Więcej

  V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy „Łączy nas Niepodległa”

  Czytaj również...

  Delegaci udali się na Grób Nieznanego Żołnierza, by oddać cześć tym, którzy w obronie Ojczyzny przelali swoją krewFot. facebook.com/Wspolnota.Polska

  Wczoraj, 20 września, w Warszawie, w polskim parlamencie rozpoczął się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który otworzył marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

  Ponad 600 Polaków z całego świata, w tym również przedstawiciele Polaków mieszkających na Litwie, będzie debatowało o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi, o kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, duszpasterstwie oraz mediach.

  Uczestnicy zjazdu swoje obrady rozpoczęli od uroczystej Mszy św. w intencji ojczyzny w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. „W wierze i Ewangelii dostrzegajmy nadal skuteczne środki umacniania naszej miłości do Ojczyzny. W żaden inny sposób nie możemy służyć naszej Ojczyźnie i jej niepodległości, jak żyjąc zgodnie z Ewangelią” – mówił bp Wiesław Lechowicz, delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej. Po wspólnej modlitwie delegaci udali się na Grób Nieznanego Żołnierza, by oddać cześć tym, którzy w obronie Ojczyzny przelali swoją krew. Kwiaty zostały złożone również pod tablicami pamiątkowymi w parlamencie, po czym rozpoczęła się sesja inauguracyjna w sali plenarnej sejmu.

  Zwracając się do zebranych, marszałek podkreślał rolę Polaków mieszkających poza granicami kraju w dążeniach do niepodległości.

  „Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju, nie bylibyśmy sobą” – mówił.

  Niemało miejsca w swoim wystąpieniu marszałek poświęcił Polakom mieszkającym na terenach, które po II wojnie światowej znalazły się w granicach Związku Sowieckiego.

  „Szczególne miejsce w naszej tożsamości i sercach mają ci Polacy, którzy musieli emigrować, byli za Polskę deportowani oraz Ci, którzy nigdy nie opuścili Polski, tylko na skutek wojennej zawieruchy przesunięte zostały granice, a oni znaleźli się we wrogim państwie” – mówił Karczewski.

  Polityk podkreślił znaczenie tego, że Polacy na Wschodzie nadal trwają przy mowie i polskich obyczajach, choć od tak dawna nie mieszkają w granicach Polski, co według niego wiele mówi o sile i atrakcyjności polskiej kultury.

  „To nasza duma, ale i odpowiedzialność” – dodał.

  Uczestnicy zjazdu swoje obrady rozpoczęli od uroczystej Mszy św. w intencji ojczyzny w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela Fot. facebook.com/Wspolnota.Polska

  „Aby Polonia i Polacy trwali przy polskości, Polska musi być dla nich punktem odniesienia i wartością” – podkreślił marszałek. Jego zdaniem, żeby tak się stało trzeba umacniać pozycję Polski w Europie. Podkreślił, że w zasięgu naszych możliwości jest Polska dobrze rządzona, solidarna, szybko odrabiająca dystans rozwojowy do tych państw europejskich, z którymi lubimy się porównywać.

  „Chcemy uchylać drzwi Zachodu naszym sąsiadom ze Wschodu. Polska ma w tym interes, bo zbliżając te kraje do Zachodu, wspieramy również zamieszkałych w tych krajach Polaków” – mówił marszałek Karczewski. Zdaniem marszałka powinno się działać na rzecz podniesienia statusu społecznego Polaków żyjących na Wschodzie.

  Marszałek wskazywał, że problemy Polaków poza granicami, takie, jak brak dostępu do polskich kanałów telewizyjnych, polskich szkół, są problemami Polski, podobnie jak niszczenie zabytków i polskich cmentarzy na Wschodzie.

  „Musimy znajdować pieniądze na ich konserwację i odbudowę – nie tylko po to, by pielęgnować narodową nostalgię, ale dlatego, że to jest dziedzictwo Rzeczypospolitej” – podkreślił marszałek

  ***

  V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy będzie trwał do 23 września.  Zjazd został zorganizowany w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Senat RP w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

  Opr. I. L.

  na podstawie: www.senat.gov.pl

   

   

   

   

   

  Afisze

  Więcej od autora

  Na Zamku Królewskim w Warszawie o tych, którzy zostali na Wschodzie

  — 17 września 1939 r. jest symbolem paktu Hitlera ze Stalinem, który miał zniszczyć świat, ale szczęśliwie to się nie udało — powiedział podczas wernisażu wystawy dr Karol Nawrocki, prezes IPN. Czytaj więcej: Przez reparacje do pojednania Kustosze pamięci narodowej Nawrocki podkreślił,...

  Polski Teatr „Studio” wystąpił w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  Spektakl w reżyserii Sławomira Gaudyna jest adaptacją powieści Sergiusza Piaseckiego. Sztuka bazuje na dramatycznych wydarzeniach początku II wojny światowej i napaści Armii Czerwonej na ziemie polskie. Akcja rozgrywa się w Wilnie, w Lidzie i okolicach. Rolę tytułową gra Edward...

  „Czy w historii Litwy i jej tworzeniu widzimy osoby nielitewskie?” Konferencja w Domu Sygnatariuszy

  Wydarzenie, poświęcone 160. rocznicy urodzin adwokata Stanisława Narutowiczia, było jednocześnie inauguracją całorocznego projektu „Więcej historii. Uwaga na różnorodność”. W konferencji wzięli udział m. in. dr Alfredas Bumblauskas (Uniwersytet Wileński), dr. Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), Simonas Teškevičius (Instytut...

  Polskie szkoły zaprezentowały wilnianom swoją ofertę

  O tym, że polska szkoła jest dobrym i bezpiecznym miejscem dla dziecka przypomniał jeszcze raz, rozpoczynając targi, Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”. Swoje stoiska wystawowe przygotowały polskie szkoły z całej Wileńszczyzny. Po raz pierwszy w tym roku goście targów obejrzeć...