Spółka stołecznego samorządu „Grinda” podwoiła zysk, zapłaci pół miliona dywidend

Dyrektor spółki Grinda Kęstutis Vaicekiūtis

Przed trzema laty samorząd Wilna od podstaw zmienił model zarządzania spółką, dlatego też obecnie pracuje ona dosyć wydajnie – w ubiegłym roku dochody wzrosły do prawie 3 mln euro i przekroczyły 19 mln euro, czysty zysk wzrósł podwójnie i osiągnął 1,487 euro ( 2016r. – 0,76 mln euro). Marża EBITDA spółki (zysk przed wyliczeniem podatków, płaceniem odsetków, zużyciem i amortyzacją) również wzrosła podwójnie i sięga 15,8 proc.

Część dywidend z zysku zarobionego przez spółkę wróci do budżetu samorządu Wilna i będzie wykorzystana w celu dalszego polepszenia otoczenia wilnian – uporządkowanie ulic, chodników, przestrzeni publicznych. Dywidendy spółka „Grinda“ wypłaciła również w ubiegłym roku – wówczas do budżetu samorządu wpłacono 330 tys. euro. W roku bieżącym na wypłatę dywidentów przewidziano 536 tys. euro.

Cieszę się, że przed dwoma laty po zmianie kierownictwa spółki, „Grinda“ osiągnęła zysk, a stare zwyczaje prominentów, które przez wiele lat panowały w tej spółce samorządowej, zostały zlikwidowane. 2017 r. był rokiem rozszerzenia sieci usług oraz zmniejszania cen: to rekordowe ilości nowych nawierzchni dróg, nowe ścieżki. „Grinda“ wypracowała zysk i cieszy nas, że ten zysk miasto wykorzysta na budowę nowych przedszkoli, renowację szkół, uporządkowanie przestrzeni publicznych“ – mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Urzeczywistniając plan strategiczny samorządu miasta, spółka w 2017 roku znacznie zwiększyła objętość prac: to budowa nowych ulic i prac remontowych, których spółka wykonała 2,5 razy więcej niż w roku 2016. Wydajnie likwidowała skutki sytuacji awaryjnych i wykonywała specjalistyczne usługi sanitarne, doglądała plaże miejskie oraz prowadziła schronisko dla bezdomnych zwięrząt, zaczęła wdrażanie projektu o znaczeniu regionalnym – ma być uporządkowany system ścieków powierzchniowych w Wilnie. W 2017 roku spółka przed terminem zwróciła wypłacanie pożyczki dla Państwowej Inspecji Podatkowej i w chwili obecnej nie posiada długoterminowego zadłużenia. W ubiegłym roku „Grinda“ o 37 proc. zmniejszyła ceny usług na remont ulic, z tego powodu miasto zaoszczędziło 1,2 mln euro. Nawet wykonując prace za niższą cenę, spółka potrafiła osiągnąć większy zysk.

W ubiegłym roku spółka „Grinda“ wyasfaltowała 308 m2 nawierzchni dróg, wybudowała i wyremontowała 66 tys. m2 chodników. W 2017 roku spółka rozpoczęła wdrażanie projektu regionalnego „Porządkowanie systemu odprowadzania ścieków powierzchniowych w Wilnie (projekt współfinansowany z funduszy UE, samorządu Wilna i środków własnych spółki).

O spółce „Grinda“

Spółka „Grinda“, która powstała przed 85 laty, wykonuje w Wilnie prace remontowe oraz czyści nawierzchnie dróg, dogląda ścieki odprowadzające wodę deszczową, likwiduje sytuacje awaryjne i świadczy specjalistyczne usługi sanitarne, dogląda plaże miejskie i prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt. Wszystkimi akcjami spółki „Grinda“ zarządza samorząd Wilna. Spółka zatrudnia prawie 500 osób, należy do listy spółek płacących najwięcej podatków na Litwie. Obrót spółki w 2017r. wyniósł ponad 19 mln euro.