Więcej

  Matura z litewskiego już w sobotę

  Czytaj również...

  Bez zdania matury z języka litewskiego i literatury nie jest możliwe uzyskanie świadectwa dojrzałości Fot. Marian Paluszkiewicz

  2 czerwca, w sobotę, na tegorocznych maturzystów czeka kolejny, poważny sprawdzian wiedzy i umiejętności.

  W tym dniu w szkołach na Litwie odbędzie się maturalny egzamin z języka litewskiego i literatury. Bez zdania matury z tego przedmiotu nie jest możliwe uzyskanie świadectwa dojrzałości. Pomyślne złożenie tego państwowego egzaminu jest też warunkiem dostania się na litewskie uczelnie wyższe na miejscach finansowanych przez państwo, również na kierunkach nauk ścisłych. Ten obowiązkowy egzamin maturalny będzie składało w tym roku ponad 30,5 tys. abiturientów. Część uczniów będzie go zdawało jako szkolny egzamin maturalny, inni – jako państwowy egzamin. „Ufamy, że każdy przygotował się do niego jak najlepiej“ – wyraża nadzieję Narodowe Centrum Egzaminacyjne (NCE) w informacji rozpowszechnionej dla mediów.

  Jak informuje NCE, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie będą musieli napisać wypracowanie, wybierając jeden z podanych czterech tematów: dwóch o charakterze rozważań i dwóch tematów literackich. Podczas egzaminu przy każdym temacie zostaną podane nazwiska dwóch zalecanych autorów. Wymaga się, by uczeń napisał pracę w oparciu o twórczość przynajmniej jednego obowiązkowego autora, ale uczniowie będą mogli wybrać go nie tylko ze wskazanych przy temacie nazwisk, ale też ze wszystkich 36 obowiązkowych autorów, wskazanych w programie nauczania przedmiotu. Zostaną oni wymienieni w zeszycie ćwiczeń.

  W odróżnieniu od poprzednich lat, w tym roku podczas maturalnego egzaminu z języka litewskiego i literatury uczniowie będą mogli korzystać z komputera (bez dostępu do internetu), w którym znajdą cyfrowe wersje utworów autorów obowiązkowych.

  „Zwracamy uwagę, że korzystanie z komputera nie jest obowiązkowe. Ta nowość, z jednej strony, ma służyć jako pomoc dla ucznia, z innej – stanowi wyzwanie pod względem planowania czasu, ponieważ czas trwania egzaminu nie będzie wydłużony. Dlatego każdy musi przede wszystkim rozważyć, czy podczas egzaminu rzeczywiście będzie potrzebował tekstów źródłowych“ – ostrzega NCE.

  Ci maturzyści, którzy zechcą skorzystać z komputera, muszą odpowiednio zaplanować czas i przewidzieć, kiedy i ile czasu na to poświęcić. Ogółem, podczas tego egzaminu maturalnego z komputera można będzie korzystać przez 20 minut (wykorzystując ten czas za jednym posiedzeniem lub dwa razy po 10 minut). Jeżeli do końca egzaminu pozostaje 1,5 godz., z komputera można skorzystać tylko przez 10 minut, jeżeli czekają inni uczniowie. Z jednego komputera będzie korzystało nie więcej niż 7 uczniów.

  „Jeżeli przykładowo wszyscy jednocześnie postanowią skorzystać z komputera na 1,5 godz. przed końcem egzaminu, będzie mogło to zrobić tylko trzech uczniów, zaś pozostałym czterem zabraknie czasu. W takim przypadku pierwszeństwo będzie przysługiwało uczniom według numerów zajmowanych krzeseł. Dlatego, jeżeli uczeń ma zamiar skorzystać z komputera, nie może zwlekać z decyzją na koniec egzaminu“ – informuje NCE.

  NCE przypomina również, by zabrać na egzamin długopis z czarnym wkładem. Ma to zapewnić dobrą jakość obrazu skanowanych kartek z odpowiedziami, które uczniowie zobaczą podczas ogłoszenia wyników egzaminu. Udając się na egzamin, uczeń musi raz jeszcze sprawdzić, czy jego długopis pisze wystarczająco dobrze.

