Wizyta Grybauskaitė w Polsce: przewidziane powołanie rady ministrów obrony Polski i Litwy

Przed rokiem prezydent RP Andrzej Duda złożył wizytę na Litwie (na zdjęciu). Głowa państwa litewskiego udaje się do Warszawy z oficjalną wizytą po dziesięcioletniej przerwie

Prezydent Dalia Grybauskaitė 21–22 lutego udaje się z wizytą państwową do Polski, gdzie spotka się z najwyższym kierownictwem państwa: prezydentem Andrzejem Dudą, przewodniczącym Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, przewodniczącym Senatu RP Stanisławem Karczewskim, premierem Mateuszem Morawieckim. Głowa państwa litewskiego udaje się do Warszawy z oficjalną wizytą po dziesięcioletniej przerwie.

„Pytań wynika sporo, podpisana przez prezydentów deklaracja wszystkie je wyszczególni, wskazując kierunki wspólnych z Polską działań, a nawet stworzy podstawy powstania odpowiednich struktur instytucjonalnych. Przewidziane jest powołanie Rady Ministrów Obrony, która ma się spotykać przynajmniej raz do roku, żeby omówić wszelkie sprawy związane z obronnością” – powiedział 19 lutego dla rozgłośni Žinių radijas doradca przywódczyni państwa ds. polityki zagranicznej Nerijus Aleksiejūnas.

Wizyta prezydent Grybauskaitė na najwyższym szczeblu służy umacnianiu osiągnięć w dziedzinie tworzonych i umacnianych w okresie ostatniego dziesięciolecia stosunków między oboma krajami, opartych na przyjaźni, wzajemnym zrozumieniu i wspólnych interesach geopolitycznych – informuje służba prasowa prezydent.

Podczas wizyty w Polsce prezydent Grybauskaitė odwiedzi w Lublinie sztab wojskowy litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego LITPOLUKRBRIG

Dwustronne spotkanie prezydentów ma być skoncentrowane na kwestiach partnerstwa strategicznego, bezpieczeństwa współpracy i wzmacniania obronności. Obydwa kraje odczuwają zagrożenie ze Wschodu, a Polskę i Litwę łączy nie tylko wspólna historia, tradycyjne związki historyczne, ale też wspólne cele w zapewnianiu bezpieczeństwa kraju i całego regionu – zaznacza się na oficjalnej stronie internetowej prezydent.

W trakcie wizyty planowane jest podpisanie kilku porozumień dwustronnych w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

W Warszawie zostaną też poruszone pytania dotyczące polityki unijnej, urzeczywistniania wspólnych projektów infrastrukturalnych. Polskę i Litwę łączą wspólne projekty o znaczeniu europejskim: „Rail Baltica“, „Via Baltica“ i „Via Carpatia“.

Dla obydwu krajów szczególne znaczenie ma współpraca energetyczna, integracja na wspólnym europejskim rynku. Synchronizacja sieci elektrycznych z Europą, poprowadzenie łącza gazowego z Polską (GIPL) ma strategiczne znaczenie nie tylko dla regionalnego, ale też unijnego bezpieczeństwa energetycznego – podaje komunikat służby prasowej prezydent.

W drugim dniu wizyty w Polsce głowa państwa litewskiego uda się do Lublina. Ta wizyta przebiega w jubileuszowym 450. roku od podpisania Unii Lubelskiej, która połączyła obydwa kraje. W Lublinie wspólnie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką odwiedzi sztab wojskowy litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego LITPOLUKRBRIG.

Ma się tu również odbyć trójstronne spotkanie prezydentów Litwy, Polski i Ukrainy, na którym zostaną omówione kwestie bezpieczeństwa w regionie, wsparcia dla Ukrainy oraz wspólne projekty wspierające euroatlantycki kierunek rozwoju tego kraju.

„Poza tym zostaną zawarte porozumienia pomiędzy resortami obrony obu państw. Jedno będzie dotyczyć wymiany informacji radiolokacyjnej przekazywanej przez radary wojskowe, a drugie swoistej afiliacji brygad Polski i Litwy, która powstała wewnątrz NATO” – poinformował Aleksiejūnas, którego zdaniem pomoże to zapewnić bezpieczeństwo w tzw. przesmyku suwalskim.

„Wizyta prezydent w Polsce wprowadzi naszą współpracę z Polską na nowy poziom” – uważa Nerijus Aleksiejūnas.

A. P. (na podst. BNS, lrp.lt)
Fot. Marian Paluszkiewicz