Rosnąca imigracja – wzrost gospodarczy czy skutki brexitu?

Większość emigrantów z Litwy wyjeżdża z powodu możliwości uzyskania większych zarobków w Europie Zachodniej

Litewski rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjny, czego dowodem są wstępne dane opublikowane przez Litewski Departament Statystyki.

Wynika z nich, że w 2018 roku z kraju wyemigrowało najmniej osób od chwili odzyskania przez Litwę niepodległości. Prognozy są również optymistyczne. Ekonomiści szacują, że w bieżącym roku wróci więcej osób do kraju niż wyjedzie.
Trzeba pamiętać, że w poprzednich latach bilans ten był niekorzystny.

Oficjalne dane wskazują, że z powodu emigracji do Europy Zachodniej Litwa traciła do 30 tysięcy osób rocznie. W 2018 roku wyemigrowało 32,2 tys. osób, a powróciło 28,9 tys. To najmniejsza różnica od 1990 roku. W 2017 r. z kraju wyjechało 47,9 tys. osób, wróciło zaś tylko 20,4 tys.

Starszy ekonomista banku Luminor, Žygimantas Mauricas, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” potwierdził, że 2019 rok prawdopodobnie będzie początkiem okresu dodatniego bilansu migracji.

– Statystyki z ostatnich miesięcy wskazują na wyraźny wzrost imigracji do naszego kraju. Coraz mniej osób deklaruje chęć wyjazdu za granicę. Jest to dobry znak dla rynku i gospodarki. Powinniśmy cieszyć się z optymistycznych prognoz, ponieważ emigracja jest podstawowym źródłem zagrożenia rozwoju ekonomiki kraju oraz trwałości systemu opieki społecznej – zaznaczył ekonomista.

Mimo to Litwa nadal przeżywa spadek ludności spowodowany emigracją. Większość emigrantów z Litwy wyjeżdża do Europy Zachodniej z powodu możliwości uzyskania większych zarobków.

Eksperci zauważają, że na krótką metę emigracja może mieć korzystny wpływ na gospodarkę z powodu pieniędzy, jakie przysyłają emigranci do kraju oraz zmniejszenia poziomu bezrobocia. Są zgodni jednak co do tego, że obecne rozmiary emigracji stanowią wielkie zagrożenie. W sytuacji, gdy zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym i starzeje się społeczeństwo, powstaje ryzyko dla perspektyw wzrostu gospodarczego, w przyszłości trudniej też będzie finansować emerytury, opiekę zdrowotną i oświatę.

Statystyki z ostatnich miesięcy wskazują na wyraźny wzrost imigracji do naszego kraju

W ubiegłym roku wśród najpopularniejszych kierunków emigracji tradycyjnie znalazły się: Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia i Irlandia, ale równocześnie z tych krajów najwięcej osób wraca na Litwę. W 2018 roku do Wielkiej Brytanii wyemigrowało 12,2 tys. osób, zaś wróciło 7,6 tys., co stanowi połowę wszystkich obywateli Litwy, którzy wrócili do kraju.

Zdaniem ekonomisty pewien etap emigracji obywateli Litwy do Wielkiej Brytanii powoli się kończy z powodu brexitu.
– Coraz mniej osób wyraża chęć wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie obywatelom UE zostaną ograniczone możliwości swobodnego osiedlenia się i pracy na Wyspach. Duża niepewność i nieokreśloność zmian przede wszystkim jednak odstrasza od emigracji niż zmusza do powrotu – dodaje specjalista.

Dane opublikowane przez Litewski Departament Statystyki wskazują, że średni wiek mężczyzn, którzy wrócili do kraju to 29 lat, kobiet – 28. Obliczono, że spędzili oni za granicą mniej niż 10 lat. Zdaniem ekspertów, młodzi ludzie są bardziej skłonni do imigracji niż osoby starsze, które już zintegrowały się społecznie, założyły rodziny, nabyły nieruchomości czy odniosły sukcesy zawodowe.
Eksperci są zdania, że wzrost imigracji w ostatnich latach jest spowodowany również przyjazdem obcokrajowców do pracy na Litwę. Zgodnie z danymi statystycznymi, w 2018 roku na Litwę przyjechało 12,3 tys. obywateli innych państw, z których ponad połowę stanowią obywatele Ukrainy. Ich emigracja w ubiegłym roku wzrosła trzykrotnie. Wzrasta też liczba emigrantów z Rosji i Białorusi.
***
Z powodu emigracji i starzenia się społeczeństwa liczba mieszkańców Litwy zmniejszyła się z 3,7 mln w roku 1990 do 2,8 mln w roku bieżącym.

Fot. Marian Paluszkiewicz