Startuje nowy system śmieciowy – wywóz odpadów będzie tańszy

Dyrektor VASA, Rimantas Juknevičius, zaprezentował spełniającą eurostandardy śmieciarkę zaopatrzoną w sprzęt do ważenia odpadów Fot. Marian Paluszkiewicz

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Wilnie już 1 maja.

Administrowanie systemu zagospodarowania odpadów stanie się bardziej przejrzyste, a opłata za wywóz śmieci dla mieszkańców Wilna będzie o 20-30 proc. niższa. Rachunki otrzymają także mieszkańcy, którzy zwlekali z zawarciem umowy na wywóz śmieci i w taki sposób unikali płacenia.

Jak się okazało, około 30 proc. właścicieli domów prywatnych nie ma podpisanych umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się wywozem odpadów ani pojemników na śmieci.

Samorząd będzie miał pełną kontrolę nad zbiórką odpadów i dokładne dane co do ich ilości na terenie stolicy.
– Odpady będą ważone na każdej trasie, już na etapie podnoszenia pojemnika przez spełniające europejskie standardy śmieciarki. Maszyny będą zaopatrzone w sprzęt do ważenia, GPS oraz systemy przesyłu danych. Te dane będą gromadzone i analizowane, a następnie trafią do bazy danych. Na podstawie zebranych danych będą liczone taryfy. Opłata będzie zbierana do budżetu samorządu. Rachunki wilnianie będą otrzymywali nie od administratora czy wspólnoty mieszkaniowej, lecz bezpośrednio z samorządu – wymienił zalety nowego systemu stołeczny wicemer, Linas Kvedaravičius, który kieruje zagospodarowaniem odpadów w mieście.

Wileński Administrator Systemu Odpadów VASA już przyjmuje interesantów przy ul. Smolensko 5 Fot. Marian Paluszkiewicz

Pierwszym krokiem, który zapoczątkował start reformy zagospodarowania odpadów, było otwarcie przedsiębiorstwa samorządowego Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA). Od wczoraj wilnianie, którzy mają pytania odnośnie wszystkich kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, mogą zgłaszać się do przedsiębiorstwa przy ul. Smolemsko 5.

VASA będzie odpowiedzialne także za kontrolę pobierania opłat.
– Obowiązujący dotychczas system nie zapewniał wystarczającej kontroli i samorząd nie posiadał informacji o umowach obecnych przewoźników śmieci z administratorami, wspólnotami i innymi, dlatego też samorząd nie mógł interweniować na skargi wilnian odnośnie zbyt wygórowanych opłat za wywóz odpadów. Zgodnie z nowym trybem przewoźnicy zmieszanych odpadów komunalnych będą zawierali umowy bezpośrednio z samorządem, a nie z mieszkańcami. Z zebranych przez samorząd pieniędzy będą prowadzone rozliczenia z przedsiębiorstwami, które będą zbierały i wywoziły odpady – zaznaczył Rimantas Juknevičius, dyrektor VASA .

Zgodnie z nową reformą przewidziano 14 różnych wielkości opłat: dla domów wielomieszkaniowych i indywidualnych, dla hoteli, placówek opieki zdrowotnej, placówek żywienia zbiorowego i innych, dla wspólnot działkowych, ponieważ działalność każdego z nich, która ma wpływ na powstawanie odpadów, jest bardzo zróżnicowana, powstają też inne koszty ich obsługi.

– Nowa opłata będzie się składać z dwóch części. Pierwsza będzie stała i jednakowa dla wszystkich grup, zależna jedynie od powierzchni nieruchomości. Wysokość stawki wyniesie 18 centów za metr kwadratowy (obecnie 29 centów). Zmienna część opłaty zależeć będzie od normy koncentracji mieszanych odpadów komunalnych. Dla mieszkańców bloków opłata wyniesie ok. 39 centów za metr kwadratowy (obecnie od 47 do 62 centów), a dla mieszkańców domów jednorodzinnych – 19 centów za metr kwadratowy (obecnie 24 centy) – poinformował Rimantas Juknevičius

Na tablicy informacyjnej są ikonki z litewskim, angielskim, polskim i rosyjskim menu Fot. Marian Paluszkiewicz

Ogłoszony przez samorząd przetarg na zbieranie i wywóz odpadów zmieszanych wygrały trzy przedsiębiorstwa – VSA Vilnius, Ekonovus oraz Ecoservice.
Spółka Ecoservice będzie obsługiwała starostwa Werki, Fabianiszki, północne części starostw Żyrmuny, Śnipiszki, Rossa, Antokol, Nowa Wilejka, Poszyłajcie, Justyniszki, Szeszkinia, Wirszuliszki, Karolinki, Zameczek i Lazdynai. Spółka będzie odpowiedzialna również za wywóz odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i niebezpiecznych w całym mieście.

Spółka Ekonovus – będzie obsługiwała starostwa Naujininkai, Ponary, Grzegorzewo, południową część starostwa Rossa, południową część starostwa Wilcza Łapa.

VSA Vilnius – będzie obsługiwała starostwa Nowe Miasto, Starówka , Zwierzyniec, południową część starostwa Śnipiszki i Żyrmuny oraz północną część starostwa Wilcza Łapa.