X promocja wileńskiej filii UwB otrzymała swoje dyplomy

W tym roku studia na wileńskiej filii UwB ukończyło 38 absolwentów Fot. Waldemar Dowejko, wilnoteka.lt

Dziesiąta promocja absolwentów studiów licencjackich, czwarta promocja magistrów, 38 dyplomów ukończenia studiów na kierunkach: ekonomia, informatyka i europeistyka. Ogółem 716 absolwentów wydziału polskiej uczelni od początku jej zaistnienia w Wilnie – tak prezentuje się w liczbach tegoroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB).

Wczoraj, 24 lipca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Dyplomatorium 2019 rozpoczęło się tradycyjnym wniesieniem flagi oraz uroczystym odśpiewaniem hymnów Litwy i Polski. Zebraną społeczność uczelni i dostojnych gości przywitała dr hab. Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.
– Dzisiejsza uroczystość kończy pewien etap edukacji i zwieńcza trud ostatnich lat. Wchodzicie w kolejny etap życia. Posiadacie kapitał intelektualny i musicie go dobrze wykorzystać. Niech otrzymany dyplom otworzy wam drzwi do kariery zawodowej – powiedziała Mieczysława Zdanowicz, zapraszając jednocześnie absolwentów studiów licencjackich do kontynuacji studiów na wydziale wileńskiej filii UwB.

Warto zaznaczyć, że również dla samej dr hab. Mieczysławy Zdanowicz wczorajsza uroczystość stała się zakończeniem pewnego etapu – było to jej ostatnie oficjalne spotkanie z wileńską społecznością akademicką, gdyż we wrześniu kadencja obecnej dziekan dobiegnie końca. W czerwcu Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdził nowy statut. Konieczność zmian wynikała z tego, że trzeba było dopasować swoją organizację i zasady funkcjonowania do przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października ub.r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od października dyrektorem wileńskiej filii UwB będzie dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB. Zgodnie z nowym statutem uczelni nowi dziekani, dyrektorzy instytutów, a także dyrektor filii w Wilnie będą sprawować swoje funkcje do 31 sierpnia 2020 r., czyli do końca obecnej kadencji rektora UwB.

Dyplomy wczoraj otrzymało 9 europeistów, 19 ekonomistów i 10 informatyków Fot. Waldemar Dowejko, wilnoteka.lt

W uroczystym wręczeniu dyplomów brał udział również dr hab. Jerzy Halicki prorektor ds. dydaktycznych i studenckich UwB.
– Uroczyste wręczenie dyplomu jest tym, o czym później pamięta się przez całe życie. Na naszych uniwersytetach w Polsce nie przywiązuje się tak dużej wagi do takiej uroczystości, jaką tu organizuje nasza filia wileńska. Wielka chwała im za to, że rozpoczęli to i pięknie kontynuują. Obserwuję w różnych uczelniach, szczególnie Europy Zachodniej, że się odchodzi od takich dawnych, uniwersyteckich tradycji, a nawet dyplomy doktorskie wręczane mogą być zwykłą pocztą. Z tego też powodu ta uroczystość, podczas której zostały zachowane dawne tradycje, staje się jeszcze bardziej cenna i będziecie ją pamiętać przez długie lata – powiedział prof. Jerzy Halicki, przekazując również pozdrowienia od rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. Roberta Ciborowskiego.
W uroczystości uczestniczyła także ambasador RP Urszula Doroszewska, która w swoim wystąpieniu dziękowała Mieczysławie Zdanowicz za jej wkład w działalność uniwersytetu i zasługi w kształceniu polskiej młodzieży. Natomiast zwracając się do absolwentów, ambasador podkreśliła, że są ważnym elementem łączącym Polskę i Litwę.

– Dla nas jest najważniejsze, żebyście zostali w naszym regionie. Wiem, że teraz bardzo wiele młodych osób szuka swego szczęścia gdzieś daleko, za oceanem. Wy jesteście tymi, którzy łączą Polskę i Litwę, którzy rozumieją nasze wzajemne stosunki, nasze wzajemne problemy, którzy potrafią doskonale orientować się w tym regionie i znają języki, którymi tutaj mówimy. Bardzo proszę, żebyście na swojej drodze życia wybrali to, co łączy się ze współpracą między naszymi krajami i zawsze o tym pamiętali – powiedziała Urszula Doroszewska.
Gratulacje tegorocznym absolwentom złożyli również: europoseł Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, Vida Montvydaitė, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych, Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Robert Komarowski, wicemer rejonu wileńskiego oraz Rita Tamašunienė, starosta frakcji AWPL-ZChR w sejmie.
Dyplomy otrzymało wczoraj 9 europeistów, 19 ekonomistów i 10 informatyków. Wśród nich dwie osoby otrzymały dyplomy z wyróżnieniem – absolwentka europeistyki Joanna Butkiewicz oraz absolwent informatyki Dariusz Zacisko.
– Jestem szczęśliwa, że mogłam studiować w Wilnie, w swoim ojczystym języku. Dało mi to bardzo wiele, wykłady były interesujące i wartościowe, miałam też wyjątkową możliwość praktyki w Parlamencie Europejskim. Czy trudno natomiast było trafić do grona najlepszych na uczelni? Powiem tyle: jeśli nie leniuchujesz, jesteś inicjatywny i uczysz się, a zwłaszcza, jeśli lubisz swoje zajęcie, to osiągnięcie maksymalnych wyników wcale nie jest trudne. Pracy było tyle samo, ile przyjemności, więc każdego, kto wybiera, dokąd pójść na studia, zachęcam do wstąpienia na Wydział Ekonomiczno-Informatyczny – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Joanna.
Ambitna absolwentka UwB planuje kontynuować studia magisterskie na Uniwersytecie Wileńskim. Kierunek pozostaje ten sam – europeistyka.