„Tożsamość / Lokalność / Polskość”:Uczniowie z Wileńszczyzny na Pomorzu

W szkołach na Pomorzu czekano na gości z wielkim przejęciem, przygotowano powitanie oraz wspólne zajęcia

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” grupa uczniów z Wileńszczyzny spędziła w tym roku na Pomorzu. Wyjazd był kolejną częścią projektu Stowarzyszenia Traugutt.org „Tożsamość / Lokalność / Polskość”, w który zaangażowany jest również „Kurier Wileński”.

– Dla wszystkich uczestników wyjazdu było to wspaniała lekcja historii i okazja do budowania więzi z Polską – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Katarzyna Macuk, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach, która towarzyszyła uczniom z Litwy w czasie wyjazdu.
W ramach projektu w listopadzie uczniowie z Pomorza odwiedzili Wilno, na przełomie lutego i marca uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Szkoły Podstawowa w Kiwiszkach oraz Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu odwiedziły Pomorze.
– Podczas pobytu w Gdańsku uczestnicy projektu mieli możliwość bardzo aktywnie spędzić czas. Oprócz spaceru z przewodnikiem po Starym Mieście, czekało na nich wiele atrakcji, m.in. wizyty w lokalnych mediach, w Radiu Gdańsk i TVP Gdańsk, a także w Muzeum II Wojny Światowej, gra miejska śladami Solidarności oraz koncert organowy w oliwskiej katedrze – przekazał Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Traugutt.org. Szkoły wzięły także udział w oficjalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Podobnie, jak podczas wileńskiego etapu projektu, ważną jego częścią były wizyty studyjne uczniów w szkołach partnerskich, czyli w Gdańsku, Trąbkach Wielkich i Pruszczu Gdańskim.
– W placówkach czekano na nich z wielkim przejęciem, przygotowano powitanie oraz wspólne zajęcia. W Trąbkach zaplanowano lekcję z robotyki, wizytę w urzędzie gminy i spacer po miejscowości. Uczniowie wizytujący Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim uczestniczyli w inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz odwiedzili Faktorię Kultury. Na gości w Gdańsku czekało spotkanie z kombatantami oraz warsztaty fotograficzne na Dolnym Mieście – podkreślała koordynatorka projektu, Marta Gruszkowska.

Uczestnicy projektu odbyli wizyty w lokalnych mediach, w Radiu Gdańsk i TVP Gdańsk

– Dla uczniów naszej szkoły ten projekt jest okazją do bardzo szeroko pojętego rozwoju. Oczywiście, bardzo ważna była możliwość zwiedzania Gdańska, ale także szansa na lepsze poznania historii, szczególnie historii XX w.: II wojny światowej i Żołnierzy Niezłomnych – przekazała Katarzyna Macuk. – Jako nauczycielka bardzo cenię również wpływ tego rodzaju projektów na motywację naszych uczniów do nauki języka polskiego. Nie tylko mieli oni okazję rozmawiać dużo ze swoimi rówieśnikami z Polski, ale także zobaczyć, jak przydatna może być dla nich dobra znajomość ojczystego języka. Byliśmy w radiu i telewizji, rozmawialiśmy z dziennikarzami. To wszystko były sytuacje, w których język polski okazywał się bardzo ważny – podkreśliła nauczycielka.
W ramach projektu przewidziane są trzy spotkania uczniów z Pomorza i Wileńszczyzny, w Wilnie, Gdańsku i Warszawie. Czas pomiędzy wyjazdami wypełniony jest warsztatami dziennikarskimi, które prowadził również „Kurier Wileński” oraz innymi, ciekawymi zajęciami.
– Główną ideą projektu jest lepsze poznanie rówieśników, młodych rodaków z Wileńszczyzny oraz dalsze inicjatywy między szkołami. Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu szkoły podejmą stałą współpracę, już na własną rękę – podsumował Jacek Świs.

Projekt pod nazwą „Tożsamość / Lokalność / Polskość” jest realizowany przez Stowarzyszenie Traugutt.org ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu pn. „Rodzina polonijna”. Dwuletni program przewiduje udział trzech szkół z Pomorza oraz trzech partnerskich placówek z Wileńszczyzny w wielu interesujących i wartościowych wydarzeniach związanych z ważnymi rocznicami dla historii Polski – 11 listopada, 1 marca oraz 1 sierpnia.

Fot. Stowarzyszenie Traugutt.org