Więcej

  Propozycja rządzących: za ziemię – las lub „rekompensata” pieniężna

  Czytaj również...

  W stolicy na zwrot ziemi oczekuje wciąż prawie 3 tys. prawowitych właścicieli Fot. Marian Paluszkiewicz

  W stolicy na zwrot ziemi oczekuje wciąż prawie 3 tys. prawowitych właścicieli, czyli ok. 43 proc. wszystkich ubiegających się. Posłowie z partii AWPL-ZChR zgłosili w sejmie poprawkę do Ustawy o przywróceniu prawa własności obywateli do pozostałej nieruchomości. Poprawka daje właścicielom ziemi możliwość otrzymania rekompensaty za niezwróconą ziemię w miastach w postaci zalesionej działki na terenie wiejskim lub, jak poprzednio, w postaci rekompensaty pieniężnej. Mieszkańcy ubiegający się o zwrot ziemi mogą wyrazić swą wolę do 1 maja br. Możliwość ta dotyczy również osób, których ziemia po 1 czerwca 1995 r. została dołączona do granic administracyjnych miasta.

  Nowa poprawka daje możliwość osobom, które ubiegają się o zwrot ziemi w miastach, wybrać sposób rekompensaty w postaci równowartej działki przeznaczenia leśnego. Od dnia 1 marca 2015 r. takiej możliwości wyboru nie było.

  „To ostatnia czerwona kartka i ostrzeżenie, że więcej żadnych zmian nie będzie, kompensata będzie tylko w formie pieniężnej” – uprzedza poseł z komitetu ds. wsi Kazys Starkevičius.

  Jarosław Narkiewicz Fot. M.P.

  – 8 listopada 2018 r. została przyjęta nowelizacja 21 art. cz. 6-7 do ustawy o zwrocie ziemi, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Część 6. artykułu przewiduje, że obywatel, który ubiega się o zwrot ziemi, lasu, zbiorników wodnych na terenie wiejskim albo na terenie przyłączonym do samorządu miejskiego po 1 czerwca 1995 r., ale nie wskazuje miejsca, w którym chciałby otrzymać ziemię, las czy zbiornik wodny, albo we wskazanym terminie nie odpowiada na wezwanie lub nie wybiera z wolnego funduszu odpowiedniej działki, albo w wybranym miejscu nie ma wolnego funduszu ziemi, którą by można byłoby projektować – wówczas państwo ma prawo wypłacić takiej osobie rekompensatę pieniężną – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” komentuje Grzegorz Sakson, radny stołecznego samorządu, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie.

  Kolejna poprawka została przyjęta do art. 21 cz. 7 i dotyczy osób, które czekają na tzw. nową działkę pod budowę w Wilnie o powierzchni do 12 arów. Ten przepis stanowi, że jeżeli osoba wzywana do urzędu w ustalonym terminie nie zjawia się na zebraniu i nie wybiera działki pod budowę lub w ciągu miesiąca nie wybierze sobie odpowiedniej z zaproponowanych działek lub w danym mieście nie ma możliwości sformowania działek z powodu braku wolnego funduszu ziemi, to tym osobom wypłaca się rekompensatę w formie pieniężnej.

  – Ustawa jest powszechna, dotyczy całego kraju. W Wilnie w kolejce na nową działkę pod budowę czeka 2 649 osób. Dla Wilna ten zapis nie będzie stosowany, ponieważ ustawodawca w art. 21 cz. 7 przewidział, że ten przepis ma zastosowanie tylko wówczas, gdy działek jest tyle, że można zaproponować każdemu po jednej działce, a więc działek w Wilnie musiałoby być co najmniej tyle, ile jest osób oczekujących na nową działkę pod budowę w Wilnie (2 649). Nowe poprawki do ustawy zostały przyjęte, by rzekomo zakończyć reformę rolną w 2019 r., wypłacając symboliczne rekompensaty pieniężne – mówi Grzegorz Sakson.

  Grzegorza Sakson Fot.M.P.

  Narodowa Służba Rolna będzie informowała pretendentów do zwrotu ziemi o sformowanych działkach. Grzegorz Sakson podaje przykład: jesienią zaproszono 450 osób, by mogły wybrać działkę spośród 141 zaproponowanych. Tylko 48 osób zdecydowało się wybrać działkę. Inni czekają na działki bardziej wartościowe, zaprojektowane w dzielnicach bardziej atrakcyjnych i z możliwością dobrych warunków zabudowy. Działki nie są ekwiwalentne, mają różną wartość – przy ich wyborze wchodzą w grę: położenie geograficzne, usytuowanie działki, jej przeznaczenie (komercyjne czy pod budownictwo domów wielomieszkaniowych czy domów indywidualnych). Jeżeli osoba na piśmie 3 razy odmówi przyjęcia proponowanej działki, spada na koniec kolejki.  Co prawda, takich przypadków brak.

  Poseł AWPL-ZChR Jarosław Narkiewicz podkreśla, że kolejna poprawka do art. 21, cz.4 daje możliwość wyboru mieszkańcom, którym państwo nie może zwrócić w naturze ich ziemi posiadanej w mieście. Nowelizacja została uchwalona przez sejm 11 stycznia 2019 r. Ma ją jeszcze podpisać prezydent, przypuszczalnie wejdzie w życie od 1 lutego.

  – Właściciele ziemi, którzy ubiegają się o jej zwrot w Wilnie, będą mogli do 1 maja zadecydować, czy zamiast posiadanej ziemi w Wilnie wziąć „kompensatę” pieniężną czy zastąpić zalesioną działką na terenie wiejskim, znajdującym się na ewidencji Ministerstwa Rolnictwa. Nowelizacja stwarza możliwość skorzystania z wyboru – komentuje poseł Jarosław Narkiewicz.

  Wysokość finansowej „kompensaty” się nie zmienia.

  – Wysokość kompensaty pieniężnej nie jest oczywiście odpowiednia do wartości rynkowej. Cena ta jest ustalona przez państwo i jest w rzeczywistości o wiele niższa – mówi poseł.

  Zgodnie z rządową metodyką za hektar ziemi rolnej płaci się 2 891,52 euro, natomiast za ziemię przeznaczoną w chwili nacjonalizacji pod zabudowę – 22 242,8 euro. Warto podkreślić, że cena rynkowa jednego ara ziemi w litewskiej stolicy wynosi mniej więcej tyle samo, ile państwo płaci za… hektar.

   

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

   

   

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dziś wyprzedzamy jedynie RPA. Czy wzrosną emerytury na Litwie?

  Litwa na końcu tabeli Stosunek przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia nazywany jest również stopą zastąpienia dochodu. Ten współczynnik pozwala zrozumieć, jaką część wynagrodzenia dana osoba otrzyma na emeryturze w porównaniu z kwotą, którą otrzymywała pracując. Tak więc przeciętna emerytura na...

  Ucieczka z państwowej szkoły

  Jak podaje Narodowa Agencja Oświaty, w roku szkolnym 2019/2020 liczba publicznych szkół wynosiła 1056, w 2020/2021 – 977, 2021/2022 – 957, 2022/2023 – 911, w bieżącym roku szkolnym to już 909. Malejącą z roku na rok liczbę szkół można...

  Arūnas Šileris: „Nie ma obowiązku otwierania litewskich klas w szkołach mniejszości”

  Wskazano w nim otwieranie klas z litewskim językiem nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Społeczność szkolna odebrała zwłaszcza to ostatnie zalecenie z obawą, że okaże się ono swoistym „koniem trojańskim” i będzie zgubne dla zachowania ciągłości i jednolitości polskiej szkoły. Na...

  Nowe zasady w polskiej ortografii. Rada Języka Polskiego ogłosiła zmiany

  Rada Języka Polskiego zdecydowała się zmienić zasady polskiej ortografii, aby ta była mniej kłopotliwa. Oceniła, że zmiany przyczynią się do „zmniejszenia liczby błędów językowych oraz — być może — umożliwią piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności...