System e-recept ciągle szwankuje

Ministerstwo Opieki Zdrowotnej zachęca litewskich lekarzy do wystawiania elektronicznych recept i zrezygnowania z papierowych. E-recepta rzekomo oszczędza czas i jest wygodna, ale w praktyce okazuje się, że wdrożony przed paroma laty elektroniczny system wydawania leków na receptę często się zawiesza, co może kosztować nawet zdrowie pacjentów.

– System e-recept jest bardzo wygodny i dla lekarzy, i dla pacjentów, i dla aptekarzy. Pozwala szybko wystawić receptę i wydać lek. Niestety, dość często zdarzają się problemy w systemie, jakiś raz na dwa tygodnie, że system po prostu nie działa – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” farmaceuta Irena Smetanina.

Z informacji podanych przez wiceminister opieki zdrowotnej Kristinę Garuolienė wynika, że obecnie nawet 85 proc. wszystkich refundowanych leków jest przepisywanych i wydawanych drogą elektroniczną.

Jak się zapewnia, e-recepty pozwolą uniknąć połączeń kilku leków, które wywołują niebezpieczne interakcje. System automatycznie sprawdzi zażywane i nowo przepisane leki oraz ryzyko wzajemnego oddziaływania pomiędzy nimi, a także poinformuje lekarza, jeżeli ich zażywanie może być szkodliwe.

„Mamy nadzieję, że wkrótce całkowicie wdrożymy system e-recept. Jest to szczególnie ważne ze względu na współdziałanie leków, ponieważ leki wypisywane elektronicznie będą automatycznie sprawdzane, czy nie spowodują niepożądanych reakcji u pacjenta, podczas gdy będzie on różne leki zażywał razem. Połowa lekarzy na Litwie już przepisuje leki na e-receptę. Dlatego zachęcamy również innych, wystawiających papierowe recepty, by jak najszybciej zaczęli wydawać elektroniczne” – zachęca wiceminister Garuolienė w oświadczeniu prasowym.

E-recepty są wygodne zarówno dla pacjentów, jak też lekarzy czy farmaceutów. Czas przepisywania recepty elektronicznej jest znacznie krótszy niż w przypadku jej papierowego odpowiednika, a część pól wypełnia się automatycznie. Lekarz wpisuje diagnozę, nazwę leku oraz sposób dozowania. Lekarz widzi też, czy pacjent wykupił lek i stosuje się do leczenia.

Farmaceuci również docenili wygodę: nie muszą głowić się nad zaszyfrowaną odręcznie napisaną receptą, skraca się czas wydawania leku. Ważne jest też to, że jeżeli w e-recepcie zdarzy się błąd, farmaceuta telefonicznie może skontaktować się z lekarzem i wyjaśnić od razu nieścisłości, dlatego pacjent nie musi ponownie zwracać się do lekarza, a potem do apteki – na swej stronie informuje resort zdrowia.

Pacjenci na swoim profilu na portalu e.sveikata mogą sprawdzić, jakie recepty zostały im przepisane, jakie leki oraz sposób ich zażywania. Żeby odebrać lek, muszą tylko okazać dowód osobisty, a farmaceuta znajdzie w systemie receptę.

Minusem systemu elektronicznych recept jest to, że dość często szwankuje i pacjenci skarżą się na niemożność odebrania leku na receptę z apteki, na skutek czego muszą szukać innej apteki lub przyjść po lek w innym czasie.

– Czasami przychodzę do apteki i od progu słyszę, że pacjenci z e-receptami nie będą obsługiwani. Zdarzyło mi się, że system się zepsuł, na skutek czego nie otrzymałam insuliny, leku, którego brak jest szkodliwy dla zdrowia – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” pacjentka chora na cukrzycę.

Zdarzyło się też, że e-recepta wydana przez lekarza była zapisana z błędem i musiała wrócić do przychodni po poprawioną receptę. Co więcej, elektroniczny system nie pozwolił skorygować błędu, dlatego lekarka wypisała poprawioną, ale już papierową receptę.

– Nie dość, że system często się zawiesza, nie działa, to jeszcze z powodu błędu lekarza nie da się w systemie naprawić błędu i pacjent zostaje bez leku – oburza się pacjentka.

Na e-system narzeka również inna osoba w kolejce po leki.

– Co miesiąc kupuję leki na e-receptę i już kilkakrotnie zdarzyło mi się, że system się zawieszał. To jest oburzające, z papierową receptą takich problemów nie było – mówi wilnianka.

– System e-recept jest scentralizowany, wszystkie podpisy wędrują do Centrum Rejestrów. Niestety, system szwankuje i zawiesza się czasami na 15 minut, czasem trwa to dłużej – pół godziny, nawet kilka godzin. Pacjent musi szukać innej apteki albo czekać. Jeżeli ma przy sobie książeczkę leków refundowanych, to z wydaniem leku nie ma problemu – mówi farmaceutka Irena Smetanina.

Jak mówi, system e-recept będzie dotyczył nie tylko leków refundowanych, ale też wszystkich leków wydawanych na receptę. W 2019 r. planowane jest wdrożenie całkowitego systemu e-recept.

E-recepty na Litwie wdrożono w listopadzie 2015 r. Koszt wdrożenia i obsługi systemu wynosi prawie 40 mln euro.