Więcej

  W rejonie wileńskim powstaje Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie

  Czytaj również...

  „Zebrane materiały zostaną uporządkowane, najciekawsze zamierzamy skatalogować” – mówi Marian Dźwinel Fot. Marian Paluszkiewicz

  W byłym budynku szkolnym w miejscowości Orzełówka (lit. Ažulaukė ) w rejonie wileńskim powstaje Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie. Nowy ośrodek kulturalny będzie filią Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny. Kierownikiem nowego muzeum jest Marian Dźwinel.

  – W 2015 roku gdy przejęliśmy budynek szkolny zaczęliśmy się zastanawiać jak najbardziej racjonalnie możemy go wykorzystać dla potrzeb społeczności. Uznaliśmy, że skoro już istnieje muzeum etnograficzne, powinno powstać coś nowego. Z zawodu jestem pedagogiem, więc po naradzie z Algimantem Baniewiczem, dyrektorem muzeum w Niemenczynie uznaliśmy, że najlepiej było by w Orzełówce otworzyć ekspozycję, która przedstawi historię oświaty na Wileńszczyźnie – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Marian Dźwinel.

  Stanisław Witkowski ze wsi Brataniszki zachował ławki, które chętnie przekazał na potrzeby muzeum

  Zaznacza, że przede wszystkim planuje tu gromadzenie materiałów dokumentacyjnych z zakresu historii szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie. Już udało się zdobyć pieniądze na zakup gablot ekspozycyjnych, a w najbliższych planach jest pozyskanie środków na wymianę dachu i ogrodzenie terenu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  – Zebrane materiały zostaną najpierw uporządkowane, najciekawsze zamierzamy opracować i skatalogować. W poszukiwaniu materiałów w przyszłości planujemy organizować rajdy tematyczne. Chcemy też założyć tu bibliotekę, której zbiory przybliżą historię naszej oświaty. To przede wszystkim stare podręczniki, materiały dydaktyczne. Bardzo zależy nam na współpracy z muzeami, które działają przy szkołach i gimnazjach Wileńszczyzny, organizowanie wspólnych wystaw. Być może w przyszłości będziemy mogli tu przyjmować gości, zapraszać na plenery i warsztaty studentów, przeprowadzać lekcje starodawną metodą nauczania. Planujemy też działalność wydawniczą. Chcielibyśmy np. w postaci broszurki wydać katalog nauczycieli Wileńszczyzny czy też ciekawe informacje o dawnych szkołach – kontynuuje kierownik.

  Gmach byłej szkoły podstawowej jest remontowany i dostosowywany do wymagań i potrzeb placówki muzealnej

  Cieszy go niezmiernie fakt, że sporo osób proponuje swą pomoc poprzez przekazanie zdjęć czy opisów.
  – Dzięki pomocy Waldemara Rynkiewicza, starosty gminy rzeszańskiej, wyszliśmy na Stanisława Witkowskiego, mieszkającego we wsi Brataniszki. W rodzinnym domu Witkowskich po śmierci Stalina działała szkółka dla miejscowych dzieci. Działała do końca lat 60., a pan Stanisław skrupulatnie zachował ławki i liczydła, które chętnie przekazał na potrzeby muzeum. Mamy nadzieję, że takich ludzi będzie coraz więcej – z entuzjazmem opowiada Marian Dźwinel.
  I dodaje, że jeżeli wszystkie prace remontowe zostaną wykonane zgodnie z planem swoje drzwi dla zwiedzających muzeum otworzy już tej jesieni.

  APEL W SPRAWIE ZAŁOŻENIA MUZEUM SZKOLNICTWA NA WILEŃSZCZYŹNIE W ORZEŁÓWCE

  Badania w dziedzinie szkolnictwa na Wileńszczyźnie oraz propagowanie szkolnictwa staje się aktualnym tematem w dobie obecnej. Mamy brak danych o niektórych placówkach oświatowych, które już dziś nie istnieją, ale miały długoletnią historię, o kadrze nauczycielskiej, która propagowała oświatę na Wileńszczyźnie, nie zważając na prześladowanie w różnych okresach historycznych. Prosimy o pomoc w zbiorach przedmiotów rzeczowych związanych ze szkolnictwem na Wileńszczyźnie i wyposażeniem klas. Potrzebujemy starych podręczników, atlasów, ćwiczeniówek, literatury pedagogicznej i periodyków, materiałów metodycznych i dydaktycznych, przedmiotów uczniowskich- kałamarzy, stalówek, piórników i innych przyborów, strojów szkolnych, technicznych środków nauczania- działających projektorów filmowych, epidiaskopów, rzutników, magnetofonów, magnetowidów, pomocy naukowych i poglądowości, starego wyposażenia gabinetów szkolnych, plakatów, przezroczy, filmów, związanych ze szkolnictwem materiałów historycznych- historii szkół, statystyk, starych dzienników szkolnych i uczniowskich, programów szkolnych, biletów egzaminacyjnych, instrukcji, planów nauczania, zdjęć, negatywów, materiałów audio i video….

  W Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie zamierzamy organizować ekspozycje stałe oraz ekspozycje i wystawy czasowe, rajdy badawcze z młodzieżą szkolną i studentami, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, znajdą miejsce odczyty, seminaria i konferencje.

  Nasze dane kontaktowe:
  Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie
  ul. Niemenczyńska 1, w. Orzełówka,
  rejon wileński, LT-15142
  tel. +370 648 03697,
  e-mail mew.vkem.foto@gmail.com

  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zdewastowanie Kalwarii Wileńskiej — efekt antyreligijnej nagonki rozpoczętej przez władze sowieckie

  Walka z religią Był to efekt antyreligijnej nagonki rozpoczętej przez władze sowieckie. W 1929 r. z polecenia Stalina rozpoczęto walkę z religią poprzez utworzenie organizacji propagującej ateizm — Związku Wojujących Bezbożników. Kampania wymierzona była głównie przeciwko cerkwi prawosławnej, a także innym konfesjom. Nowa ateistyczna organizacja była...

  Od końca maja w wileńskiej komunikacji miejskiej nowy system skanowania biletów

  Instalacja nowych aparatów w autobusach i trolejbusach czy układanie kabli elektrycznych odbywają się w nocy. — Nowy system skanowania biletów ma być bardziej przyjazny dla pasażerów — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Neringa Žukauskaitė, kierowniczka Działu Marketingu i Komunikacji...

  Miłość do kultury polskiej trzeba rozwijać od małego

  Z satysfakcją stwierdzam, że z roku na rok zainteresowanie dziecięcym festiwalem nie maleje, a wręcz odwrotnie, rośnie – mówi Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki. Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się 17 marca w Domu Kultury Polskiej...

  110 lat teatru na Pohulance

  Został zaprojektowany przez architektów Aleksandra Parczewskiego i Wacława Michniewicza. Budowę Teatru Wielkiego w Wilnie, na Pohulance, zainicjował Hipolit Korwin-Milewski. Dzięki własnemu wkładowi finansowemu oraz składkom społecznym innych wilnian Polaków doprowadził do realizacji tego przedsięwzięcia. Zespół, któremu przyszło tu działać, miał...