„Orły nie wchodzą po schodach”: III edycja szkoleń dla nauczycieli w DKP

Do tegorocznej edycji szkoleń zgłosiło się aż 125 chętnych, co stanowi 5 proc. polskich nauczycieli na Litwie Fot. Brygita Łapszewicz

25 czerwca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, rozpoczęły się nieodpłatne szkolenia dla pedagogów „Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy”, organizowane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jest to już trzecia edycja warsztatów, które za motto mają słynne sformułowanie Celestyna Freineta „Orły nie wchodzą po schodach”.

Podczas otwarcia szkoleń licznie zebranych nauczycieli przywitał Bernard Niewiadomski, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.
– Zależy nam wszystkim, aby jak najlepiej wychować naszą piękną młodzież, aby była przykładem dla innych, żeby miała mocny duch patriotyzmu, żeby to byli uczciwi pracobiorcy i pracodawcy, godni poszanowania ludzie, którzy w przyszłości zajmą nasze miejsca. Cieszę się, że nie tylko „Koronie” na tym zależy, ale też Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Senatowi RP a także wam – uczestnikom tych warsztatów, którzy tak licznie dziś tutaj przybyliście. Właśnie wy macie w swoich rękach to, co my mamy najlepszego, czyli nasze dzieci – powiedział Bernard Niewiadomski.

Zebranych pozdrowił również Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
– Nauczyciel jest jedną z najbardziej wyjątkowych postaci godnych podziwu, bo któż inny każdego dnia mógłby oddawać całe swoje siły cudzym dzieciom. To postać jedna z najważniejszych w kształtowaniu dziecka. Mimo że mamy wiele nowych technik nauczania, związanych ze współczesnymi technologiami, osobowość nauczyciela pozostaje niezastąpiona. Owszem, nauczyciel też musi się doskonalić, żeby wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Dziś macie taką możliwość, zwłaszcza, że bardzo „dopisała” ta deszczowa pogoda i dzięki temu nie ma już pokusy udać się gdzieś nad jezioro – żartował Józef Kwiatkowski.

– Szkolenia z cyklu „Orły nie wchodzą po schodach” w Wilnie zostały zorganizowane już po raz trzeci. Są one poświęcone pracy z uczniami zdolnymi oraz próbie przekazania odbiorcom samego pojęcia, kim właściwie jest uczeń zdolny. W perspektywie nowoczesnej pedagogiki, praktykowanej w Polsce, każdy uczeń jest traktowany jako zdolny, tylko potrzebuje innego podejścia, co właśnie próbujemy przekazać w ramach tych warsztatów – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Andrzej Łuksza, członek zarządu Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, który odpowiada za techniczną organizację szkoleń.

Pierwsze szkolenia zostały zorganizowane w 2015 roku. Miała to być swoista próba warsztatów dla 20 osób, aby zobaczyć, czy takiego rodzaju przedsięwzięcia w ogóle interesują publiczność. Okazało się, że jak najbardziej, gdyż zarejestrowało się wówczas do udziału ponad 40 pedagogów. Za każdym razem zgłaszało się coraz więcej chętnych.
– W 2017 roku planowaliśmy warsztaty dla 50 osób, przybyło ich aż 70. Tym razem uczestników mamy jeszcze więcej. Najpierw planowaliśmy, że zorganizujemy dwudniowe szkolenia dla ogółem 84 osób w trzech grupach. Zgłosiło się jednak aż 125 chętnych, co tak naprawdę stanowi 5 proc. polskich nauczycieli na Litwie. Dlatego termin szkoleń został podwojony – jedna grupa nauczycieli przychodzi na zajęcia już teraz, czyli w dniach 25-26 czerwca, zaś druga grupa – w dniach 27-28 czerwca – powiedział nam Andrzej Łuksza.

Jak dodał, tegoroczne szkolenia są nieco inne, niż wcześniej, również dlatego, że tym razem znalazły się w nich te tematy, które podczas poprzednich edycji warsztatów zaproponowali sami uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych.
– Co nas szczególnie cieszy, to fakt, że widzimy tutaj wiele znajomych twarzy – dużo nauczycieli bierze udział w warsztatach już po raz trzeci – zaznaczył rozmówca.

Jedną z organizatorek oraz prowadzącą szkolenia od pierwszych edycji jest dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba. W tym roku towarzyszą jej też mgr Ewa Tworek oraz mgr Beata Bielska-Karwot.
Zajęcia składają się w trzech warsztatów. Pierwsza grupa zajęć dotyczy pracy z uczniem zdolnym na wczesnym etapie edukacji. Podczas nich omawiane są zdolności, które ujawniają się i mogą być rozwijane w dzieciństwie, metody rozpoznawania i aktywizowania uczniów zdolnych na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej oraz pozalekcyjne formy pracy.

Druga grupa zajęć jest skierowana do nauczycieli pracujących z uczniami, którzy charakteryzują się deficytami i zaniżonymi osiągnięciami szkolnymi. W ich ramach jest omawiana jest diagnoza, zapobieganie, praca z uczniami na lekcjach oraz wyznaczanie ścieżki pracy w domu, wobec uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, ADHD, zespołem Aspergera oraz syndromem SNOS (Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych).

Tymczasem grupa trzecia obejmuje tematykę współczesnych treningów twórczości. Podczas warsztatów omawiane są trzy modele treningów: K. Szmidta, A. Góralskiego oraz E. Nęckiego.