„Razem dla Edukacji” i „Kresy 2018” przy wigilijnym stole w Białymstoku

Przyjaźń, uczucie braterstwa i przynależności do kochanej Polski połączyły wszystkich Polaków, uczestników projektu „Razem dla Edukacji” i konkursu recytatorskiego „Kresy 2018”

Przyjaźń, uczucie braterstwa i przynależności do kochanej Polski połączyły wszystkich Polaków, uczestników projektu „Razem dla Edukacji” i konkursu recytatorskiego „Kresy 2018”. Dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” mogli spotkać się podczas wspólnej Wigilii Kresowej w Białymstoku.

Goście zostali zaproszeni do wspólnego ubrania polonijnego drzewka bożonarodzeniowego pamiątkowymi ozdobami choinkowymi, które przywieźli na uroczystość do Białegostoku z własnych krajów. Podczas wspólnej Wigilii Kresowej, która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, spotkali się przedstawiciele władz miasta, kościoła, „Wspólnoty Polskiej”, społeczności akademickiej Białegostoku oraz uczestnicy projektu „Razem dla Edukacji” i 27. edycji konkursu recytatorskiego „Kresy”.

Celem projektu „Razem dla Edukacji” jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej, zamieszkałych za w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom – wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych. Podczas Wigilii byli obecni przedstawiciele polskich szkół z Litwy, które wzięły udział w projekcie, między innymi z gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (rejon wileński), z progimnazjum św. Jana Pawła II w Wilnie, gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie i innych szkół z Wilna, z rejonu wileńskiego i solecznickiego.

Goście zostali zaproszeni do wspólnego ubrania polonijnego drzewka bożonarodzeniowego pamiątkowymi ozdobami choinkowymi

Z kolei konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy”, którego organizatorem jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, to impreza otwarta dla Polaków mieszkających poza granicami Polski. Warto zauważyć, że konkurs „Kresy” to jedyne na świecie przedsięwzięcie, które od 20 lat promuje polską poezję wśród Polaków mieszkających poza krajem. „Kresy” w środowiskach polskich są wyjątkowym świętem polskiego języka i kultury, okazją do spotkania i dyskusji. Jak twierdzą organizatorzy z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, w konkursie tym poza granicami Polski wzięło już udział 40 413 osób.

Tegoroczne finały „Kresów” ściągnęły do Białegostoku recytatorów z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Czech, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Bułgarii i po raz pierwszy z Kirgistanu. Litwę podczas konkursu reprezentowali Łukasz Palkowski (Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie), Tomasz Matujza (Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie) i Tomasz Sokołowski (Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie) pod opieką Wandy Andruszaniec, polonistki z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Vincent Harold Tomasz Marchewka z Bułgarii zdobył nagrodę Grand Prix 27. Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z Zagranicy „Kresy”. Pierwszą nagrodę otrzymała Weronika Kantor z Czeskiego Cieszyna. Trzy drugie nagrody przyznano: Julii Pietrovej – również z Czeskiego Cieszyna, Kseni Żywalewskiej z Grodna i Michałowi Burdeinyjowi z Biszkeku w Kirgistanie, który zdobył również nagrodę publiczności. Specjalną nagrodę za interpretację twórczości polskiego wieszcza Adama Mickiewicz dostała Bachiana Biegalijewa z Biszkeku. W gronie laureatów są również reprezentanci Litwy. Maturzysta Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie Łukasz Palkowski został laureatem III nagrody, natomiast Tomasz Sokołowski z Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie otrzymał wyróżnienie.

Fot. Witold Janczys