Więcej

  W Wilnie rozpoczęła się XXX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

  Czytaj również...

  W tegorocznej jubileuszowej XXX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego bierze udział 20 uczniów 11-12 klas z polskich szkół na Wileńszczyźnie

  „Uczestniczenie w świecie wielokulturowym wymaga silnego i dojrzałego poczucia tożsamości” – tymi słowami Ryszarda Kapuścińskiego została opatrzona tegoroczna, jubileuszowa XXX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana na Litwie.

  W środę, 13 marca, na Uniwersytecie Wileńskim odbyło się jej uroczyste otwarcie. Do końcowych eliminacji konkursowych na szczeblu krajowym przystąpili zwycięzcy poprzedzających je zawodów I i II stopnia. 20 najlepszych uczniów, wytypowanych w trakcie eliminacji na poziomie szkolnym i rejonowym, w mowie i na piśmie powalczy o tytuł mistrza mowy polskiej.

  Uczestników olimpiady przywitali gospodarze uroczystości: dziekan wydziału filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego prof. Inesa Šeškauskienė oraz prodziekan ds. nauczania wydziału filologicznego Diana Šileikaitė-Kashuri. Powodzenia w konkursie życzyła również specjalistka metodyk Dina Voronina z Litewskiego Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów, współorganizatora olimpiady. Na uroczystość przybyli również dostojni goście z Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: prof. dr hab. Tomasz Chachulski, dr hab. prof. Teresa Dobrzyńska, sekretarz naukowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Magdalena Abramczyk.

  „Po raz 30. przeżywamy to wzruszenie spotkania z młodzieżą polonistyczną z Litwy. Pamiętamy te pierwsze spotkania, gdy dosłownie ze łzami w oczach przysłuchiwaliśmy się waszym starszym kolegom. Mam jeszcze szczególne powody do wzruszeń – moja mistrzyni, prof. Maria Renata Mayenowa, była absolwentką Uniwersytetu Stefana Batorego i przed wojną była ostatnią osobą, która obroniła tutaj doktorat. Jest to niezwykłe przeżycie” – zwróciła się do młodzieży dr hab. prof. Teresa Dobrzyńska, wiceprzewodnicząca Prezydium Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, życząc uczniom takiego podejścia do udziału w olimpiadzie, „w którym przede wszystkim myśli się o tym, jak wysiłek indywidualny wbudowuje się we wspaniałą tradycję literatury, języka narodu. Nieważne, czy zajmiecie trochę lepsze czy trochę gorsze miejsce – już sam udział w olimpiadzie jest wielkim wyróżnieniem, jest wielkim czynem”.

  W pierwszym dniu pisemnych zmagań konkursowych uczniowie zmierzą się z wybranym tematem literackim

  „Ogromnie się cieszę, że przed 30 laty udało się powołać olimpiadę polonistyczną tutaj w Wilnie. Nigdy by to się nie odbyło bez bardzo zdecydowanego zaangażowania pracowników ministerstwa litewskiego, ale przede wszystkim bez determinacji nauczycieli języka polskiego w szkołach i ich uczniów” – mówił prof. dr hab. Tomasz Chachulski, przewodniczący Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

  Uczestników olimpiady, uczniów z polskich szkół rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i m. Wilna, czekają dwudniowe zmagania konkursowe. Pierwszego dnia mierzą się oni z wybranym tematem pisemnym, drugiego – podczas ustnej wypowiedzi przedstawią komisji swe przemyślenia na przygotowany wcześniej temat literacki i językowy.

  Na uczestników olimpiady czekają dwudniowe zmagania konkursowe

  Prace uczestników ocenią wykładowcy polonistyki z Uniwersytetu Wileńskiego oraz wykładowcy z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

  W piątek, 15 marca, podczas uroczystości zamknięcia olimpiady w Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, dowiemy się, kto zdobył miano najlepszych z najlepszych i będzie reprezentował Litwę w zawodach ogólnopolskich w Warszawie.

  Fot. Marian Paluszkiewicz

  TEMATY PRAC PISEMNYCH

  TEMATY ROZPRAWEK

  1. Galeria postaci „z Litwy” w polskiej literaturze i sztuce. Jaki wizerunek Litwy i jej mieszkańców kształtuje ona w świadomości współczesnego odbiorcy?

  2. „Każda epoka i każde pokolenie ma swojego Mickiewicza” (Cz. Miłosz). Rozważ na wybranych przykładach literackich, w jaki sposób wieszczowie wpływają na postawy poszczególnych pokoleń.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  3. „Który skrzywdziłeś człowieka prostego/(…)Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta”. Rozwiń myśl Czesława Miłosza, odwołując się do literatury i filmu.

  INTERPRETACJA TEKSTÓW LITERACKICH

  1. Interpretacja wiersza Andrzeja Wolana „Do Polaków i do Litwy”.
  2. Interpretacja porównawcza fragmentów poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” i powieści Józefa Mackiewicza „Droga donikąd”.
  3. Interpretacja wiersza Ewy Lipskiej „Mogę”.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Egzamin pośredni z języka polskiego zostanie zaliczony podczas matury

  Tegoroczna sesja egzaminów pośrednich dla jedenastoklasistów będzie miała charakter pilotażowy — poinformował na swej stronie resort oświaty, nauki i sportu. Oznacza to, że uzyskane wyniki będą mogły zostać zaliczone na życzenie jedenastoklasistów do oceny końcowej państwowych egzaminów maturalnych. — W...

  Szkoła w Starych Trokach walczy o przetrwanie. Samorząd pozostaje głuchy na prośby rodziców

  — Podjęliśmy wiele starań, by nie doszło do reorganizacji, odbyliśmy wiele rozmów i spotkań, mówiliśmy o naszych oczekiwaniach podczas licznych wieców, wspólnota szkolna zapraszała mera i wicemera na uroczystości szkolne. Żaden z nich nie wyraził zgody na spotkanie czy...

  Minister i wiceminister oświaty podali się do dymisji

  Premier we środę przekazała podanie o dymisję prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie. Poinformowała, że ministra oświaty tymczasowo zastąpi na tym stanowisku minister opieki społecznej i pracy Monika Navickienė. „Na pewno nie będę się spieszył z zatwierdzeniem nowego ministra, dopóki nie będę pewien,...

  Niemieccy żołnierze już na Litwie. Rupšys: „To skuteczniejsze odstraszanie wroga”

  — Obecność wojsk NATO na terytorium Litwy jest strategicznym interesem naszego kraju. Porozumienie z Bundeswehrą zakłada, że będzie to niemiecka brygada. Im szybciej ci żołnierze trafią na Litwę, tym lepiej, ponieważ wojna trwa i nie wiadomo, co przyjdzie na...