Młodzież z Dobrego Miasta z wycieczką w „Kurierze Wileńskim”

Młodzież z Dobrego Miasta była z wycieczką w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

7 czerwca do naszej redakcji zawitała młodzież z Gimnazjum Niepublicznego w Dobrym Mieście. Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz, opowiedział naszym gościom o historii dziennika, zawodach dziennikarza, fotoreportera, łamacza, korektora. Uczniowie podczas krótkiej wizyty dowiedzieli się, jak wygląda praca w redakcji. Młodzieży towarzyszył Marek Symonowicz, nauczyciel historii i geografii.

– Co roku organizuję wycieczki dla młodzieży dobromiejskiej. Staram się przybliżyć historię i kulturę Wileńszczyzny. W Wilnie spędzimy dwa dni, a w drodze powrotnej, jak zawsze, zahaczymy o Troki. Zdążyliśmy już zwiedzić część starówki wileńskiej, cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła. Pojedziemy jeszcze do aquaparku. Przyjechaliśmy, żeby doświadczyć przyjemności, rozrywki, ale przede wszystkim, żeby wyjechać bogatszymi o wiedzę. Z kolei dla mnie ta podróż jest w pewnym stopniu sentymentalna, ponieważ moi dziadkowie pochodzą z Wileńszczyzny. W 1956 roku, w ramach repatriacji, rodzina wyjechała do Polski. Moje wileńskie korzenie jeszcze bardziej się umocniły, gdy ożeniłem się z wilnianką – opowiedział opiekun grupy.
Zaznaczył, że część młodzieży pewnie jeszcze tu kiedyś wróci.
– Moi absolwenci często zwracają się do mnie z prośbą o namiary na jakiś hotel, bo chcieliby przyjechać do Wilna, na przykład z nowo założoną rodziną – powiedział Marek Symonowicz.