieli cokolwiek do powiedzenia ?
  Unię z Polską zawierali ci Litwini, którzy byli do tego uprawnieni. To samo dotyczy strony polskiej zawierającej unię z Litwą.

 4. Ci Litwini (szlachta) nie mieli nic wspólnego ze współczesnymi… Mówili po rusku, potem po polsku… Więc nie warto mylić Wielkiego Księstwa Litewskiego z Lietuvos Respublika… Nie o chłopów mi chodziło, ani litewskich, ani polskich…

 5. @Lenkas : Trudno zrozumieć o co ci chodziło, skoro jednak napisałeś, że ” dzisiejsi Litwini to przeważnie potomkowie CHŁOPÓW żmudzkich, którzy żadnych unii z Polska… nie zawierali”.
  Chłopi polscy również unii z Litwą nie zawierali. Natomiast co do pochodzenia spolonizowanej szlachty litewskiej to wiadomo, że część wywodziła się z obszarów dzisiejszej Białorusi, a część z terenów dzisiejszej Republiki Litewskiej, także ze Żmudzi. Właśnie ze Żmudzi pochodzili m.in. Piłsudscy i Narutowiczowie. Spolonizowana szlachta żmudzka ( czy szerzej z terenów dzisiejszej Litwy) znała na ogół język litewski. Świadczą o tym choćby pamiętniki Michała Romera, gdzie autor podaje liczne tego przykłady. Józef Piłsudski również władał językiem litewskim.

 6. Niech pochodzą skąd chcą… Nie chodzi o pochodzenie, chodzi mi o utożsamianie Wielkiego Księstwa Litewskiego z Lietuvos Respublika… Niestety często się zapomina o tym, że Statuty Litewskie, Metryka Litewska zostały spisane w języku ruskim (obecnie nazywanym starobiałoruskim), nie po litewsku (chociaż któż mógł zakazać rodowitym Litwinom pisać po swojemu?)… Dlatego ciągłe powtarzanie mantr o tym, jak Polacy jako „wolni z wolnymi, równi z równymi” zawierali unie z Litwinami (utożsamianych z dzisiejszymi Litwinami) poprostu denerwuje… „Litwo, Ojczyzno moja” pisał jeszcze w XIX wieku Adam Mickiewicz, pochodzący z Nowogródczyzny (obecnie prawie w centrum Białorusi)… 2/3 ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiły ziemie obecnej Białorusi… Unia 1385 roku została zawarta w Krewie (obecnie wieś na Białorusi)… Więc dlaczego ciągle się o tej Białorusi zapomina? A Piłsudski mówił także i po białorusku, to żaden argument…

 7. Nie denerwuj się Lenkas,bo faktem jest ,że Wielkie Ksiestwo Litewskie utworzyli litewscy książęta ,którzy byli prawdziwymi Litwinami jak Gediminas ,Kęstutis,Algirdas ,Vytautas ,Jogaila..Litewski (bałtycki) areal toponimów i hydronimów jeszcze dzisiaj sięga daleko poza granicami dzisiejszej Litwy.Nawet Warszawa -Varżuva ,leży na ziemiach zachodnich Litwinów -Jotwingiów .Dzisiejsi Białorusini to potomkowie dnieprzańskich Bałtów lub Galindów .WKL przed Unią lubelską było trzykrotnie większe od Korony .Książęta litewscy władali też dużą częścią Rusi ,ale nigdy odwrotnie .Wtedy językiem korespondencyjnym w WKL był jęz.starocerkiewny rusinski,w Koronie zaś – łacina.To w tych językach najpierw wdzierało się chrześciaństwo.Mickiewicz był z herbu litewskich spolonizowanych Rimvydasów.Nowogród -Naugardas („gardas „to ogrodzony zamieszkany teren ).Ponoć w dzisiejszej Białorusi istnieje jeszcze kilka szkół litewskich .Największą szkodę dla języka litewskiego wyrządzili oczywiście polacy.

 8. Ja się nie denerwuję, bo faktem jest, że Wielkie Księstwo Litewskie utworzyli litewscy książęta ,którzy byli prawdziwymi Litwinami jak Gediminas (Jewna – córka księcia połockiego Iwana (ponoć Połock to najstarsze miasto na dzisiejszej Białorusi), żona wielkiego księcia litewskiego Giedymina, babka Władysława Jagiełły), Kęstutis (Kiejstut był synem tej połockiej Jewny), Algirdas (Olgierd również), Vytautas (Witold to wnuk Jewny z Połocka), Jogaila (Jagiełło zaś był synem Olgierda (matką którego była połocka Jewna) i Julianny twerskiej – córki wielkiego księcia Aleksandra twerskiego (Twer miasto w Rosji) oraz Anastazji halickie (Halicz na Ukrainie)… Więc pewnie trochę coś nie tak jest z tą rdzenną litewskością władców Litwy… A jeśli chodzi o Białoruś i Białorusinów, to się zgadzam z tym, że są to ziemie bałtyckie, wcześniej zamieszkałe przez Bałtów, a Białorusini to zeslawizowani Bałtowie…. Przecież sama nazwa Ruś Biała w czasach średniowiecza dotyczyła tylko północno-wschodnich ziem obecnej Białorusi (Połock), zaś ziemie zachodnie i nawet centralne (wraz z Mińskiem (dawniej Mińskiem Litewskim) były nazwyane Litwą, a ich mieszkańcy Litwinami… Dopiero w drugiej połowie XIX wieku przez carat została narzucona nazwa Białoruś na cały kraj wraz z nazwą Białorusini…

Comments are closed.