Wstęp do lasów ograniczono w 17 samorządach Litwy

Za ponad 90 procent pożarów leśnych odpowiedzialny jest sam człowiek Fot. ugm.lt

W tym roku wybuchło już ponad 140 pożarów leśnych, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano ich 60. Z powodu wywołanego przez suszę wysokiego zagrożenia pożarowego został zabroniony lub ograniczony wstęp do lasów w 17 samorządach Litwy – poinformowało Nadleśnictwo Państwowe.

Obecnie, największe zagrożenie pożarami występuje w okolicach Olity, Elektrenów, Koszedar, Kalwarii, Kozłowej Rudy, Kupiszek, Łóździejów, Mariampola, Prenów, Rakiszek, Solecznik, Taurogów, Wareny, Trok, Wyłkowyszek oraz rejonu wileńskiego.

Mieszkańcy są proszeni o unikanie zalesionych miejsc w tych regionach. Przy głównych wjazdach do lasów zostały już umieszczone odpowiednie znaki informujące o zakazie wstępu. Złamanie zakazu grozi grzywną w wysokości 50 euro. Został także wzmocniony monitoring obszarów zalesionych.

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Nadleśnictwo Państwowe informuje, że za ponad 90 procent pożarów leśnych odpowiedzialny jest sam człowiek. Ogień w tym roku zniszczył już ponad 120 hektarów lasów i ściółki i jedynie 10 procent pożarów została wywołana wyłącznie poprzez zjawiska przyrody, na przykład piorun. Czasem winowajcami pożarów stają się też zwierzęta. W końcu ubiegłego tygodnia, w miasteczku Pervalka, na Mierzei Kurońskiej niewielki pożar spowodowała lisica, która weszła na linie wysokiego napięcia, wywołując zwarcie.

„Teraz powinniśmy zachowywać szczególną czujność. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku zarejestrowano aż 142 pożary leśne, to jest o 8 więcej niż w ciągu całego ubiegłego roku. Za 9 z 10 pożarów w lasach odpowiedzialny jest człowiek. Zazwyczaj takiego typu nieszczęście powodowane jest nieumyślnie, na przykład poprzez palenie trawy wczesną wiosną czy nieostrożne wyrzucenie niedopałka podczas suszy. Często do pożarów dochodzi też z winy wczasowiczów, którzy rozpalają ognisko w niedozwolonych miejscach” – powiedziała Lina Nuobarienė, kierowniczka wydziału komunikacji Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Specjaliści z Nadleśnictwa Państwowego tymczasem przypominają, że w lasach należy zachowywać się odpowiedzialnie, nawet wówczas, gdy nie było ogłoszone zagrożenie pożarami. Biwakować należy tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W lesie nie wolno bezwzględnie używać ognia. Ognisko możemy rozpalać tylko w miejscu oznakowanym odpowiednimi tablicami oraz nie zostawiać ognia bez nadzoru. Natomiast, odchodząc z miejsca biwakowania, należy się upewnić, że ognisko zostało ostatecznie zgaszone – najlepiej to zrobić zalewając ogień wodą, zaś pozostały popiół przysypując piaskiem.

Jeśli na wypad do lasu przyjechaliśmy samochodem, zaparkować go należy w wyznaczonym miejscu i nie wjeżdżać nim na nieoznakowane drogi, nawet jeśli nie są zagrodzone szlabanem.
Zaleca się również unikania palenia papierosów na terenach zalesionych. Specjaliści przypominają, że niejednokrotnie przyczyną pożarów leśnych stają się śmieci. Uważać należy zwłaszcza na szklane butelki, które pod wpływem promieni słonecznych mogą spowodować pożar.

Jeżeli natomiast staliśmy się świadkami pożaru w lesie, należy najpierw ocenić sytuację. Jeśli jest to zarzewie pożaru, tląca się pokrywa ściółkowa, trawa, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni, warto podjąć próbę ugaszenia, wykorzystując w tym celu np.: gałęzie, koc, części ubioru czy wodę. Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia, należy niezwłocznie dzwonić pod nr alarmowy 112 oraz ewakuować się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru. W przypadku znalezienia się w strefie zadymienia, należy się pochylić nisko oraz osłonić usta i nos chustką lub częściami odzieży.