Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na pytania „Kuriera Wileńskiego Magazynu”

W dniach 21-22 lutego br. prezydent Litwy, Dalia Grybauskaitė, złożyła w Polsce wizytę oficjalną. Była to pierwsza od wielu lat wizyta głowy państwa o najwyższym statusie protokolarnym.

Podczas wizyty dla uczczenia 450. rocznicy powołania unii lubelskiej miała miejsce wymiana najwyższych odznaczeń państwowych pomiędzy głowami państw i towarzyszącymi im delegacjami. Prezydent RP, Andrzej Duda, otrzymał najwyższe litewskie odznaczenie – Order Witolda Wielkiego, a sam, honorując w ten sposób Republikę Litewską, przekazał głowie jej państwa, prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė, najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Wymiana odznaczeń nastąpiła także pomiędzy delegacjami: polską i litewską. Ze strony polskiej odznaczenia otrzymali m.in.: marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier RP, minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej, szef Kancelarii Prezydenta RP, szef Gabinetu Prezydenta RP, a także osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie wizyty oficjalnej prezydent Litwy, w tym m.in. szef Protokołu Dyplomatycznego, dyrektor z Biura Spraw Zagranicznych KPRP, wojewoda lubelski czy marszałek województwa lubelskiego. Ze strony litewskiej odznaczenia polskie otrzymała cała towarzysząca prezydent delegacja oficjalna. Wymiana ta, tak jak w wypadku wielu innych wymian (np. z Królestwem Belgii w 2015 r., Królestwem Norwegii w 2016 r., Republiką Czeską w 2016 r. i innymi państwami), nastąpiła poprzez protokolarne przekazanie sobie odznaczeń.

Kancelaria Prezydenta RP