II Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie

Centrum zainteresowania uczestników targów stanowiła scena, na której występowały zespoły i soliści, uczniowie, a także absolwenci polskich szkół

 14 września na placu Katedralnym, polskie szkoły z Wileńszczyzny zaprezentowały swoją ofertę podczas II Targów Edukacyjnych „100 barw” organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolnej”.

Hasło tegorocznych targów brzmi: „Z przedszkola na uniwersytet w języku ojczystym”. Bardzo się cieszę, że jest to hasło w pełni realizowane i dziś prezentujemy możliwości edukacji na wszystkich poziomach nauczania – komentowała dla „Kuriera Wileńskiego” wiceprezes Macierzy Szkolnej, Krystyna Dzierżyńska.

Niezmiernie się cieszę, że na placu Katedralnym jesteśmy razem. Dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej prężni, silniejsi niż wcześniej i oferujemy naukę na wysokim poziomie. Cieszy mnie to, że od 1 września mamy kolejne gimnazjum, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, a 11 oraz 12 klasy ma szkoła w Leszczyniakach, jak też pierwsze Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Nasza wspólna praca naprawdę się opłaca. Pracujemy na rzecz naszej młodzieży. Naprawdę wiemy, że polskie dziecko musi się uczyć w polskiej szkole – podkreślała w swoim wystąpieniu Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna.

W części oficjalnej zabrali głos także Marta Poznańska, przedstawicielka Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Robert Komarowski, wicemer rejonu wileńskiego oraz Józef Kwiatkowski, prezes Macierzy Szkolnej. O współpracy między Wilnem i Gdańskiem mówiła natomiast Bożena Kisiel, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Gdańsku.

Jestem przepełniona takimi uczuciami, jak wzruszenie i radość. Chodzę tu po placu Katedralnym i przez cały czas spotykam znajomych. Dopiero dziś zdałam sobie sprawę, że wyjechałam stąd, będąc niemowlęciem, a mimo to, mam tu przyjaciół takich, jak uczniowie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, którzy wręczyli mi kwiatek. Moja radość wynika też z faktu, że współpraca Gdańska i Wilna się rozwija – powiedziała prezes organizacji z Pomorza, która gościła na targach w ramach wydarzenia „Gdańsk w Wilnie”.

Obserwując targi, dostrzegła nowe możliwości współpracy między oboma miastami.

Nie mamy jeszcze kontaktu z rodzicami uczniów polskich szkół na Litwie. Myślę, że to jest takie pole do zagospodarowania. W Gdańsku mieszka sporo absolwentów szkół wileńskich. Są to wspaniali ludzie, którzy bezinteresownie pomagają nam w realizacji programów związanych z naszą przyjaźnią – mówiła Kisiel.

Każda z placówek przygotowała nie tylko informacje o szkole, ale również ciekawe propozycje zajęć dla dzieci

Podczas targów swoje stoiska zaprezentowały Liceum im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, Szkoła w Leszczyniakach, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego, Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela, Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze”, Progimnazjum im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji z Poznania, Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Sztuk Samoobrony oraz Związek Harcerzy Polskich na Litwie. Każda z placówek przygotowała nie tylko informacje o szkole, ale również ciekawe propozycje zajęć dla dzieci. Centrum zainteresowania uczestników targów stanowiła niewątpliwie scena, na której występowały zespoły i soliści, uczniowie, a czasem także absolwenci polskich szkół.

Uważam, że tego rodzaju wydarzenie jest nam bardzo potrzebne. Jest okazją nie tylko do zaprezentowania swojego dorobku przez konkretne szkoły, ale także do wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem. Po pierwszej edycji nie mieliśmy wątpliwości, że ten projekt należy kontynuować, chcemy jednak, by się rozwijał. W tym roku zaprosiliśmy do udziału również szkoły rejonowe, być może w przyszłym roku, jeśli uda się to podtrzymać, wprowadzimy kolejne nowości tak, by te targi jak najbardziej pomagały w dotarciu z informacją o polskiej oświacie do jak najszerszego grona osób – podsumowała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wiceprezes Macierzy Szkolnej, Krystyna Dzierżyńska.

Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Partnerzy targów to Samorząd m. Wilna, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Więcej o II Targach Edukacyjnych „100 barw” w najbliższym wydaniu magazynowym.

Fot. Marian Paluszkiewicz