Senat RP wstrzymuje środki dla Zarządu Głównego ZPL

Prezydium Senatu na posiedzeniu 7 czerwca 2018 r. zajęło się sprawą związaną z doniesieniami o nieprawidłowościach dotyczących wydawania pieniędzy, które zostały przekazane przez Senat, za pośrednictwem organizacji pozarządowych, Związkowi Polaków na Litwie na działalność polonijną.

Prezydium zapoznało się z dokumentami przedstawionymi przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” dotyczącymi tej sprawy. Wynika z nich, że nastąpiło duże prawdopodobieństwo naruszenia polskiego prawa przez członków Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Prezydium zwraca się do oferentów, którzy w roku 2018 otrzymali dotacje na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o wstrzymanie, do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, wypłat kolejnych transz środków przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych przez Zarząd Główny ZPL.

Mając świadomość ogromnej roli jaką Związek Polaków na Litwie pełni w zakresie podejmowania i wspierania inicjatyw na rzecz Polaków na Litwie, Prezydium Senatu apeluje o kontynuowanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami krajowymi a oddziałami terenowymi ZPL.

Prezydium apeluje także o powstrzymanie ataków na kierownictwo Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, które składając zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie działało w interesie państwa polskiego.

PAP