Więcej

  Wizyta Grybauskaitė w Polsce: przewidziane powołanie rady ministrów obrony Polski i Litwy

  Czytaj również...

  Przed rokiem prezydent RP Andrzej Duda złożył wizytę na Litwie (na zdjęciu). Głowa państwa litewskiego udaje się do Warszawy z oficjalną wizytą po dziesięcioletniej przerwie

  Prezydent Dalia Grybauskaitė 21–22 lutego udaje się z wizytą państwową do Polski, gdzie spotka się z najwyższym kierownictwem państwa: prezydentem Andrzejem Dudą, przewodniczącym Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, przewodniczącym Senatu RP Stanisławem Karczewskim, premierem Mateuszem Morawieckim. Głowa państwa litewskiego udaje się do Warszawy z oficjalną wizytą po dziesięcioletniej przerwie.

  „Pytań wynika sporo, podpisana przez prezydentów deklaracja wszystkie je wyszczególni, wskazując kierunki wspólnych z Polską działań, a nawet stworzy podstawy powstania odpowiednich struktur instytucjonalnych. Przewidziane jest powołanie Rady Ministrów Obrony, która ma się spotykać przynajmniej raz do roku, żeby omówić wszelkie sprawy związane z obronnością” – powiedział 19 lutego dla rozgłośni Žinių radijas doradca przywódczyni państwa ds. polityki zagranicznej Nerijus Aleksiejūnas.

  Wizyta prezydent Grybauskaitė na najwyższym szczeblu służy umacnianiu osiągnięć w dziedzinie tworzonych i umacnianych w okresie ostatniego dziesięciolecia stosunków między oboma krajami, opartych na przyjaźni, wzajemnym zrozumieniu i wspólnych interesach geopolitycznych – informuje służba prasowa prezydent.

  Podczas wizyty w Polsce prezydent Grybauskaitė odwiedzi w Lublinie sztab wojskowy litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego LITPOLUKRBRIG

  Dwustronne spotkanie prezydentów ma być skoncentrowane na kwestiach partnerstwa strategicznego, bezpieczeństwa współpracy i wzmacniania obronności. Obydwa kraje odczuwają zagrożenie ze Wschodu, a Polskę i Litwę łączy nie tylko wspólna historia, tradycyjne związki historyczne, ale też wspólne cele w zapewnianiu bezpieczeństwa kraju i całego regionu – zaznacza się na oficjalnej stronie internetowej prezydent.

  W trakcie wizyty planowane jest podpisanie kilku porozumień dwustronnych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

  W Warszawie zostaną też poruszone pytania dotyczące polityki unijnej, urzeczywistniania wspólnych projektów infrastrukturalnych. Polskę i Litwę łączą wspólne projekty o znaczeniu europejskim: „Rail Baltica“, „Via Baltica“ i „Via Carpatia“.

  Dla obydwu krajów szczególne znaczenie ma współpraca energetyczna, integracja na wspólnym europejskim rynku. Synchronizacja sieci elektrycznych z Europą, poprowadzenie łącza gazowego z Polską (GIPL) ma strategiczne znaczenie nie tylko dla regionalnego, ale też unijnego bezpieczeństwa energetycznego – podaje komunikat służby prasowej prezydent.

  W drugim dniu wizyty w Polsce głowa państwa litewskiego uda się do Lublina. Ta wizyta przebiega w jubileuszowym 450. roku od podpisania Unii Lubelskiej, która połączyła obydwa kraje. W Lublinie wspólnie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką odwiedzi sztab wojskowy litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego LITPOLUKRBRIG.

  Ma się tu również odbyć trójstronne spotkanie prezydentów Litwy, Polski i Ukrainy, na którym zostaną omówione kwestie bezpieczeństwa w regionie, wsparcia dla Ukrainy oraz wspólne projekty wspierające euroatlantycki kierunek rozwoju tego kraju.

  „Poza tym zostaną zawarte porozumienia pomiędzy resortami obrony obu państw. Jedno będzie dotyczyć wymiany informacji radiolokacyjnej przekazywanej przez radary wojskowe, a drugie swoistej afiliacji brygad Polski i Litwy, która powstała wewnątrz NATO” – poinformował Aleksiejūnas, którego zdaniem pomoże to zapewnić bezpieczeństwo w tzw. przesmyku suwalskim.

  „Wizyta prezydent w Polsce wprowadzi naszą współpracę z Polską na nowy poziom” – uważa Nerijus Aleksiejūnas.

  A. P. (na podst. BNS, lrp.lt)
  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Arūnas Šileris: „Nie ma obowiązku otwierania litewskich klas w szkołach mniejszości”

  Wskazano w nim otwieranie klas z litewskim językiem nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Społeczność szkolna odebrała zwłaszcza to ostatnie zalecenie z obawą, że okaże się ono swoistym „koniem trojańskim” i będzie zgubne dla zachowania ciągłości i jednolitości polskiej szkoły. Na...

  Nowe zasady w polskiej ortografii. Rada Języka Polskiego ogłosiła zmiany

  Rada Języka Polskiego zdecydowała się zmienić zasady polskiej ortografii, aby ta była mniej kłopotliwa. Oceniła, że zmiany przyczynią się do „zmniejszenia liczby błędów językowych oraz — być może — umożliwią piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności...

  „Baw się razem z nami!”. Rozśpiewany festiwal nad Solczą

  Artyści, którzy wystąpili podczas 27. odsłony festiwalu reprezentowali liczne zespoły folklorystyczne działające w rejonie solecznickim, wystąpiła też młodzież z trzech szkół muzycznych rejonu, zaprezentowały się chóry, orkiestra, grupa baletu, a nawet najmłodsi artyści z przedszkola. Zwieńczeniem koncertu był występ...

  Od szczenięcia do asystenta

  Terminem psa asystenta określa się psa towarzyszącego osobom z niepełnosprawnością i wykonującego dla nich określone zadania. Dzięki pomocy czworonogów takie osoby są bardziej niezależne i samodzielne. Asystując codziennie swojemu opiekunowi, te mądre zwierzęta szybko stają się prawdziwymi towarzyszami.  – Psy,...