Zmiany na liście leków refundowanych

Od 1 kwietnia około 80 tys. chorych płaci mniej za leki, ponieważ leki są refundowane w 100 proc. Fot. Marian Paluszkiewicz

Wkrótce ze środków ubezpieczenia zdrowotnego będzie refundowanych 6 nowych leków, w tym 5 leków przeznaczonych do leczenia chorób onkologicznych – poinformowały Państwowe Kasy Chorych.

Będą to leki wspomagające w leczeniu raka nerek, raka krwi oraz chłoniaków. Rekompensowane będą także leki na chorobę Crohna – zapalną chorobę jelita.Jak mówi przedstawiciel Państwowych Kas Chorych Evaldas Stropus, wszystkie wymienione leki są innowacyjne, charakteryzuje je wysoka wartość terapeutyczna, ale są drogie, dlatego bezpłatne zapewnienie ich pacjentom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne będzie dużym udogodnieniem dla chorych.Szacuje się, że nowe leki refundowane, które będzie można nabywać po obniżonej cenie już od kwietnia, będą kosztować budżet państwa 4,5 miliona euro. Od 1 stycznia 2019 roku z budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego w 100 proc. są refundowane leki na choroby układu krążenia i do leczenia zaburzeń lipidowych. Tańsze więc są m.in. leki do leczenia nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego i zawału mózgu, stenokardii, niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca (arytmii).

Od 1 kwietnia około 80 tys. chorych płaci mniej za leki, ponieważ leki są refundowane w 100 proc. Do 1 kwietnia 2019 roku pacjenci musieli dopłacać 50 proc. Wiceminister zdrowia Kristina Garuolienė twierdzi, że wszystkie leki z listy A są refundowane w 100 proc.

„Chcę zwrócić uwagę pacjentów, że ze 100-procentowej rekompensaty mogą skorzystać także ci, którzy recepty otrzymali przed 1 kwietnia. Apteki muszą stosować podniesiony poziom refundacji również w przypadku recept wystawionych przed wejściem w życie zmian, nie będzie więc potrzeby wystawiania na nowo ani recept papierowych, ani elektronicznych” – powiedziała Kristina Garuolienė.

100-procentowa refundacja obejmuje m.in. leki na migrenę, klasterowy ból głowy, chorobę zwyrodnieniową stawów, osteoporozę i przerost gruczołu krokowego.

Na razie na Litwie są leki z listy B, które są refundowane na poziomie 50 proc. Spis tych leków jest regularnie sprawdzany i jeżeli wzrasta zapotrzebowanie na dany lek Państwowa Kasa Chorych stara się przenieść go na Listę A, żeby był rekompensowany w 100 proc.

Ministerstwo ochrony zdrowia twierdzi, że możliwość podniesienia poziomu refundacji leków dla tych pacjentów zaistniała po tym, gdy zmniejszone zostały ceny leków refundowanych.

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że udało nam się zrealizować zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie zrównania na Litwie poziomów refundacji leków i pozbycia się w ten sposób dyskryminacji pacjentów według chorób. Odtąd leki dla pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia będą refundowane na takim samym poziomie, na jakim są refundowane dla chorych na inne choroby” – twierdzi minister Aurelijus Veryga.