Rail Baltica – priorytetowy projekt dla Litwy i Polski

Fot. Szacunkowa wartość inwestycji Rail Baltica na terenie trzech krajów bałtyckich wyniesie łącznie około 5,8 mld euro Fot. rail-baltica.lt

W dniach 3-4 kwietnia w Wilnie odbywa się międzynarodowa konferencja, „Rail Baltica Global Forum”, poświęcona dalszej realizacji projektu Rail Baltica. W obradach bierze udział ponad 700 gości z 30 państw, wśród nich specjaliści od kolei, logistyki i ekonomiki.

Stronę polską reprezentują: Małgorzata Zielińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Andrzej Bittel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Ireneusz Merchel – prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

Podczas konferencji goście z państw uczestniczących w projekcie (Litwa, Łotwa, Estonia, Polska i Finlandia) zaprezentują stan jego realizacji, perspektywy dotyczące wykorzystania zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym, opłacalności oraz ewentualnych zagrożeń. Oddzielna sesja dotyczyć będzie źródeł finansowania, głównie w kontekście brexitu.

W pierwszym dniu obrad odbyła się sesja robocza dotycząca finansowania europejskich projektów infrastrukturalnych oraz panelowa dyskusja na temat zarządzania infrastrukturą kolejową. Była też mowa o rozwoju projektu Rail Baltica w Polsce. Rozmawiano o postępie prac nad rozwojem połączeń kolejowych między Litwą a Polską, szczególnie w kwestii utworzenia bezpośredniego połączenia z Wilna do Warszawy.

Novilė Valančė, rzeczniczka prasowa spółki Lietuvos geležinkėliai, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przypomniała, że na razie w ramach projektu uruchomione zostało regularne połączenie kolejowe na trasie Kowno–Białystok–Kowno. Pociągi pasażerskie kursują na tym odcinku od czerwca 2016 r.
– Połączenie kolejowe Białystok–Kowno to zaledwie jeden z odcinków trasy Rail Baltica, części składowej transeuropejskiego korytarza transportowego North Sea-Baltica, łączącego torem kolejowym Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. Na trwającym obecnie forum będą prowadzone negocjacje w sprawie uruchomienia połączenia na trasie Wilno–Warszawa. Trasa łącząca Wilno i Warszawę jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego. Docelowo ma połączyć Warszawę z Wilnem, Rygą, Tallinnem i Helsinkami – zaznacza rzeczniczka prasowa.

Podróż z Kowna do Białegostoku trwa niespełna pięć godzin. Pociągi kursują rano i wieczorem w weekendy. Bilet kosztuje 11 euro. Połączenie Kowno–Białystok–Kowno cieszy się rosnącym zainteresowaniem podróżnych. Z Kowna istnieje też bardzo wygodne połączenie kolejowe z Wilnem. Podróż trwa do 1,5 godziny.

Drugi dzień konferencji poświęcony jest dokładnej prezentacji międzynarodowych planów projektu Rail Baltica w 2019 r., a także rozwojowi współpracy biznesowej w dziedzinie europejskiego przemysłu kolejowego i planom ruchu pociągów. Gośćmi specjalnymi „Rail Baltica Global Forum” będą: premier Litwy Saulius Skvernelis, dyrektor generalny ds. mobilności i transportu Komisji Europejskiej Henrik Hololei oraz Catherine Trautmann, koordynator europejska Korytarza Morze Północne–Bałtyk.

W ramach forum przewidziane jest spotkanie ministra łączności Rokasa Masiulisa z dyrektorem generalnym ds. mobilności i transportu KE Henrikiem Hololei oraz dyrektorem generalnym Rail Baltica, Timo Riihimäki.

Rail Baltica to transeuropejski kolejowy korytarz transportowy z Europy Zachodniej przez Polskę do krajów bałtyckich. W maju 2010 r. rząd Litwy zatwierdził budżet i plan budowy kolei Rail Baltica.
Szacunkowa wartość inwestycji Rail Baltica na terenie trzech krajów bałtyckich wyniesie łącznie około 5,8 mld euro, z czego 2,5 mld to wartość inwestycji na Litwie. Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć na tej trasie z prędkością do 249 km/h, a towarowe – do 120 km/h.

„W 2026 roku międzynarodowa trasa kolejowa Rail Baltica powinna połączyć Tallin, Parnu, Rygę, Poniewież, Kowno, Wilno i Warszawę”– powiedział na forum litewski minister łączności Rokas Masiulis.