Nauka w inspirującym środowisku

Naukę w języku ojczystym mogą tu pobierać przedstawiciele narodowości litewskiej, polskiej i rosyjskiej Fot. archiwum WCKOD

Salve – bądź pozdrowiony! Tymi słowami wita każdego przybywającego Wileńskie Centrum Kształcenia Osób Dorosłych (Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras www.vsmc.lt), ulokowane w jednej z najstarszych i najzieleńszych dzielnic Wilna – Zwierzyńcu, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności.

Za datę założenia centrum uważa się przyjęcie decyzji Ministerstwa Oświaty Litwy oraz Zarządu Miasta Wilna, w wyniku której szkołę średnią dla dorosłych przekształcono w centrum kształcenia dorosłych. W tym roku wręczono tutaj świadectwa dojrzałości już po raz 25.

Czym się wyróżnia to centrum spośród innych placówek o podobnej działalności, prowadzących nauczanie dorosłych w mieście Wilnie? Przede wszystkim centrum kształcenia dorosłych to pierwsza placówka oświatowa na Litwie, której nadano tytuł gimnazjum. Wskazuje to na wysoką jakość nauczania i wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz innych osób o kwalifikacjach pedagogicznych. Szczególnie dużo uwagi w gimnazjum poświęca się kształceniu twórczemu.
Uczniowie stale zdobywają nagrody na różnorodnych konkursach prac twórczych. Niejednokrotnie uczniowie centrum stawali się laureatami konkursu organizowanego przez Szawelskie Centrum Kształcenia Osób Dorosłych, pt. „Na naukę nigdy za późno“, upamiętniającego tydzień oświaty osób dorosłych. W osiąganiu coraz lepszych wyników pomagają stale organizowane „Lekcje sukcesu“, podczas których spotykają się absolwenci gimnazjum z uczniami, aby zmotywować ich do osiągnięcia wytyczonych celów.

Inną, bardzo ważną zaletą gimnazjum jest to, że naukę w języku ojczystym mogą tu pobierać przedstawiciele narodowości litewskiej, polskiej i rosyjskiej. Wileńskie centrum to jedyna na Litwie trójjęzyczna placówka oświatowa dla osób dorosłych i tę odmienność stara się zachować. Dlatego też co roku w gimnazjum powstaje kilka klas dla osób uczących się w języku mniejszości narodowych. W ostatnich latach zwiększa się liczba osób nieletnich, które, na prośbę rodziców, kontynuują tutaj naukę.

Istnieje prawidłowe przekonanie, że najczęściej naukę w placówkach kształcenia dorosłych wybierają osoby pełnoletnie, które mają już pozakładane rodziny, pracują, lecz z różnych powodów dążą do zdobycia średniego wykształcenia i świadectwa dojrzałości. Dlatego centrum kształcenia dorosłych, dążąc do zaspokojenia potrzeb osób zainteresowanych, proponuje dużą różnorodność form nauczania. Są to codzienne lekcje poranne czy wieczorne (od poniedziałku do czwartku), zajęcia zaoczne (piątki) czy zajęcia zdalne przez system MOODLE. Zdobycie świadectwa dojrzałości, podczas tak zorganizowanego procesu kształcenia, z nieosiągalnych marzeń staje się realnością.

W gimnazjum stworzono warunki nauki również do nauki języka litewskiego państwowego dla obywateli zagranicznych, posiadających prawo zamieszkania na Litwie. Co roku powstaje kilka takich grup. Obecnie, najwięcej osób, które uczą się języka państwowego, pochodzi z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Niemało osób uczy się języka angielskiego w grupach. Tworzone są różne grupy według poziomów – od A1 do B2 i wyższe. Cel nauki języków obcych jest różny – poszerzenie posiadanej wiedzy, język obcy potrzebny jest w pracy, w podróży, dla ogólnego obeznania.

Mijając stary most na Zwierzyńcu, trafia się do unikatowego środowiska, gdzie domy toną wśród sadów i sosen. Być może dlatego budynek pod adresem Vykinto 11, gdzie się mieści Wileńskie Centrum Kształcenia Dorosłych, nie tak łatwo odnaleźć. Gimnazjum, które się ulokowało w historycznym i niedawno odnowionym budynku, harmonijnie współgra z ogólnym zespołem architektonicznym dzielnicy. W tak wyjątkowym środowisku ze szczególną aurą otwiera się wiele możliwości organizowania procesu nauczania w sposób nietradycyjny. W związku z tym wiele zajęć nauczyciele prowadzą w innej przestrzeni – organizują wycieczki, zwiedzają muzea, uczestniczą w wydarzeniach na alei Gedymina i w bibliotece im. M. Mażvydasa, które znajdują w odległości zaledwie kilku kroków od gimnazjum.

Wileńskie centrum to otwarta placówka kształcąca, dzieląca się doświadczeniem, podtrzymująca i poszerzająca efektywne i długofalowe kontakty partnerskie z innymi placówkami oraz społecznościami (Uniwersytetem M. Romera, kolegiami, centrum kształcenia zawodowego w Żyrmunach i in.), uczestnicząca w projektach międzynarodowych, państwowych, miejskich. Strategiczny priorytet gimnazjum – to nauczanie poprzez współpracę i kontakty. Nauczyciele kierują się zasadami tolerancji i szacunku w stosunku do każdego członka wspólnoty, wartościami postępu osobistego i dostosowania się.

Kviečiame mokytis! Zapraszamy do szkoły! Приглашаем в школу! Welcome to school!

Opr. Alicja Klonowska