Uczniowie Progimnazjum im Jana Pawła II odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego”

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” w piątek odwiedzili uczniowie klasy 3a z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

21-osobowa grupa uczniów przybyła pod opieką swojej wychowawczyni Krystyny Kalitkiewicz i dwóch mam.
Uczniowie zapoznali się w naszej redakcji i drukarni z aspektami procesu powstawania gazety codziennej i z jej drogą do czytelnika.
Redaktor naczelny Robert Mickiewicz opowiedział o historii, problemach i sukcesach polskiego dziennika na Litwie oraz opowiedział, dlaczego zawód dziennikarza można uważać za jeden z najciekawszych.

H. A.