Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił stan gospodarki Litwy

Przedstawiciele MFW zwrócili uwagę na to, że Litwa musi się skupić na polepszaniu sytuacji demograficznej, gdyż liczba mieszkańców ciągle maleje, zaś społeczeństwo się starzeje Fot. Marian Paluszkiewicz

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który właśnie skończył swoją misję na Litwie, pozytywnie ocenia zaplanowane przez rząd reformy strukturalne. Jednak eksperci MFW podkreślają, że należy skupić się na zwalczaniu problemów demograficznych i nierówności społecznej. Skrytykowany został także zbyt szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przewodniczący misji MFW, Borja Gracia, scharakteryzował sytuację gospodarczą na Litwie jako stosunkowo dobrą. „Pozytywnie oceniamy sytuację na Litwie, gospodarka rośnie, sektor finansowy jest stabilny. Sądzimy więc, że właśnie teraz jest najbardziej odpowiedni czas, aby zwrócić uwagę na długotrwałe wyzwania. Przede wszystkim chodzi o nierówności socjalne oraz sytuację demograficzną – liczba mieszkańców ciągle maleje, zaś społeczeństwo się starzeje” – powiedział Borja Gracia podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Dodał jednocześnie, że zaplanowane przez rząd reformy strukturalne są słusznie zorientowane na zwalczanie wymienionych problemów. Pozytywnie zostały ocenione tzw. pieniądze na dziecko, większe emerytury oraz zwiększona wysokość dochodów nieopodatkowanych.

W ocenie szefa MFW zbyt szybki wzrost wynagrodzenia minimalnego na Litwie jest „nieefektywnym narzędziem polityki dochodowej” Fot. Marian Paluszkiewicz

Według szefa misji MFW, ambitne reformy muszą być kontynuowane – w przeciwnym wypadku wzrost gospodarczy zacznie stopniowo spadać już w najbliższych latach. Także niezależni eksperci zwrócili uwagę na to, że na spowolnienie wzrostu gospodarczego mają wpływ problemy demograficzne naszego kraju. Dlatego, zdaniem przedstawicieli MFW, dobrym krokiem rządu jest rozważana obecnie reforma emerytalna, zakładająca wzrost liczby osób skupiających kapitał emerytalny oraz gromadzonych przez nich pieniędzy. Tymczasem w kontekście reform podatkowych eksperci polecili rządowi rozważyć możliwość opodatkowania kapitału i majątku oraz zysku firm w celu zwiększenia progresywnego opodatkowania.

W ocenie premiera Sauliusa Skvernelisa, uwagi przedstawicieli MFW zapalają zielone światło dla zaplanowanych przez rząd reform.
„Chociaż rok 2017 był dla litewskiej gospodarki pomyślny, rząd dostrzega poważne wyzwania, które nadal stoją przed nami w ciągu wielu lat. Jedynie kompleksowe rozwiązania problemów pozwolą zmienić sytuację – przyspieszyć wzrost dobrobytu mieszkańców, wzrost PKB, a w wyniku tego polepszyć sytuację demograficzną. Dlatego rząd proponuje pakiety wszechstronnych reform od razu w 6 dziedzinach: oświaty, ochrony zdrowia, podatków, innowacji, zmniejszania szarej strefy oraz emerytur. Cieszę się, że eksperci MFW pozytywnie ocenili te plany” – powiedział dziennikarzom Skvernelis.

Warto zaznaczyć, że oprócz pochwał dla litewskiego rządu przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego mieli też uwagi dotyczące przede wszystkim wzrostu minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, co scharakteryzowano jako „nieefektywne narzędzie polityki dochodowej”.

„Wynagrodzenie minimalne w ciągu kilku ostatnich lat wzrastało w bardzo szybkim tempie. Jego wysokość wynosi już prawie 50 proc. średniego wynagrodzenia. Chociaż nie zlecamy zatrzymania wzrostu wynagrodzenia minimalnego, jednak proponujemy robić to bardziej ostrożnie niż dotychczas, żeby nie naruszyć odpowiednich proporcji sprzyjających wzrostowi gospodarczemu” – powiedział podczas konferencji Borja Gracia.

Według dziennika „Verslo žinios”, podczas rozmów z rządem przedstawiciele MFW namawiali do znacznie bardziej ostrożnego wariantu zwiększania wynagrodzenia minimalnego, aby nie przekraczało ono 40 proc. średniej płacy zarobkowej. Obecnie wynagrodzenie minimalne na Litwie, wynoszące 400 euro, stanowi około 48 proc. średniego wynagrodzenia.
Przedstawiciele MFW już niejednokrotnie zwracali uwagę na to, że zbyt szybko rosnące minimalne wynagrodzenie może zaszkodzić konkurencyjności państwa, gdyż rośnie szybciej niż wydajność. Jeśli dana tendencja będzie się utrzymywać, może to zaszkodzić wzrostowi eksportu i wpłynąć na wzrost inflacji.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Trójstronnej padła propozycja zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do 420 euro. Decyzja w tej sprawie nadal jest rozważana.