Więcej

  V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy „Łączy nas Niepodległa”

  Czytaj również...

  Delegaci udali się na Grób Nieznanego Żołnierza, by oddać cześć tym, którzy w obronie Ojczyzny przelali swoją krewFot. facebook.com/Wspolnota.Polska

  Wczoraj, 20 września, w Warszawie, w polskim parlamencie rozpoczął się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który otworzył marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

  Ponad 600 Polaków z całego świata, w tym również przedstawiciele Polaków mieszkających na Litwie, będzie debatowało o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi, o kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, duszpasterstwie oraz mediach.

  Uczestnicy zjazdu swoje obrady rozpoczęli od uroczystej Mszy św. w intencji ojczyzny w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela. „W wierze i Ewangelii dostrzegajmy nadal skuteczne środki umacniania naszej miłości do Ojczyzny. W żaden inny sposób nie możemy służyć naszej Ojczyźnie i jej niepodległości, jak żyjąc zgodnie z Ewangelią” – mówił bp Wiesław Lechowicz, delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej. Po wspólnej modlitwie delegaci udali się na Grób Nieznanego Żołnierza, by oddać cześć tym, którzy w obronie Ojczyzny przelali swoją krew. Kwiaty zostały złożone również pod tablicami pamiątkowymi w parlamencie, po czym rozpoczęła się sesja inauguracyjna w sali plenarnej sejmu.

  Zwracając się do zebranych, marszałek podkreślał rolę Polaków mieszkających poza granicami kraju w dążeniach do niepodległości.

  „Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju, nie bylibyśmy sobą” – mówił.

  Niemało miejsca w swoim wystąpieniu marszałek poświęcił Polakom mieszkającym na terenach, które po II wojnie światowej znalazły się w granicach Związku Sowieckiego.

  „Szczególne miejsce w naszej tożsamości i sercach mają ci Polacy, którzy musieli emigrować, byli za Polskę deportowani oraz Ci, którzy nigdy nie opuścili Polski, tylko na skutek wojennej zawieruchy przesunięte zostały granice, a oni znaleźli się we wrogim państwie” – mówił Karczewski.

  Polityk podkreślił znaczenie tego, że Polacy na Wschodzie nadal trwają przy mowie i polskich obyczajach, choć od tak dawna nie mieszkają w granicach Polski, co według niego wiele mówi o sile i atrakcyjności polskiej kultury.

  „To nasza duma, ale i odpowiedzialność” – dodał.

  Uczestnicy zjazdu swoje obrady rozpoczęli od uroczystej Mszy św. w intencji ojczyzny w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela Fot. facebook.com/Wspolnota.Polska

  „Aby Polonia i Polacy trwali przy polskości, Polska musi być dla nich punktem odniesienia i wartością” – podkreślił marszałek. Jego zdaniem, żeby tak się stało trzeba umacniać pozycję Polski w Europie. Podkreślił, że w zasięgu naszych możliwości jest Polska dobrze rządzona, solidarna, szybko odrabiająca dystans rozwojowy do tych państw europejskich, z którymi lubimy się porównywać.

  „Chcemy uchylać drzwi Zachodu naszym sąsiadom ze Wschodu. Polska ma w tym interes, bo zbliżając te kraje do Zachodu, wspieramy również zamieszkałych w tych krajach Polaków” – mówił marszałek Karczewski. Zdaniem marszałka powinno się działać na rzecz podniesienia statusu społecznego Polaków żyjących na Wschodzie.

  Marszałek wskazywał, że problemy Polaków poza granicami, takie, jak brak dostępu do polskich kanałów telewizyjnych, polskich szkół, są problemami Polski, podobnie jak niszczenie zabytków i polskich cmentarzy na Wschodzie.

  „Musimy znajdować pieniądze na ich konserwację i odbudowę – nie tylko po to, by pielęgnować narodową nostalgię, ale dlatego, że to jest dziedzictwo Rzeczypospolitej” – podkreślił marszałek

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  ***

  V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy będzie trwał do 23 września.  Zjazd został zorganizowany w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Senat RP w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

  Opr. I. L.

  na podstawie: www.senat.gov.pl

   

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

   

   

   

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Traktat wyjątkowy” – ważna publikacja poświęcona relacjom polsko-litewskim 

  W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską a Litwą w Ambasadzie RP w Wilnie została zaprezentowana anglojęzyczna publikacja pod redakcją dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i doc. dr. Andrzeja...

  Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia w Wilnie. „Nie jest za późno upominać się o sprawiedliwość”

  W pierwszym dniu zjazdu odbyła się otwarta dla uczestników z zewnątrz konferencja na temat: „Zbrodnie totalitaryzmu — sprawiedliwość i pamięć w XXI wieku”. Konferencję otworzyli Marek Mutor, prezes PEMC oraz Arūnas Bubnys, dyrektor generalny Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu...

  35 lat krzewienia polskiego folkloru

  „Rudomianka” jest przykładem tego, że folklor nie tylko nie przestaje być aktualną propozycją kulturową, ale wręcz staje się coraz bardziej atrakcyjny. Przez 35 lat działalności zespół urósł z 17-osobowej grupy, która dała mu początek, aż do 170 osób. –...

  Ziarna nadziei. Ukrainie potrzebna jest pomoc wojskowa i wiara w zwycięstwo [Z GALERIĄ]

  Organizatorzy akcji od początku wojny poprzez sianie ziarenek słoneczników demonstrują solidarność z walczącą Ukrainą. Jak podkreślają, słoneczniki to nie tylko piękne, żółte kwiaty lata, które zawsze zwracają się w stronę światła, lecz także nieoficjalny symbol państwa ukraińskiego, przypominający o...