Śpiew i taniec łączą pokolenia – „Świtezianka” obchodzi 40. urodziny

„Świtezianka” zaprezentowała publiczności widowisko „Od chałupy do reduty, czyli zaloty wielkomiejskie”

Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka” odbył się w środę, 24 października. Na scenie wileńskiego Domu Kultury Polskiej zespół wystąpił w pełnym składzie – tańczyło i śpiewało 150 uczniów Szkoły im. Szymona Konarskiego. „Świtezianka” zaprezentowała publiczności widowisko „Od chałupy do reduty, czyli zaloty wielkomiejskie” w reżyserii Jana i Zofii Czechlewskich, wieloletnich tancerzy i choreografów zespołu „Śląsk”.

Zespół wystąpił w pełnym składzie – tańczyło i śpiewało 150 uczniów Szkoły im. Szymona Konarskiego

– Jest to program, który tworzyliśmy z myślą o naszym jubileuszu. Oprócz tradycyjnych poloneza, kujawiaka czy mazura zaprezentujemy publiczności nietradycyjnego Tadeusza, który na scenie pojawi się z komputerem. Spojrzymy na współczesny świat oczami Adama Mickiewicza, spod pióra którego wyszedł utwór „Świtezianka”. Wystąpią uczniowie klas 1-8, dla pierwszaków zaś jubileuszowy koncert będzie także debiutem scenicznym – tak przed koncertem mówiła Teresa Andruszkiewicz, kierownik i choreograf zespołu.

„Świtezianka” jest jednym z najstarszych polskich, dziecięcych zespołów na Litwie. Zespół powstał przed czterdziestu laty z inicjatywy śp. Władysława Korkucia przy ówczesnej Szkole Średniej nr 29.
„Pierwsi kierownicy zespołu, pan Władysław Korkuć oraz pani Krystyna Bogdanowicz, zakładając zespół, mieli jeden z podstawowych celów – poprzez pieśń i taniec ludowy zachować polskość” – po koncercie powiedział Walery Jagliński, dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego.

Obecnie, opiekunami zespołu są choreograf Teresa Andruszkiewicz, była uczennica szkoły, wieloletnia tancerka „Świtezianki” oraz chórmistrz Bożena Sokolińska.

Na szczególną uwagę zasługują wspaniałe stroje ludowe

Przez cały okres swego istnienia zespół cieszył widzów różnymi programami, takimi jak np.: „Zapusty”, „Kogutki wielkanocne”, „Ze starej fotografii”. „Świtezianka” koncertowała ponad 700 razy w kraju jak i za granicą, reprezentowała Litwę na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Na szczególną uwagę zasługują wspaniałe stroje ludowe zespołu. Poprzez śpiew i taniec łączyła pokolenia.

„Świtezianka” dzieli się pogodą ducha płynącą ludowych tańców i pieśni

„Domyślam się, że jest na sali dużo byłych artystów „Świtezianki”, być może rodzice, którzy sami kiedyś tańczyli i śpiewali w zespole, a dzisiaj widzą na scenie swoje dzieci. Chciałbym wam wszystkim pogratulować tak wspaniałych dzieci, tak wspaniałych naszych polskich artystów” – mówił Marcin Zieniewic, konsul generalny RP na Litwie.

Gratulacje „Świteziance” złożyli także politycy, władze samorządowe, członkowie wielu zespołów artystycznych, rodzice oraz byli członkowie, którzy do dziś są sercem są z zespołem.

Fot. Marian Paluszkiewicz