Zielone obligacje nowym sposobem na modernizację bloków wielomieszkaniowych na Litwie

Pozyskane z emisji obligacji środki rząd zamierza zainwestować w sfinansowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych Fot. Marian Paluszkiewicz

Rząd Litwy jako pierwszy wśród państw bałtyckich planuje wyemitować zielone obligacje. Pozyskane środki rząd zamierza zainwestować w sfinansowanie projektów renowacji bloków wielomieszkaniowych.

„Głównym celem green bonds – czyli zielonych obligacji – jest finansowanie zielonych projektów. Mają one przyczynić się do rozwiązywania głównych problemów dotyczących ochrony środowiska, takich jak zmiany klimatyczne, roztrwonienie zasobów przyrody, wyginięcie różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i in. Renowacja bloków wielomieszkaniowych i zwiększenie efektywności energetycznej na pewno w znacznym stopniu przyczyniłoby się do redukcji emisji CO2 oraz zmniejszenia kosztów za ogrzewanie” – uważa minister finansów, Vilius Šapoka.

W rozmowie z agencją BNS dyrektor departamentu skarbu państwowego Ministerstwa Finansów, Audrius Želionis, zaznaczył, że tego typu papiery dłużne mają być emitowane przede wszystkim na rynku wewnętrznym. Dodał, że zielone obligacje prawdopodobnie mają być emitowane poprzez giełdę papierów wartościowych Nasdaq w Wilnie. Więcej informacji obiecał udzielić jednak dopiero po tym, jak rząd zaakceptuje propozycję. „Na razie nie zamierzamy wchodzić na rynek zagraniczny z dużymi sumami, spróbujemy wykorzystać rynek wewnętrzny. Jego specyfika jest nieco inna, grono potencjalnych inwestorów będzie więc niezbyt szerokie. Jednak mamy nadzieję, że nasz pomysł przypadnie im do gustu” – mówił Audrius Želionis.

Planuje się, że pozyskane z zielonych obligacji środki mogłyby zostać pożyczone Agencji Rozwoju Inwestycji Publicznych, która wykorzystałaby pieniądze na renowację bloków. W zeszłym tygodniu przedstawiony przez agencję wniosek o pożyczkę w wysokości 68 mln euro rozpatrzył państwowy komitet ds. pożyczek. W opinii komitetu, rząd mógłby udzielić agencji pożyczki na okres 10 lat.
Szacuje się, że dzięki pozyskanym środkom można byłoby zrealizować około 156 projektów modernizacji bloków. Średnia, szacowana wartość każdego projektu to 464,3 tys. euro, zaś planowany okres prac wyniósłby 18 miesięcy.

Chociaż emisja tego typu papierów dłużnych przez rząd byłaby pierwsza wśród krajów bałtyckich, jednak nie pierwsza na Litwie. W ubiegłym roku emisji green bonds dokonała spółka Lietuvos energija. Popyt inwestycyjny był wówczas tak duży (wyniósł 1,4 mln euro), że planowaną wartość emisji w wysokości 200 mln euro zwiększono do 300 mln. Pozyskane środki Lietuvos energija zamierza zainwestować w sfinansowanie projektów energetyki wiatrowej, zwiększenie efektywności sieci rozdzielczych oraz w projekty produkcji energii z odpadów i biomasy.

Warto zaznaczyć, w 2016 roku Polska jako pierwszy w świecie emitent rządowy wyemitowała zielone obligacje, które wkrótce słały się prawdziwym hitem inwestycyjnym. Emisja polskich green bonds cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, co pozwoliło na podniesienie kwoty wyemitowanych obligacji do 750 mln euro, z planowanych wcześniej 500 mln euro. Rentowność 5-letnich obligacji wyniosła 0,634 proc.

W marcu zeszłego roku za nowatorską emisję obligacji prośrodowiskowych polski rząd został nagrodzony nagrodą „Climate Bonds Award” przyznawaną przez międzynarodową organizację Climate Bonds Initiative (CBI), promującą inwestycje w projekty środowiskowe.