Freedom House o litewskiej demokracji

Wybory na Litwie są demokratyczne, ludzie nie są przekupywani, mają wolną wolę wyboru Fot. Marian Paluszkiewicz

Wskaźnik demokracji na Litwie jest wyższy niż w Polsce i na Łotwie, niższy natomiast niż w Estonii – wynika z dorocznego raportu „Freedom in the World” (Wolność na Świecie), opublikowanego przez organizację Freedom House.

– To bardzo dobrze, że Litwa zdobyła 91 punktów na 100, ale tak naprawdę nie można w pełni zaufać temu rankingowi. Tak naprawdę, rzadko zmienia się punktacja państw. Jeżeli przez kilka lat otrzymywaliśmy około 90 punktów, to przez kolejne lata ta punktacja będzie bardzo podobna. Oczywiście, do czasu, kiedy w kraju nie wydarzy się coś naprawdę ważnego. Jeżeli nieznacznie w państwie sytuacja polepszy się czy pogorszy, to w raporcie „Freedom in the World” nie będzie to widoczne ─ powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Kęstutis Girnius, politolog i docent Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Wileńskim.

Raport „Freedom in the World” opisuje stan demokracji i praw człowieka we wszystkich państwach świata. Dokument jest efektem monitorowania podejścia władz państwowych do praw politycznych i wolności obywatelskich.

– Moim zdaniem na Litwie demokracja jest przestrzegana i to, że zebraliśmy 91 punktów, to bardzo dobry wynik. Możemy być z tego dumni, nie możemy narzekać. Możemy pisać, co chcemy. Przecież media ciągle coś złego piszą o władzy. Najbardziej nielubianymi politykami są zawsze premierzy. Np. Vytautas Landsbergis i Andrius Kubilius są porównywani do Stalina. To świadczy o tym, że pisać i mówić możemy, co chcemy. Były próby ograniczania wolności słowa, ale ludzie się temu sprzeciwili. Wybory u nas są demokratyczne, ludzie nie są przekupywani, mają wolną wolę wyboru – zaznaczył Kęstutis Girnius.

W rankingu Polska zdobyła 84 punkty, Łotwa – 87, Estonia – 94. Rosja i Białoruś odpowiednio 20 i 19. W porównaniu z rokiem poprzednim, pozycja Litwy pozostała bez zmian. Najbardziej demokratycznymi państwami pozostają Finlandia, Norwegia i Szwecja, które osiągnęły poziom 100 pkt.

Freedom House przygotowuje coroczny raport „Freedom in the World” o stanie demokracji i wolności we wszystkich państwach świata i wybranych terytoriach zależnych i spornych. Raport jest efektem monitorowania zmian w zakresie respektowania i ochrony przez władze państwowe praw politycznych (swoboda działalności konkurencyjnych partii politycznych, wolne wybory) i wolności obywatelskich (religijnych, etnicznych, ekonomicznych, językowych, praw kobiet i rodziny, wolności osobistych, wolności prasy, przekonań i stowarzyszeń). Te prawa i swobody są w dużej mierze zaczerpnięte z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

***
Freedom House powstał w 1941 roku. Został założony przez Wendella Wilkiego i Eleanorę Roosevelt. Określa się jako głos na rzecz demokracji i wolności na świecie. Opowiada za większymi prawami politycznymi i swobodami obywatelskimi. Wspiera czołowych działaczy w obronie praw człowieka i promuje przemiany demokratyczne na całym świecie.