Litwa oczami turystów

Na wzrost zainteresowania wypoczynkiem na Litwie wpływają, dobra promocja Litwy za granicą
Fot. ELTA

Liczba przyjazdów na Litwę turystów zagranicznych rośnie z roku na rok. W pierwszym kwartale 2018 r., przed rozpoczęciem okresu turystycznego, liczba turystów z zagranicy wzrosła o 7,7 proc, w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym okresie na Litwę przebyło 267,9 tys. cudzoziemców. Liczba turystów z Litwy podróżujących za granicę także wzrosła, o 10,9 proc.

Na wzrost zainteresowania wypoczynkiem na Litwie wpływają dobra promocja Litwy za granicą oraz artykuły ukazujące się w zagranicznych pismach branżowych, w których Litwa opisywana jest jako jedno z najciekawszych turystycznie miejsc w Europie.

– Reklamujemy Litwę nie tylko wśród potencjalnych turystów, lecz także wśród przedstawicieli mediów i biur podróży z całego świata. Przykładowo, reklamujemy się w londyńskim metrze, w Rydze i Tallinie, mamy kampanie reklamowe w brytyjskich czasopismach podróży, w izraelskich dziennikach, na lotnisku w Warszawie. Szeroko nasz kraj rozreklamowano poprzez reklamy cyfrowe – powiedziała Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, tymczasowa kierowniczka Departamentu Turystyki.

Według danych Departamentu Turystyki w pierwszym kwartale br. najwięcej turystów na Litwę przybyło z Rosji – 43 tys., Białorusi – 36 tys., Łotwy – 29 tys., Polski – 25 tys., Niemiec – 18,9 tys., Ukrainy – 18 tys., Wielkiej Brytanii – 11 tys., Estonii – 10 tys., Szwecji – 6,6 tys., Norwegii – 6,1 tys.

– Wskaźniki te pozwalają mówić o pozytywnych wynikach głównego wyzwania turystyki litewskiej, które jest ukierunkowane na zmniejszenie sezonowości. W zeszłorocznej kampanii reklamowej dużo uwagi poświęciliśmy na to, żeby rozreklamować nasz kraj w okresie jesiennym i zimowym. Wyniki kampanii przekroczyły oczekiwania. Widzimy, że zagraniczni turyści coraz częściej wybierają swoją podróż na Litwę w okresie poza sezonem – w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku odwiedziło nas o 19 tys. więcej turystów w porównaniu z zeszłym rokiem – podkreśliła Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

O 25,3 procent wzrosło zakwaterowanie turystów z Niemiec. W pierwszym kwartale 2018 roku, liczba turystów z krajów Unii Europejskiej wzrosła prawie o 10 procent. Jest również ożywienie na rynku rosyjskim – turystów z tego kraju przybyło na Litwę o 14,9 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

– Ciekawostką jest fakt, że w pierwszym kwartale tego roku wzrost turystów zagranicznych na Litwie niespodziewanie wyprzedził wzrost krajowych turystów – podkreśliła Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Ogółem, w pierwszym kwartale tego roku w litewskich obiektach noclegowych zatrzymało się 546 tys. turystów, czyli o 7,3 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Liczba ta nie obejmuje turystów, którzy decydują się na zakwaterowanie w gospodarstwach agroturystycznych oraz turystów przebywających w sektorze prywatnym.

W ubiegłym roku z co najmniej jednym noclegiem na Litwie podróżowało 2,9 mln turystów, z których 1,55 mln to turyści z zagranicy i 1,37 mln turystów miejscowych. Przychody z turystyki w 2017 roku wyniosły 1,89 mld euro, czyli o 9,3 procent więcej niż w 2016 roku. Departament Turystyki przewiduje, że w 2018 roku wzrost ruchu turystycznego będzie o 6-6,5 proc. większy.

Tymczasem, mieszkańcy Litwy wybierają wakacje za granicą. W tym roku liczba turystów z Litwy podróżujących za granicę wzrosła o 10,9 proc. do 393,9 tys. osób. Liczba podróży za granicę w sprawach prywatnych wzrosła o 12,7 proc., do 290,4 tys., w sprawach służbowych – o 6,2 proc. do 103,5 tys.

W pierwszym kwartale tego roku za granicę wyjechało na wakacje 272,8 tys. osób, czyli o 8,7 procent więcej niż w 2017 roku, w tym samym okresie. 54,7 procent turystów wskazało, że zatrzymali się u rodziny, przyjaciół lub w sektorze prywatnym, 42,9 proc. wskazało, że zatrzymali się w hotelach, motelach.

Liczba podróży zagranicznych w ciągu roku wzrosła o 0,7 proc., czyli 494,9 tysięcy. Liczba podróży zagranicznych w sprawach prywatnych w pierwszym półroczu br. wzrosła o 1,6 proc, do 431,5 tys., natomiast liczba podróży służbowych spadła o 5,1 proc. do 63,4 tys.

Turyści z Litwy, podróżując za granicą w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku, wydali 186,5 mln euro, to jest o 10,7 proc. więcej niż w tym samym okresie 2017 roku.

W pierwszym kwartale tego roku turyści z Litwy najczęściej wyjeżdżali do: Wielkiej Brytanii – 43,3 tys. osób, na Białoruś – 37,8 tys., do Polski 30,2 tys., na Łotwę 29,0 tys., Niemiec 23,5 tys., Norwegii 21,6 tys. osób.