Dziennikarka „Kuriera Wileńskiego” z wyróżnieniem od Marszałka Senatu RP

Dziennikarka „Kuriera Wileńskiego” Ilona Lewandowska – za tekst opublikowany w „Kurierze Wileńskim” pt. „Miałam szczęście urodzić się w wolnej Polsce” (Gawęda o niepodległości) – jury przyznało wyróżnienie za ciekawe spojrzenie na temat konkursu oraz interesującą formę Fot. senat.gov.pl

W Senacie RP odbyła się 20 grudnia 2018 r. uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych o nagrodę Marszałka Senatu RP, pt. „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w pamięci Polaków poza granicami”. Przewodniczący jury, wicemarszałek Michał Seweryński, podkreślił, że z nadesłanych prac wynika, iż pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych jest wciąż żywa wśród Polonii i Polaków poza granicami.

Dziennikarka „Kuriera Wileńskiego” Ilona Lewandowska – za tekst opublikowany w „Kurierze Wileńskim” pt. „Miałam szczęście urodzić się w wolnej Polsce” (Gawęda o niepodległości) – jury przyznało wyróżnienie za ciekawe spojrzenie na temat konkursu oraz interesującą formę. Praca opowiada o życiu w przedwojennym Wilnie. Ilustrowana jest fragmentami kroniki gimnazjalnej, przechowywanej przez 80 lat.
Redakcja „Kuriera Wileńskiego” serdecznie dziękuje pani Janinie Gieczewskiej za podzielenie się swoją historią życia i udostępnienie przechowywanych dokumentów.

„Wydarzenia z przeszłości są tak ważne, że determinują życie naszych rodaków poza granicami. Historia towarzyszy zwłaszcza naszym rodakom na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Z prac wynika, że pamięć historyczna pomogła im przetrwać i zachować przywiązanie do polskości, że przekazują następnym pokoleniom tę pamięć i dbają o patriotyczne wychowanie młodzieży. Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie żyją Polacy, którzy tak bardzo interesują się historią, iż jest ona nie tylko pasją, ale sposobem na życie” – podkreślił Michał Seweryński.

Jury przyznało trzy nagrody:

I nagrodę – Otylii Tobole i Jiříemu Brzósce za reportaż filmowy pt. „Stara fotografia” wyemitowany w Telewizji Polar Ostrava. Jury wysoko oceniło obszerny reportaż filmowy o Polakach ze Śląska Cieszyńskiego. Opowieść o tym, jaką rolę odgrywają wielkie wydarzenia historyczne w życiu Polaków żyjących poza granicami, spinają dwie fotografie – jedna archiwalna, z 27 października 1918 r., pokazująca tłum ludzi na rynku w Cieszynie opowiadający się za polskością tych ziem i druga – współczesna, z 11 listopada 2018 r., z uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

II nagrodę – Joannie Sikorze za reportaż radiowy pt. „Między okiem a historią” wyemitowany na antenie Radia Białystok. Jury doceniło dotarcie do niezwykłej osoby, bohatera reportażu, właściciela prywatnego muzeum w Grodnie, który kolekcjonuje nie tylko przedmioty pamiątki związane z historią Grodna, ale także ciekawe historie. Bohater reportażu żyje historią i dla historii.

III nagrodę – Beacie Brokowskiej za tekst pt. „Nie rozstały się z Polską, choć ich dom to Francja, Litwa i Peru”, opublikowany w „Gazecie Olsztyńskiej”. Jury nagrodziło pracę za barwną historię trzech Polek, które, z różnych powodów, znalazły się poza granicami, ale Polska obecna jest w ich codziennym życiu. Ich rodzinne historie na tle ważnych wydarzeń historycznych są na tyle ważne, że determinują ich życie na obczyźnie.

Ponadto zostały przyznane trzy równorzędne wyróżnienia:

Elżbiecie Lewak – za tekst „Dzisiaj to już rozumiem – wspomnienia lwowianki” opublikowany w „Kurierze Galicyjskim”. Jury przyznało wyróżnienie za interesujący obraz powojennego Lwowa, za wspomnienia z czasów komunizmu i walki o zachowanie polskości oraz wiary, przedstawiony na tle wydarzeń historycznych.

Lechowi Pilarskiemu – za reportaż radiowy wyemitowany w polskim radiu Białystok „Trzeba się liczyć – po trochu”. Jury przyznało wyróżnienie za niezwykłe ujęcie tematu. Reportaż opowiada wprost o znaczeniu, jakie dla Polaków poza granicami mają wydarzenia historyczne.

Opr. H. A.