Więcej

  Uczniowie zdawali maturę z języka polskiego

  Czytaj również...

  829 maturzystów przystępowało we wtorek, 12 czerwca, do egzaminu z polskiego języka ojczystego – poinformowało Narodowe Centrum Egzaminacyjne.

  Uczniowie zdają go na poziomie szkolnym, ponieważ od 2000 roku egzamin z języka polskiego utracił status egzaminu państwowego; o jego składaniu przez maturzystów decyduje Rada Szkoły. Chociaż uczniowie uczą się języka polskiego przez 12 kolejnych lat w szkole, to wyniki egzaminu z polskiego języka ojczystego nie są uwzględniane podczas rekrutacji na litewskie studia.

  Egzaminy z języków ojczystych zdawali również maturzyści z innych szkół mniejszości narodowych na Litwie – Rosjanie i Białorusini. W tym roku egzamin z języka rosyjskiego, jako języka ojczystego, wybrało 275 uczniów, zaś z białoruskiego – 7.

  Egzamin z języka ojczystego składa się z trzech części – ustnej, testów na zrozumienie tekstu i wypracowania. Część ustną maturzyści mieli parę miesięcy wcześniej. Wczoraj zdawali część pisemną. Pisanie wypracowania i testu trwało nieprzerwanie 4 godziny.

  W rejonie solecznickim, podobnie jak w innych polskich szkołach na Litwie, wszyscy maturzyści przystąpili do matury z języka polskiego. W Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach do egzaminu podeszło 29 maturzystów tej szkoły – czyli 100 proc. dwunastoklasistów. W centrum egzaminacyjnym w Jaszunach maturę z polskiego składało również 17 uczniów z Gimnazjum im. ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej z Białej Waki. W Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach przed arkuszami z zadaniami zasiadło 54 maturzystów, w Gimnazjum w Ejszyszkach – 46. W centrum egzaminacyjnym w Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach maturę z polskiego zdawało ogółem 23 uczniów – do maturzystów z Butrymańc dołączyli uczniowie z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach oraz Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach.

  – Z okazji jubileuszowych obchodów 100-lecia niepodległości Polski i Litwy spodziewamy się w tym roku okolicznościowych tematów, dotyczących pojęć historii, patriotyzmu. Mijający rok 2018 jest ogłoszony rokiem Zbigniewa Herberta, może tematy będą dotyczyły również twórczości tego autora – przed rozpoczęciem egzaminu przypuszczała polonistka, Krystyna Turkot, z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

  Jak mówi, choć do egzaminu podchodzą wszyscy maturzyści bez wyjątku, to poziom znajomości języka polskiego wśród nich jest zróżnicowany. Zatrważającym zjawiskiem ostatnich lat jest dostrzegalny spadek poziomu znajomości języka polskiego wśród uczniów szkół polskich.

  – Poziom polszczyzny wśród uczniów spada, a wpływa na to wiele czynników. W starszych klasach uczniowie uczą się prawie wszystkich przedmiotów w języku litewskim, następnie składają egzaminy również po litewsku. W szkole na naukę języka polskiego poświęca się 4-5 godzin tygodniowo, choć ta piąta godzina już nie mieści się w siatce godzin i nie we wszystkich szkołach występuje – mówiła Krystyna Turkot.

  Jak zauważa polonistka, uczniom brakuje motywacji do nauki języka polskiego.
  – Mówiło się już o braku odpowiednich podręczników, które są przestarzałe i zużyte fizycznie. Zawierają mało ciekawe teksty, te zaś, wydane w ubiegłym wieku na brzydkim, szarym papierze, demotywują ucznia. Jeżeli przykładowo lituaniści mają z czym pracować, to my, niestety, nie mamy takich warunków. Najważniejszą przyczyną braku motywacji jest to, że choć uczeń przez 12 lat wkłada wiele wysiłku w zgłębianie przedmiotu, to końcowy stopień z maturalnego egzaminu nie jest nigdzie uwzględniany – podkreśla.

  Polonistka uważa, że ojczystemu językowi należy się przywrócenie stosownego statusu i szacunku.
  – Uczniowie zauważają nawet takie szczegóły, jak np. podział klas. Przykładowo klasa składająca się z 29 uczniów na lekcji języka litewskiego jest dzielona na dwie osobne grupy, natomiast na lekcji polskiego uczą się wszyscy razem. Takie na pozór drobne rzeczy również rzutują na pozycję, znaczenie przedmiotu. Status języka polskiego musi być przywrócony, a ocena końcowa z egzaminu musi być uwzględniana podczas rekrutacji na studia – mówi polonistka.

   

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pracownie społeczne dla osób z autyzmem

  Celem jest jednak stworzenie takim osobom możliwości znalezienia odpowiedniego dla siebie zajęcia. W tym celu stowarzyszenie Vilniaus lietaus vaikai (pol. Wileńskie dzieci deszczu) organizuje pracownie społeczne, na które zapraszane są dorosłe osoby z autyzmem. Przyczynić się do dobra publicznego — Odwiedziłam...

  Pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać zwolnienia lekarskie

  — Obecnie od 1 lutego pielęgniarki mogą wydawać skierowanie na badania, o ile jest stosowne zlecenie lekarza. Mogą też skomentować wynik badań dla pacjenta — informuje „Kurier Wileński” Katarzyna Pilžienė, pielęgniarka opieki ogólnej Kliniki Rodziny w Jaszunach. Jak mówi,...

  Dziś wyprzedzamy jedynie RPA. Czy wzrosną emerytury na Litwie?

  Litwa na końcu tabeli Stosunek przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia nazywany jest również stopą zastąpienia dochodu. Ten współczynnik pozwala zrozumieć, jaką część wynagrodzenia dana osoba otrzyma na emeryturze w porównaniu z kwotą, którą otrzymywała pracując. Tak więc przeciętna emerytura na...

  Ucieczka z państwowej szkoły

  Jak podaje Narodowa Agencja Oświaty, w roku szkolnym 2019/2020 liczba publicznych szkół wynosiła 1056, w 2020/2021 – 977, 2021/2022 – 957, 2022/2023 – 911, w bieżącym roku szkolnym to już 909. Malejącą z roku na rok liczbę szkół można...