Obchody 11 Marca z udziałem szefów parlamentów Polski i państw bałtyckich

Szefowie parlamentów Polski, Litwy i Łotwy podpisali „List Otwarty do Przewodniczących Państw Europejskich” w sprawie gazociągu Nord Stream 2.

Uroczystości związane z 28. rocznicą odrodzenia niepodległości, Litwa świętowała razem z przedstawicielami państw bałtyckich i Polski.

Po oficjalnych obchodach na placu Niepodległości podpisany został list otwarty do parlamentów europejskich w sprawie gazociągu Nord Stream 2. „Jeśli nasze państwa występują pojedynczo, to ich głos jest mało słyszalny; jeżeli występuje cała grupa, to jej głos musi być mocniejszy i bardziej słyszalny” – mówił Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.
Litwa świętowała w niedzielę kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. W uroczystościach wziął udział również marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
– Powrót Litwy do grona suwerennych państw ma dla nas olbrzymie znaczenie. Był to triumf Solidarności i Sąjūdisu, dwóch wielkich ruchów społecznych, które wyszły daleko poza granice naszych państw – mówił podczas swojego wystąpienia w litewskim parlamencie.
Marszałek Sejmu RP nawiązał także do historii obojga narodów, przywołując dzieło unii lubelskiej.

– Polacy i Litwini, kierując się zasadą „wolni z wolnymi, równi z równymi”, zawarli równoprawny związek obojga narodów, stając się w pewnym sensie prekursorami UE i zbudowali nowoczesny parlamentaryzm – podkreślił polski parlamentarzysta. Marek Kuchciński wskazywał również na potrzebę przywrócenia aktywności zgromadzenia parlamentarnego Polski i Litwy i zaproponował wzmocnienie współpracy parlamentarnej z państwami bałtyckimi.
Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy upamiętnia wydarzenia z 11 marca 1990 r. W tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej w wolnych wyborach Rady Najwyższej Litwy. Podczas pierwszego posiedzenia Rada uchwaliła akt w sprawie odrodzenia niepodległego Państwa Litewskiego.

Marszałek Semu RP nawiązał do historii obojga narodów, przywołując dzieło unii lubelskiej

Na obchody 28. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości przybyli również szefowie parlamentów Łotwy i Estonii: Ināra Mūrniece i Eiki Nestor. Marszałkowi Sejmu RP podczas wizyty w Wilnie towarzyszyli posłowie: Tadeusz Aziewicz, Tomasz Latos i Jerzy Meysztowicz.
W południe na placu Niepodległości (lit. Nepriklausomybės) obok sejmu, w obecności litewskich władz państwowych oraz gości odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszty flag trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości szefowie parlamentów Polski, Litwy i Łotwy podpisali „List Otwarty do Przewodniczących Państw Europejskich” w sprawie gazociągu Nord Stream 2.

„Nord Stream 2 nie ma na celu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw UE, w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej, od Rosji” – głosi deklaracja. Sygnatariuszami listu są również Ukraina i Mołdawia.
W ostatnim czasie nastąpiła wyraźna intensyfikacja polsko-litewskich spotkań. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca na Litwie przebywali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.
– Cieszy mnie wyraźna poprawa polsko-litewskich relacji – mówił Leonardas Vilkas, litewski działacz opozycji antykomunistycznej – 11 marca 1990 r. przebywałem w Krakowie i we Wrocławiu. Jako reprezentant Ligi Wolności Litwy podpisywałem umowę o współpracy z Kornelem Morawieckim, przewodniczącym Solidarności Walczącej. Bardzo odczułem wtedy, jak bardzo Polacy cieszą się z ogłoszenia przez Litwę niepodległości. Wydawało się, że współpraca między naszymi państwami po odzyskaniu niepodległości będzie się układać bardzo dobrze. Niestety, w następnych latach Polska zrezygnowała z roli lidera w regionie. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że poprzednim ekipom rządzącym zależało przede wszystkim na dobrych relacjach z Moskwą.

W południe na placu Niepodległości odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszty flag trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii

Strona litewska również dawała powody do ochłodzenia relacji, z powodu nierozwiązanych kwestii dotyczących polskiej mniejszości na Litwie. Jak zrozumieć to, że Litwini boją się litery „w”? Te niezałatwione sprawy, takie jak zwrot ziemi na Wileńszczyźnie czy pisownia były bardzo dobrym pretekstem do utrzymywania dystansu i mogą stać się nim znowu. Mam nadzieję, że Litwie uda się rozwiązać te problemy, gdyż jest to bardzo niebezpieczny punkt, który wystarczy nacisnąć, by popsuć polsko-litewskie relacje, które mają bardzo duże znaczenie dla całego regionu – wyjaśniał Vilkas.

Fot. Marian Paluszkiewicz
Fot. 1 Szefowie parlamentów Polski, Litwy i Łotwy podpisali „List Otwarty do Przewodniczących Państw Europejskich” w sprawie gazociągu Nord Stream 2.
Fot. 2 .
Fot. 3 W południe na placu Niepodległości odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszty flag trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii