Barometr zatrudnienia w 2019 roku

W 2019 r. według obliczeń barometru pracy, sporządzonego przez Służbę Zatrudnienia, wielkim popytem będą się cieszyły zawody o profilu inżynieryjnym i budowlanym Fot. Marian Paluszkiewicz

Co roku Służba Zatrudnienia przy Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy przygotowuje barometr pracy prezentujący możliwości zatrudnienia w kraju. Barometr pracy klasyfikuje 155 zawodowych grup i strukturę rynku pracy w poszczególnych okręgach. Tegoroczny wykaz zawiera również dane dotyczące średniego wynagrodzenia, jakiego może się spodziewać przedstawiciel konkretnego zawodu.

Nową tendencją na rynku pracy jest wzrost zapotrzebowania na inżynierów, dlatego prognozuje się, że w 2019 r. ze znalezieniem pracy nie będą mieli problemu inżynierowie elektronicy, technicy inżynierii elektrycznej, inżynierowie elektrycy, inżynierowie informatyki, inżynierowie mechanicy i inżynierowie budowlani. Podobnie jak w roku ubiegłym, wielkie możliwości zatrudnienia będą mieli pracownicy sektora technologii informatycznych: specjaliści sieci komputerowej, twórcy oprogramowania, analitycy systemów oraz twórcy aplikacji.

Największe możliwości zatrudnienia w 2019 r. będą mieli pracownicy posiadający następujące kwalifikacje: inżynierowie elektronicy, technicy inżynierii elektrycznej, inżynierowie elektrycy,
lekarze specjaliści, nauczyciele wychowania przedszkolnego, specjaliści sprzedaży usług technologii informatycznych i telekomunikacji, inżynierowie informatyki, specjaliści sieci komputerowej, inżynierowie mechanicy, twórcy oprogramowania. Jeżeli chodzi o średnie zarobki w najbardziej potrzebnych zawodach (dane dla Wilna), najwyższe wynagrodzenie otrzymają specjaliści technologii laserowych – 1 775 euro, specjaliści technologii informatycznych oraz twórcy oprogramowania – 1 771 euro, lekarze – 1 546 euro, inżynierowie elektronicy – 1 209 euro, inżynierowie budowlani – 1 034 euro, nauczyciele wychowania przedszkolnego otrzymają już zaledwie 686 euro.

Niestety, najbardziej wzięte zawody nie zawsze znajdują swe przełożenie na wysokość wynagrodzenia.
W 2019 r. bardzo potrzebni będą wykwalifikowani robotnicy: kierowcy ciężarówek (zarobią średnio 574 euro), rzeźnicy i fileciarze ryb (653 euro), operatorzy obrabiarek metali (816 euro), krawcy, kuśnierze, kapelusznicy (po 501 euro), budowlańcy (579 euro), kierowcy autobusów i trolejbusów (632 euro), tapicerzy mebli (635 euro), cieśle i stolarze (637 euro), ekspedienci (477 euro).

Średnie wynagrodzenie mechanika samochodowego w 2019 r. opiewa na 875 euro Fot. Marian Paluszkiewicz

Najmniejsze możliwości zatrudnienia w tym roku mają poszukujący pracy specjaliści o następujących kwalifikacjach: sekretarze administrujący, pracownicy rachunkowości i księgowości, biolodzy, botanicy i zoolodzy, operatorzy wprowadzania danych, technicy nauk przyrodniczych, projektanci grafiki i multimediów, projektanci wnętrz i dekoratorzy, średni personel w dziedzinie prawa, specjaliści ds. zamówień publicznych, trenerzy sportowi, sędziowie, prawnicy, managerowie, tłumacze i językoznawcy, dziennikarze. Wśród wykwalifikowanych robotników z trudem znajdą pracę ochroniarze, floryści, fryzjerzy, kosmetyczki, kierowcy taksówek i furgonetek.

Na podstawie barometru pracy została sporządzona interaktywna mapa 155 grup zawodów, która zawiera prognozowane zapotrzebowanie na konkretną grupę zawodów w kraju i odrębnych samorządach.

Barometr pracy na 2019 r. został sporządzony na podstawie sondażu wśród 4,5 tys. pracodawców, którzy w swych przedsiębiorstwach zatrudniają 238 tys. pracowników. Z barometrem pracy i możliwością zatrudnienia w konkretnym samorządzie można zapoznać się na stronie uzt.lt : Įsidarbinimo galimybės barometrai 2019 m.

Planujący swą przyszłość młodzi ludzie będą mogli zapoznać się z możliwością zdobycia kwalifikacji i zatrudnienia już w najbliższy czwartek, podczas międzynarodowych Targów Edukacyjnych „Studijos 2019” odbywających się 7–9 lutego w Centrum Wystawienniczym „Litexpo”. Konsultanci pomogą młodym ludziom planującym swą przyszłość w poznaniu siebie i swych predyspozycji, w wyborze najbardziej odpowiedniego zawodu.

„Co roku do Centrów Pracy Młodzieży działających w działach obsługi klientów Służby Zatrudnienia zgłasza się około 80 tys. młodych ludzi, poszukujących informacji lub porady, jaki zawód wybrać, jak po ukończeniu studiów zdobyć wymagane doświadczenie i nawyki, jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Podczas wystawy będziemy starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania nurtujące młodzież, jasno i przejrzyście zaprezentować najjaskrawsze tendencje rynku pracy i pomóc w podjęciu najlepszej decyzji dotyczącej wyboru zawodu i planowania kariery” – mówi Ligita Valalytė, dyrektor Służby Zatrudnienia.
Stoisko Centrum Pracy Młodzieży można będzie znaleźć w sali 5, sektor D.