Spotkanie integracyjne słuchaczy polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Solecznikach

183
„Cieszymy się, że nasza praca nie poszła na marne, bo będą nas oceniać według tego, jakie pokolenie zostawiamy na przyszłość. Sprawiliście nam prawdziwą ucztę duchową” – zwrócił się do młodzieży prezes PUTW w Solecznikach, Antoni Jankowski

W dniach 20-21 listopada odbyło się w Solecznikach integracyjne spotkanie delegacji siedmiu polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Litwie. Wydarzenie, zainicjowane przez prezesa Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach, Antoniego Jankowskiego, odbyło się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Spotkanie możliwe było dzięki wsparciu samorządu rejonu solecznickiego.

– Podobne spotkania uniwersytetów, podczas których można wymienić się doświadczeniem, odbywają się w Polsce. Na Litwie nie mieliśmy dotąd podobnej tradycji. Tymczasem, mamy u siebie w kraju siedem polskich uniwersytetów: w Kłajpedzie, Kiejdanach, Kownie, Niemenczynie, Święcianach, dwa w Wilnie, dlatego postanowiliśmy zorganizować takie spotkanie – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczył organizator spotkania, Antoni Jankowski.

Jak mówił, spotkanie integracyjne zostało poświęcone uczczeniu przypadającej w tym roku 100. rocznicy niepodległości Polski.

Słuchacze UTW mają czym się pochwalić – ich działalność została utrwalona w grubych kronikach

– Jednym z celów spotkania jest też promocja naszego rejonu solecznickiego, dzielenie się doświadczeniem, a także połączenie naszych wysiłków w zachowaniu naszego polskiego etosu, zarówno na Wileńszczyźnie, jak też na Kowieńszczyźnie i wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy – podkreślił Antoni Jankowski.

Na Litwie istnieje około 60 UTW będących stowarzyszeniami, a działających pod kuratelą resortu oświaty. Również Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach figuruje w Centrum Rejestrów Litwy jako stowarzyszenie. Inne polskie uniwersytety nie weszły na drogę legislacyjną i nie mają rejestracji w Centrum Rejestrów, działają one przy innych organizacjach, np. przy związkach Polaków czy przy domach kultury.

Franciszka Abramowicz, prezes kowieńskiego oddziału ZPL, a zarazem przedstawicielka polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kownie, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczyła, że choć słuchaczy polskiego UTW w Kownie nie jest wiele (ok. 15-17 osób), ale są oni bardzo aktywni.

Podczas spotkania integracyjnego można było podziwiać rękodzieło słuchaczy UTW

– Te same osoby przychodzą do kościoła, działają w polskim zespole „Kotwica”, te same są słuchaczami Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kownie, który jest filią UTW w Kiejdanach. W Kownie jest trudno o wykładowców nauczających po polsku, ale mamy u siebie zakon kapucynów z Krakowa, który pomaga nam realizować kierunek religii na naszym UTW – pięknie nam tłumaczą słowo Boże w języku polskim. W siedzibie Związku Polaków w Kownie mamy pomieszczenie na spotkania – opowiadała Franciszka Abramowicz.

W pierwszym dniu spotkania integracyjnego goście zwiedzali rejon solecznicki, poznawali jego pięknie zachowane zabytki, bogate dzieje, postacie historyczne. Na trasie zwiedzania znalazły się Taboryszki, miejscowość związana ze słynną malarką, Anną Krepsztul. W muzeum jej imienia goście mogli obejrzeć zgromadzone obrazy, a także odtworzoną pracownię artystki, bardzo nietypową – ze względu na niepełnosprawność malarki, która poruszała się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Poznali też kościół pw. św. Michała Archanioła w Taboryszkach, który jest przykładem najstarszej i najpiękniejszej drewnianej budowli sakralnej w rejonie solecznickim, łączącej cechy architektury ludowej i barokowej.

a spotkaniu integracyjnym w Solecznikach spotkali się słuchacze UTW od Kłajpedy i Kiejdan poprzez Kowno, Niemenczyn, Święciany aż po Wilno

Goście zatrzymali się również w Turgielach, gdzie zwiedzili szkolne muzeum w Gimnazjum im. ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Zatrzymali się też w miejscowości Merecz, gdzie powstała Republika Pawłowska, w której została urzeczywistniona bezprecedensowa, jedna z najbardziej radykalnych reform chłopskich w państwie polsko-litewskim drugiej połowy XVIII wieku. Na trasie zwiedzania nie można było ominąć pięknie odrestaurowanego pałacu Balińskich w Jaszunach, prawdziwej ozdoby rejonu solecznickiego oraz pałacu Wagnerów w Solecznikach. Goście nie szczędzili słów uznania i zachwytu dla gospodarzy rejonu za dbałość o zachowanie spuścizny historycznej i kulturowej rejonu.

Alicja Grygorowicz z PUTW w Solecznikach podzieliła się tajnikami tworzenia obrazów wykonanych w technice diamentowej mozaiki

Dzień drugi rozpoczął się od zwiedzania Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Następnie, goście udali się do świeżo odnowionego Centrum Kultury w Solecznikach, gdzie czekała na nich niespodzianka. Młodzież z polskich szkół w rejonie solecznickim – z Solecznik, Butrymańc, Białej Waki, Ejszyszek, Turgiel, Dziewieniszek – przed słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaprezentowała na scenie barwne widowisko historyczne „Niepodległość – trudne słowo” w reżyserii polonistek, Lilii Kutysz i Wacławy Iwanowskiej.

Gości przywitał mer Samorządu Rejonu Solecznickiego, Zdzisław Palewicz. „Gratuluję pomysłu spotkania słuchaczy, zamieszkałych od Kłajpedy do Solecznik poprzez Wilno i inne bardzo drogie sercu miejscowości, wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy. Jest to w pewien sposób historyczne spotkanie, ponieważ jest poświęcone naszemu wspólnemu, ważnemu świętu odzyskania niepodległości przez Polskę” – mówił Zdzisław Palewicz.

Młodzież ze szkół rejonu solecznickiego przed słuchaczami UTW zaprezentowała wzruszające widowisko historyczne „Niepodległość – trudne słowo”

Wspominając święto odzyskania niepodległości, a także dzieje Rzeczpospolitej, mer przypomniał ważny wkład Polaka w historię mieszkańców rejonu solecznikiego. To tutaj, w Mereczu powstała Republika Pawłowska ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego.

„Republika Pawłowska jest przykładem mądrego zarządzania, w którym każdy człowiek jest szanowany. Ks. Brzostowski miał odwagę i mądrość, i dał człowiekowi to, czego potrzebuje: oświatę, wolność, ziemię. Takim sposobem pokazał, że w ciągu 27 lat społeczeństwo może zacząć funkcjonować inaczej, doskonalej” – mówił mer. Wspominając lata „podległości” Rzeczpospolitej, mer wspomniał o zasłużonych ludziach, którzy na Ziemi Solecznickiej pracowali u podstaw i tworzyli podwaliny przyszłej niepodległości. To wybitni uczeni, bracia Śniadeccy, Michał Baliński, rodzina Mianowskich, Karol Wagner.

Uczniowie przedstawili na scenie najważniejsze wydarzenia z historii Polski

„Mamy również wiele przykładów bohaterskiej walki naszych ludzi w powstaniu styczniowym. Dla przykładu, ks. Józef Gorbaczewski w Ejszyszkach jako pierwszy ogłosił manifest wzywający do udziału w powstaniu styczniowym. Również pochodzący z okolic Butrymańc Bolesław Kajetan Kołyszko zginął w powstaniu. Ci ludzie ciężko pracowali na to, by w 1918 r. inni mogli cieszyć się wolnością” – przytaczał przykłady mer Solecznik.

„Częsta rozmowa ze starszymi ludźmi, szacunek im okazywany, wyciąganie wniosków z ich doświadczeń – to są uniwersytety, które pozwalają zdobyć wiele wiedzy” – podsumował mer.

W trakcie spotkania delegacje UTW dzieliły się własnym doświadczeniem, mówiły o sukcesach i problemach, planowały działania na przyszłość.

Fot. Marian Paluszkiewicz

 

1 KOMENTARZ

 1. Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach (PUTW) został założony 15 stycznia 2011 r. Nie zważając na piętrzące się trudności (brak na terytorium rejonu bazowej wyższej uczelni i kadry profesorskiej, 30-40 kilometrowe odległości między miastami i miasteczkami, problemy finansowe i in.) w pierwszym roku działalności udało się wypracować swoisty dwupoziomowy model pracy – wykłady, imprezy i wycieczki edukacyjno-kulturoznawcze na pierwszym poziomie ogólnouniwersyteckim oraz imprezy i warsztaty na drugim poziomie w trzech filiach (m. Soleczniki, m. Ejszyszki i m-ko Jaszuny) i w kołach zainteresowań (krajoznawstwo-turystyka, zdrowy tryb życia, twórczość amatorska, ogród-sad, robótki ręczne, wiara katolicka, koło ZPL PUTW, klub seniorów i in.). Rozwój działalności jest uwarunkowany nie tylko entuzjazmem seniorów lecz także dużą pomocą merytoryczno-finansową prezesa solecznickiego oddziału ZPL, mera samorządu rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza oraz sponsorów z Polski i Litwy.
  PUTW realizuje 8-io etapowy projekt „Śladami Jana Pawła II” (wykonany już I etap: Szydłowo-Cytowiany-Góra Krzyży, II etap: Wilno-Kalwaria, III etap: Warszawa-Niepokalanów-Częstochowa, IV etap: Kraków-Łagiewniki-Wieliczka, V etap: Licheń-Poznań-Gniezno, VI etap: Agłona, VII etap: Studzienniczna-Wigry, VIII-X etapy w planie lat następnych), 8-io etapowy projekt „Rola Marszałka Józefa Piłsudskiego w odrodzeniu Państwa Polskiego” (wykonany I etap: Zułów-Powiewiórka, II etap: Wilno-Pikieliszki, III etap: Warszawa-Kraków-Kielce, IV etap: Dyneburg-Krasława, następne etapy w przyszłości), 5-cio etapowy projekt ekumeniczny (wykonany I etap: prawosławie – cerkiew pw. św. Ducha w Wilnie, cerkiew pw. św. Tichona w Solecznikach i cerkiew staroobrzędowców w Gaju), II etap: judaizm – Wileńska Synagoga Chóralna), III etap: ewangelicyzm – Zbór Ewangelicko-Augsburski w Wilnie), IV etap – wyznanie Karaimów wyłonione z judaizmu (kenesa w Trokach), V etap – islam (meczety tatarskie w Niemieżu k/Wilna i w Bohonikach k/Sokółki), długofalowy projekt „Integracja międzypokoleniowa” (wspólna wystawa robótek ręcznych i malarstwa seniorów PUTW i uczniów Szkoły Sztuk Pięknych im St. Moniuszko w Solecznikach, poranki poezji oraz przedstawienia seniorów PUTW i uczniów Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach oraz Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, współpraca z Centrum Osób Niepełnosprawnych, z Domem Opieki Osób Starszych w Czużekompiach, z Solecznickim Domem Dziecka oraz Szkołą-Internatem Specjalnej Troski.
  W 2011 r. oprócz imprez i zajęć edukacyjnych udało się zorganizować 10 wycieczek kulturoznawczych do Taboryszek, Jaszun, Kiejdan, na Wersokę, Górę Krzyży, do Sejmu LR i Kalwarii na Litwie oraz do Pułtuska, Sokółki i Olsztyna w Polsce.
  Rok 2012 zaowocował 12-tu zajęciami wyjazdowymi: do Ambasady RP w Wilnie, Mariampola, Zułowa, Taboryszek, Puszczy Rudnickiej, Pawłowa, Pikieliszek, Ejszyszek i Wilna na Litwie oraz do Olsztyna, Sokółki i Łomży w Polsce.
  W 2013 r. pogłębiając wiadomości historyczno-krajoznawcze udało się zwiedzić Kowno, nadniemeńskie zamki magnackie i Połągę na Litwie oraz Częstochowę, Warszawę, Lublin, Zamość, Sandomierz, Kielce, Wieliczkę, Kraków, Olsztyn, Toruń, i Ciechocinek w Polsce.
  W 2014 r. odbyły się 4 wycieczki po Litwie (Koleśniki, Wersoka, Troki, Butrymańce, Druskienniki, Taboryszki, Wilno, Auksztupis, Jaszuny), udział w Spotkaniu Integracyjnym UTW zza Wschodniej Granicy w Olsztynie oraz pielgrzymka do Lichenia-Poznania-Gniezna.
  W 2015 r. wyjeżdżaliśmy na zajęcia teoretyczno-praktyczne do Wilna, Niemieża, Jaszun, Gaju i Burbiszek na Litwie oraz do Dyneburga, Krasławia i Agłony na Łotwie. Nasze delegacje brały też udział w I i II Kongresie UTW w Warszawie (2012, 2015), na Forum UTW w Nowym Sączu i Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój (2011, 2012, 2014, 2015), na Światowym Forum Polonii WSKSiM w Toruniu (2011, 2012, 2013, 2016), na Spotkaniach Integracyjnych PUTW w Olsztynie (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017),
  W 2016 r. zorganizowano cztery wycieczki do Polski (Suwałki-Wigry, Warszawa, Gniew-Pelplin-Kartuzy-Szymbark, Kraków) oraz 8 wycieczek po rejonie i Litwie.
  W 2017 r. na V-ej Międzynarodowej Spartakiadzie Seniorów w Tarnowie Podgórnym 18-osobowa drużyna sportowa zdobyła puchar i 4 medale z różnych dyscyplin sportowych, zaczął swą działalność 15-osobowy chór „Zorza”, zorganizowano 7 wycieczek krajoznawczo-historycznych, szereg konferencji, wykładów i imprez.
  Obecnie na uniwersytecie aktywnie współpracuje 83 seniorów Polaków reprezentujących 12 różnych zawodów. Najwięcej, bo aż 63% to nauczyciele, 74% słuchaczy ma wyższe wykształcenie, 26% – średnie zawodowe. Seniorzy stali się dzięki działalności PUTW bardziej aktywni i otwarci, sprzyjają temu liczne przedsięwzięcia w filiach i kołach zainteresowań, wykłady oraz imprezy integracyjne. Wspólnymi siłami nie dajemy się spychać na margines społeczny lecz aktywnie działać na zachowanie i rozwój kultury ojczystej, tradycji i polskiego etosu na Wileńszczyźnie .

Comments are closed.