Znamy kandydatów do tytułu „Polak Roku 2018”

Ze zgłoszonych przez Czytelników kandydatów do tytułu „Polak Roku”, kapituła musiała wybrać dziesiątkę finalistów

Już wiadomo, kto znalazł się w dziesiątce finalistów ubiegających się o zaszczytny tytuł „Polak Roku 2018”. Kandydatów do 21. edycji plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” od początku jesieni zgłaszali Czytelnicy – listownie oraz pocztą elektroniczną. Finalistów, po długich obradach w naszej redakcji, wytypowała wczoraj, 13 listopada, kapituła plebiscytu.

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. Kapituła tradycyjnie składała się ze zwycięzców plebiscytów Czytelników poprzednich lat. W tym roku w obradach wzięli udział: Antoni Jankowski, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, siostra Michaela Rak oraz Edward Trusewicz.

Członkowie kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład w mijającym roku każdego kandydata w dziedzinie rozwoju polskiej kultury, w zachowaniu i propagowaniu polskości na Litwie, promowaniu dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Na liście finalistów nie mogły znaleźć się osoby bezpośrednio związane z redakcją „Kuriera Wileńskiego” i obywatele Polski (z wyjątkiem stale mieszkających i działających społecznie na Litwie). W tegorocznym plebiscycie nie mogli brać udziału zdobywcy tytułu „Polak Roku” z poprzednich lat.

W skład kapituły tradycyjnie wchodzą byli zwycięzcy plebiscytu „Polak Roku”

Kapituła po raz kolejny zbierze się w redakcji na początku stycznia przyszłego roku. Wówczas jej zadaniem będzie podliczenie nadesłanych przez Czytelników kuponów z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2018”. Ostateczny wybór po raz kolejny dokonany zostanie wspólnie z Czytelnikami i kapitułą. 50 procent wyniku zależeć będzie od Czytelników i 50 procent od kapituły. Decydujący głos należy oczywiście do Czytelników.

Po podliczeniu nadesłanych przez Czytelników kuponów każdy z kandydatów otrzyma stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. 1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. – 9 punktami itd. Z kolei każdy z członków kapituły wybierze swoją „dziesiątkę”.
Później wyniki kapituły zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzyma punkty: 1. miejsce – 10 pkt, 2. – 9 pkt itd.

W tym roku w obradach udział wzięli m.in. Edward Trusewicz i siostra Michaela Rak

Punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od kapituły zostaną zsumowane i zostanie ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” laureatów.

Prosimy też Czytelników o podanie swoich nazwisk, ponieważ wśród nadsyłających kupony zostaną rozlosowane specjalne nagrody.

Na kandydatów, których listę podajemy w ramce, można głosować do 31 grudnia br. W tym celu należy przysyłać wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2018”. Przypominamy, że kupony można przysyłać w nieograniczonej ilości, ale nie mogą być kserowane. Dodatkowo, kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2018”

Renata Brasel, kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca „Wilia”

Paweł Giliauskas, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie

ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie

Renata Krasowska, nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego, prezes koła ZPL w Połukniu

ks. lic. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. świętej Anny w Duksztach

Jan Rożanowski, poeta z Podborza w rejonie solecznickim

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR

Renata Widtmann, dziennikarka radia „Znad Wilii”

Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Dariusz Żybort, lekarz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

Fot. Marian Paluszkiewicz