  – Tegoroczna „nowość“, czyli możliwość skorzystania z dostępnych tekstów źródłowych, nie jest niczym nowym, ponieważ pamiętam czasy, kiedy uczeń na egzaminie mógł podejść do półki z książkami i znaleźć potrzebny fragment. Te 10 minut z utworem mogą być przydatne, jeżeli uczeń wybierze temat literacki i będzie poszukiwał np. cytatu z wiersza jakiegoś autora. Z kolei znalezienie odpowiedniego fragmentu, np. w powieści, będzie raczej trudne. Jest to okazja, co najwyżej, do przypomnienia sobie np. nazwiska czy imienia jakiegoś bohatera – uważa Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“.

  Jak mówi, próba wprowadzenia nowości do egzaminu na pewno nie wpłynie znacząco na jego wyniki.
  – Wyniki matury z litewskiego w 2017 r. były najsłabsze, to był najgorszy wynik w porównaniu z poprzednimi latami. Litewskiego nie złożył co piąty uczeń ze szkół mniejszości narodowych. Jak będzie w tym roku? Myślę, że oczekiwać większych sukcesów trudno, ponieważ język nieojczysty pozostaje nieojczystym. Nauczyciele mogą wkładać w nauczanie naprawdę wiele wysiłku, ale język litewski pozostaje mimo to językiem wyuczonym i wyrównać poziom jest naprawdę trudno – podkreśla Józef Kwiatkowski.

  Ujednolicony egzamin z języka litewskiego jako ojczystego uczniowie ze szkół mniejszości narodowych składają od 2013 r., mimo że ostateczne ujednolicenie programów nauczania litewskiego w klasach 1-10 nastąpiło dopiero od 1 września 2017 r.

  – Myślę, że wyniki egzaminu będą zależały nie tyle od uczniów, co od osób, które przygotowują ten egzamin, a także wymogów komisji egzaminacyjnej. Na maturze z języka litewskiego dużo gorzej wypadają również maturzyści ze szkół litewskich, którzy składają go o wiele gorzej niż np. egzamin z języka angielskiego czy matematyki. Czy te kryteria oceniania z języka litewskiego ogólnie nie przerastają możliwości uczniów, a znaczenie egzaminu z języka litewskiego nie jest przesadnie podniesione? – kończy Józef Kwiatkowski.

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pracownie społeczne dla osób z autyzmem

  Celem jest jednak stworzenie takim osobom możliwości znalezienia odpowiedniego dla siebie zajęcia. W tym celu stowarzyszenie Vilniaus lietaus vaikai (pol. Wileńskie dzieci deszczu) organizuje pracownie społeczne, na które zapraszane są dorosłe osoby z autyzmem. Przyczynić się do dobra publicznego — Odwiedziłam...

  Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać zwolnienia lekarskie

  — Obecnie od 1 lutego pielęgniarki mogą wydawać skierowanie na badania, o ile jest stosowne zlecenie lekarza. Mogą też skomentować wynik badań dla pacjenta — informuje „Kurier Wileński” Katarzyna Pilžienė, pielęgniarka opieki ogólnej Kliniki Rodziny w Jaszunach. Jak mówi,...

  Dziś wyprzedzamy jedynie RPA. Czy wzrosną emerytury na Litwie?

  Litwa na końcu tabeli Stosunek przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia nazywany jest również stopą zastąpienia dochodu. Ten współczynnik pozwala zrozumieć, jaką część wynagrodzenia dana osoba otrzyma na emeryturze w porównaniu z kwotą, którą otrzymywała pracując. Tak więc przeciętna emerytura na...

  Ucieczka z państwowej szkoły

  Jak podaje Narodowa Agencja Oświaty, w roku szkolnym 2019/2020 liczba publicznych szkół wynosiła 1056, w 2020/2021 – 977, 2021/2022 – 957, 2022/2023 – 911, w bieżącym roku szkolnym to już 909. Malejącą z roku na rok liczbę szkół można...